Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 52 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ

Öz:
AMAÇ: Günümüzde sosyal medya sağlık iletişimi vesağlığı geliştirme alanında fırsatlar sunmaktadır. Sosyalmedya halkın sağlığını geliştirmek için sağlık kurumlarıtarafında da kullanılmaktadır. Sosyal medyayı kullanankurumlardan biride Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı-dır. Bu çalışma 2017 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nınTwitter’dan göndermiş olduğu tweetlerin içeriklerini, incelemek amaçlanmıştır.GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında T.C. SağlıkBakanlığı resmi Twiter hesabı @SaglikBakanligi’ndepaylaşılmış olan orijinal tweetler incelenmiştir. Tweetleriçeriklerine göre gruplara ayrılmıştır. Retweet, beğeni veyorum sayıları kaydedilmiştir. Yorum, retweet ve beğenisayıları ortalama, ortanca, standart sapma, en büyük veen küçük olarak belirtilmiştir. Tweet konuları yüzde vefrekans olarak sunulmuştur.BULGULAR: 2017 yılı içerisinde 571 orijinal tweetgönderildiği görülmüştür. Sağlık konuları ile ilişkilitoplamda 393 (%68.33) tweet gönderilmiş iken sağlıkdışı konular ile ilgili 178 (%31.17) tweet gönderilmiştir.Sağlık konuları ile en sık tweet sağlıklı beslenme vebeslenme önerileri, fiziksel aktivitenin önemi ve faydalarıkonularında gönderilmiştir.SONUÇ: T.C. Sağlık bakanlığı da çeşitli sosyal medyaplatformları (Twiter, Instagram Facebook, Youtube)üzerinden sağlık mesajları vermekte ve sosyal medyadanfaydalanmaktadır. Doğru bilgi kaynağı olarak sağlıkkonularında bilgilendirme yaparak sağlık iletişimyönünden önemli bir hizmet sunmaktadır. Fakat bu sağlıkbilgilerinin sağlığı geliştirme yönünde ne kadar etkiliolduğuna dair ileri araştırmalar yapılması uygun olacaktır
Anahtar Kelime:

AN EXAMPLE OF SOCIAL MEDIA USE OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE FIELD OF HEALTH: MINISTRY OF HEALTH EXAMINATION OF TWITTER ACCOUNT IN 2017

