Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 58 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Öz:
AMAÇ: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ transplantasyonu ve organ bağışı hakkındaki tutumlarını ve bilgi seviyelerini araştırmak.GEREÇ VE YÖNTEM: Afyon Kocatepe ÜniversitesiTıp Fakültesinin ilk üç döneminde öğrenim gören hersınıftan 50’şer kişi olmak üzere toplamda 150 kişi rastgeleolarak seçildi. Çalışma organ bağışı konusunda 35 orijinalsoruyu içeren toplam 150 anket ile yapıldı. Frekansdağılımları hesaplandı ve elde edilen veriler yüzde olarakdeğerlendirildi.BULGULAR: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesininilk üç döneminde öğrenim gören toplamda 150 öğrencianket çalışmasına katıldı. Ankete katılan öğrenlerindemografik karakterleri incelendi. Katılımcıların %70’iorgan bağışı konusundaki bilgilerini tıp fakültesindeedindiklerini söylerken %30’u aile hekimleri, internet,yakın akraba-arkadaşları ve medyadan öğrendiklerinisöylediler. Öğrencilerin %76’ı organ bağışı yapmakistediklerini, %24’ü organ bağışı yapmak istemediklerinibildirdiler. Baba eğitim düzeyi ile organ bağışı isteğiarasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak anne eğitimdüzeyi ile organ bağışı isteği arasında belirgin farkvardı. Dönem ilerledikçe öğrencilerin kadavradan alınanorganların bekleme süresi ile ilgili bilgi düzeylerininarttığı ve dönemler arasındaki farkın istatistikel olarakanlamlı olduğu saptandıSONUÇ: Organ transplantasyon ihtiyacını karşılamakiçin sağlık personeli ve doktorlar dahil tüm halkımızorgan bağışı konusunda bilgilendirilmelidir. İlk ve ortaeğitimden itibaren verilecek eğitim ile dini kaygılarınortadan kaldırılması planlanmalıdır
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Transplantasyon Davranış Bilimleri

THE ATTITUDES AND BEHAVIORS ABOUT ORGAN DONATIONS AND TISSUE TRANSPLANTATION OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS AT AFYON KOCATEPE UNIVERSITY

Öz:
OBJECTIVE: To investigate level of information and attitudes of the Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine students about organ transplantation and donation. MATERIAL AND METHODS: A total of 150 students (50 individuals in each class) randomly selected from the first three classes of Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine. Questionnaire prepared with 35 questions including original questions and 150 questionnaires were taken into consideration. Frequency distributions were calculated and the obtained data were evaluated as percentage. RESULTS: A hundered and fifty individuals participated in the questionnaire for Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine period 1, 2,3 students. The demographic characteristics of the students participating in the survey were examinated. While 70% of the respondents said they learned their knowledge about organ donation in the medical faculties , 30% were informed by family physicians, the internet, close relatives-friends and the media. Seventy-six percent of those surveyed said they wanted to donate organs, and 24% did not want to donate. There was no significant diffrence between the father education level and the desire to have organ donation. There was a significant diffrence between the father’s level of education of the mothers and the desire to have an organ donation. There was a significant diffrence in the consciousness level between the related classes with the waiting period of the organs taken from cadaver and it was seen that the level of consciousness increased as the class stage increased. CONCLUSIONS: To meet the needs of the organ transplantation; it should be emphasized that all health personnel, including physicians, and our people should be informed about organ transplantation. It should be planned to eliminate the existing religious concerns with the education that will be provided from the primary and secondary education.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Transplantasyon Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DUMANLI A, AK Ö, GÜLENER R, HORZUM F, ÇAKAR B, ATAKLI A, BİLGEÇ Ö, ÖZ G (2019). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. , 58 - 62.
Chicago DUMANLI Ahmet,AK Ömer Faruk,GÜLENER Reyyan Sümeyra,HORZUM Furkan,ÇAKAR Buse Nur,ATAKLI Atakan,BİLGEÇ Ömer Abdulaziz,ÖZ Gürhan AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. (2019): 58 - 62.
MLA DUMANLI Ahmet,AK Ömer Faruk,GÜLENER Reyyan Sümeyra,HORZUM Furkan,ÇAKAR Buse Nur,ATAKLI Atakan,BİLGEÇ Ömer Abdulaziz,ÖZ Gürhan AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. , 2019, ss.58 - 62.
AMA DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. . 2019; 58 - 62.
Vancouver DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. . 2019; 58 - 62.
IEEE DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI." , ss.58 - 62, 2019.
ISNAD DUMANLI, Ahmet vd. "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI". (2019), 58-62.
APA DUMANLI A, AK Ö, GÜLENER R, HORZUM F, ÇAKAR B, ATAKLI A, BİLGEÇ Ö, ÖZ G (2019). AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(2), 58 - 62.
Chicago DUMANLI Ahmet,AK Ömer Faruk,GÜLENER Reyyan Sümeyra,HORZUM Furkan,ÇAKAR Buse Nur,ATAKLI Atakan,BİLGEÇ Ömer Abdulaziz,ÖZ Gürhan AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.2 (2019): 58 - 62.
MLA DUMANLI Ahmet,AK Ömer Faruk,GÜLENER Reyyan Sümeyra,HORZUM Furkan,ÇAKAR Buse Nur,ATAKLI Atakan,BİLGEÇ Ömer Abdulaziz,ÖZ Gürhan AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.2, 2019, ss.58 - 62.
AMA DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 58 - 62.
Vancouver DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 58 - 62.
IEEE DUMANLI A,AK Ö,GÜLENER R,HORZUM F,ÇAKAR B,ATAKLI A,BİLGEÇ Ö,ÖZ G "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.58 - 62, 2019.
ISNAD DUMANLI, Ahmet vd. "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VEYA DOKU NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/2 (2019), 58-62.