Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 950 - 971 Metin Dili: Türkçe

Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme

Öz:
Bu çalışmanın amacı, üst düzey düşünme becerilerinden biri olan analitik düşünmenin Türkçeeğitiminin temel dil becerileriyle ilişkisini ortaya koymak ve bu konuda teorik bir çerçeveoluşturmaktır. Türkçe öğretiminde üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında yaşananproblemler, alanyazındaki çalışmalar ve PISA sınavlarındaki üst düzey düşünebilen başarılı öğrencioranının azlığı ile açıkça görülebilmektedir. Bu doğrultuda, derleme makale formatında hazırlananbu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Analizbirimi olarak yenilenmiş Bloom taksonomisinin analiz basamağının alt boyutları olan ayırt etme,organize etme ve ilişkilendirme / dayandırma boyutları kullanılmış ve buna göre temel dil becerileriile analitik düşünme becerileri ilişkilendirilmiştir. Ardından bu üç başlığa yönelik etkinlik örnekolarak hazırlanan etkinlik ya da sorular yine aynı doğrultuda ele alınmıştır. Sonuç olarak analitikdüşünme becerisinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği, sentez ve değerlendirme gibi daha üstbasamaklarındaki düşünme becerilerinin geliştirilmesi için ön hazırlığı teşkil ettiği ortaya koyularakbu konuda yapılabilecek yeni araştırmalar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

A Higher Order Thinking Skill to be Developed in Turkish Language Teaching: Analytical Thinking

Öz:
This study aims to determine the relationship between analytical thinking, which is one of the higher order thinking skills, with the main language skills of Turkish language education and to form a theoretical framework in this regard. The problems experienced in teaching higher-order thinking skills in Turkey, can be clearly seen with many studies in literature and with the low percentage of successful students taking PISA reading exams. Accordingly, in this study, which was prepared in the form of a review article, the basic qualitative research method was used. As a unit of analysis, differentiating, organizing and connecting/relating dimensions, which are the sub-dimensions of the analysis level of the renewed Bloom taxonomy, were used and basic language skills and analytical thinking skills were associated, accordingly. Then, the activities and questions prepared as an example for these three sub-titles were analyzed in the same direction. As a result, analytical thinking skills were defined as a skill which can be developed through language education. This skill is also preliminary preparation for developing higher-order thinking skills such as evaluation and creation. At the end of this study, some suggestions for further research on this subject were presented.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZDEMİR O (2020). Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 950 - 971.
Chicago ÖZDEMİR Osman Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi 8, no.3 (2020): 950 - 971.
MLA ÖZDEMİR Osman Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.3, 2020, ss.950 - 971.
AMA ÖZDEMİR O Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2020; 8(3): 950 - 971.
Vancouver ÖZDEMİR O Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2020; 8(3): 950 - 971.
IEEE ÖZDEMİR O "Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8, ss.950 - 971, 2020.
ISNAD ÖZDEMİR, Osman. "Türkçe Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Bir Üst Düzey Düşünme Becerisi: Analitik Düşünme". Ana Dili Eğitimi Dergisi 8/3 (2020), 950-971.