Öz:
OBJECTIVE: Nowadays, social media offrs opportunities in health communication and health promotion. Social media is also used by health institutions to improve the health of the people. One of the institutions that use social media is Republic of Turkey, Ministry of Health. This study was intended to examine the contents of the tweets that the Ministry of Health sent on Twitter in 2017. MATERIAL AND METHODS: In this descriptive study, original tweets which shared from Republic of Turkey Ministry of Health offcial Twiter account @SaglikBakanligi between January 2017 and January 2018 were examined. Tweets were divided into groups according to their contents. Retweet, likes and comments were recorded. Number of comments, retweets, and likes were given as mean, median, standard deviation, maximum and minimum. Tweet topics were presented in percent and frequency. RESULTS: Five hundred and seventy one original tweets were sent in 2017. A total of 393 (%68.33) tweets were sent in relation to health issues while 178 (%31.17) tweets about non-health issues were sent. The most common tweets with health topics were health nutrition and nutritional recommendations, the importance of physical activity and benefits. CONCLUSIONS: The Ministry of Health gives health messages through various social media platforms (Twiter, Instagram Facebook, Yotube) and benefits from social media. It provides an important service for health communication by informing health issues as the right information source. However, it would be appropriate to carry out further research into how effctive these health information are in improving health.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. We Are Social Digital in 2017: Global overview. https://wearesocial.com/uk/specialreports/2017-digital-yearbook Erişim 06.02.2018.
 • 2.Türkiye İstatistik Kurumu. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=24862 Erişim 06.02.2018.
 • 3. Avcı K. Kadınların yeni sağlık danışmanları: Medya, internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar. Turkiye Klinikleri Journal of Public Health-Special Topic 2016;2(2):43-51.
 • 4. Levinson P (Editör). New new media. 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, 2013:1-13.
 • 5. Avcı K, Avşar Z. Sağlık iletişimi ve yeni medya, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2014;39:181-190.
 • 6.Renata S (Editör). Health communication: from theory to practice. 2nd edition. San Francisco:Jossey-bass, 2014:1-32.
 • 7. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A. (Editör). Participatory health through social media. In Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau AYS, Househ M. An introduction to participatory health through social media. 1st edition, London: Elsevier, 2016:1-9.
 • 8. Li Y, Wang X, Lin X, Hajli M. Seeking and sharing health information on social media: a net valence model and cross-cultural comparison. Technological Forecasting and Social Change 2018;126:28-40.
 • 9. Fertman CI, Allensworth DD (Editör). Health promotion programs: from theory to practice. In Fertman, CI, Allensworth, DD, Auld, E. What are health promotion programs. 1st edition, San Francisco:Jossey-Bass, 2010:3-21.
 • 10. Park H, Reber BH, Chon MG. Tweeting as health communication: health organizations’ use of twitter for health promotion and public engagement. Journal of Health Communication 2016;21(2):188-198.
 • 11. Thoma B. Personal reflctions on exploring social media in medicine. International Review of Psychiatry 2015;27(2):161-166.
 • 12. Thompson TL, Parrott R, Nussbaum JF (Editör). The Routledge handbook of health communication. In Galarce M, Ramanadhan S, Viswanath K. Health information seeking. 1st edition, Newyork:Routledge, 2011:167-180.
 • 13. Department of Health and Social Care @DHSCgovuk. https://twitter.com/dhscgovuk Erişim 23.02.2018.
 • 14. Department of Health & Human Services @ HHSGov. https://twitter.com/hhsgov Erişim 23.02.2018.
 • 15. Bundesministeriums für Gesundheit @BMG_Bund. https://twitter.com/BMG_Bund Erişim 23.02.2018.
 • 16.Laranj L, Arguel A, Neves AL, et al. The inflence of social networking sites on health behavior change: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Informatics Association 2014;22(1):243-256.
 • 17.Zhang J, Brackbill D, Yang S, Becker J, Herbert N, Centola D. Support or competition? how online social networks increase physical activity: a randomized controlled trial. Preventive Medicine Reports 2016;4:453-458.
 • 18. Maher C, Ferguson M, Vandelanotte C, et al. A web-based, social networking physical activity intervention for insuffciently active adults delivered via facebook app: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research 2015;17(7):e174.
 • 19. Williams G, Hamm MP, Shulhan J, Vandermeer B, Hartling L. Social media interventions for diet and exercise behaviours: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2014;4(2):e003926.
 • 20. Pollard CM, Pulker CE, Meng X, Kerr DA, Scott JA. Who uses the internet as a source of nutrition and dietary information? an Australian population perspective. Journal of Medical Internet Research 2015;17(8):e209.
 • 21. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A (Editör). Participatory health through social media. In Laranjo L social media and health behavior change. 1st edition, London: Elsevier, 2016:83-111.
 • 22. Hamm MP, Shulhan J, Williams G, Milne A, Scott SD, Hartling, LA. Systematic review of the use and effctiveness of social media in child health. BMC Pediatrics 2014;14(1):e138.
 • 23. Patel R, Chang T, Greysen SR, Chopra V. Social media use in chronic disease: a systematic review and novel taxonomy. The American Journal of Medicine 2015;128(12):1335-1350.
 • 24. Shi J, Salmon CT. Identifying opinion leaders to promote organ donation on social media: network study. Journal of Medical Internet Research 2018;20(1):e7.
 • 25. D’Alessandro AM, Peltier JW, Dahl AJ. Use of social media and college student organizations to increase support for organ donation and advocacy: a case report. Progress in Transplantation 2012;22(4):436-441.
 • 26. Pechmann C, Pan L, Delucchi K, Lakon CM, Prochaska JJ. Development of a twitter-based intervention for smoking cessation that encourages highquality social media interactions via automessages. Journal of Medical Internet Research 2015;17(2):e50.
 • 27. Heflr M, Freeman B, Chapman S. Tobacco control advocacy in the age of social media: using facebook, twitter and change. Tobacco Control 2013;22(3):210-214.
 • 28. Suh B, Hong L, Pirolli P, Chi EH. Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network. In Social computing (socialcom), 2010 ieee second international conference on social computing, 2010:177-184.
 • 29. Alhabash S, McAlister AR. Redefining virality in less broad strokes: predicting viral behavioral intentions from motivations and uses of facebook and twitter. New Media & Society 2015;17(8):1317-1339.
 • 30. Healthy People 2020. Health Communication and Health Information Technology.https:// www.healthypeople.gov/2020/topics objectives/ t o p i c / h e a l t h - c o m m u n i c a t i o n - a n d - h e a l t h information-technology Erişim 26.02.2018.
APA şenol y, Avcı K (2019). SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. , 52 - 57.
Chicago şenol yiğit,Avcı Kadriye SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. (2019): 52 - 57.
MLA şenol yiğit,Avcı Kadriye SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. , 2019, ss.52 - 57.
AMA şenol y,Avcı K SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. . 2019; 52 - 57.
Vancouver şenol y,Avcı K SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. . 2019; 52 - 57.
IEEE şenol y,Avcı K "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ." , ss.52 - 57, 2019.
ISNAD şenol, yiğit - Avcı, Kadriye. "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ". (2019), 52-57.
APA şenol y, Avcı K (2019). SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(2), 52 - 57.
Chicago şenol yiğit,Avcı Kadriye SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.2 (2019): 52 - 57.
MLA şenol yiğit,Avcı Kadriye SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.2, 2019, ss.52 - 57.
AMA şenol y,Avcı K SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 52 - 57.
Vancouver şenol y,Avcı K SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 52 - 57.
IEEE şenol y,Avcı K "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.52 - 57, 2019.
ISNAD şenol, yiğit - Avcı, Kadriye. "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/2 (2019), 52-57.