Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 145 - 153 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-10-2020

Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Uyku sorunları ve yorgunluk tüm yaş gruplarında rastlanan bir durum olmakla birlikte, yaşlılarda fiziksel, sosyal vepsikolojik değişiklikler nedeniyle daha sık görülmektedir. Çevresel faktörler uyku kalitesi ve yorgunluğu etkileyebilmektedir.Çalışmamızın amacı; huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi idi.Yöntem: Çalışmaya 65-85 yaş arası, Standardize Mini Mental Test’ten 24 puan ve üzeri alan ve huzurevinde veya kendi evindeyaşayan yaşlı bireyler katıldı. Yaşlı bireylerin uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), yorgunluk şiddeti YorgunlukŞiddet Ölçeği (YŞÖ) ve yorgunluk düzeyi ise Yorgunluk Etki Ölçeği (YEÖ) ile değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya huzurevinde yaşayan 70 birey (yaş ortalamaları: 69,75±2,39 yıl) ve kendi evinde yaşayan 70 yaşlı birey(yaş ortalamaları: 71,62±5,12 yıl) katıldı. PUKİ, YŞÖ ve YEÖ değerleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlıfark bulundu (p<0,05). Evde yaşayan yaşlılarda PUKİ değerlerine göre uyku kalitesinin daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05).YŞÖ puanı, YEÖ’nün kognitif, fiziksel ve psikososyal etki alt ölçekleri ve toplam puanının ise huzurevinde yaşayan yaşlılardaanlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). YŞÖ ve YEÖ puanlarının yüksek olması yorgunluk şiddetinin ve etkisininartığını göstermekte idi. PUKİ ile YŞÖ arasında evde yaşayan (r=0,198; p>0,05) ve huzurevinde yaşayan yaşlılarda (r=0,157;p>0,05) ilişki bulunmazken; PUKİ ve YEÖ toplam puanı (evde yaşayan yaşlılar r=0,249; huzurevinde yaşayan yaşlılar r=0,282;p<0,05) arasında anlamlı ilişki bulundu.Sonuç: Çalışmada huzurevi veya ev gibi farklı ortamlarda yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluğun birbirinden farklılıkgösterebileceği ve uyku kalitesi ile yorgunluk şiddetinin birbirini etkilemediği bulundu. Yaşlı bireylerde uyku ve yorgunluğuetkileyen bireysel ve çevresel faktörlerin daha detaylı araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelime:

An investigation of sleep quality and fatigue levels in the elderly living in nursing homes and home

Öz:
Purpose: Although sleep problems and fatigue are common in all age groups, it can be seen frequently in elderly because of physical, social and psychological changes. Environmental factors can be affected sleep quality and fatigue. The aim of the study was to investigate sleep quality and fatigue in elderly living in nursing home or at home. Methods: The study included individuals aged between 65-85 years, who can take 24 or more points from the Standardized Mini Mental Test and who was living at rest home or at home. The sleep quality was evaluated with the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), fatigue was assessed with Fatigue Severity Scale (FSS) and Fatigue Impact Scale (FIS). Results: Seventy elderly living in nursing home (mean age: 69.75±2.39 years) and 70 elderly living at home (mean age:71.62±5.12 years) were included the study. It was found that there was a statistically significant difference between the groups in PSQI, FSS and FIS values (p<0.05). Sleep quality was found to be lower in the elderly living at home according to PSQI values (p<0.05). FSS score, cognitive, physical and psychosocial effect subscales and total score of FIS were significantly higher in elderly living in nursing home (p<0.05). The high scores on the FSS and FIS indicated increased severity and impact of fatigue. There was no correlation between PSQI and FSS in home (r=0.198; p>0.05) and nursing home group (r=0.157; p>0.05). It was found that PSQI and FIS (r= 0.249 in home group; r=0.282 in nursing home group; p>0.05) scores were correlated. Conclusion: In the study, it was found that sleep quality and fatigue may differ in elderly people living in different environments such as nursing home or home, and sleep quality and fatigue severity did not affect each other. Further studies investigating individual and environmental factors affecting sleep and fatigue in elderly individuals are needed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Kazoglu M, Yuruk Z (2020). Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. , 145 - 153.
Chicago Kazoglu Muhammed,Yuruk Zeliha Ozlem Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. (2020): 145 - 153.
MLA Kazoglu Muhammed,Yuruk Zeliha Ozlem Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. , 2020, ss.145 - 153.
AMA Kazoglu M,Yuruk Z Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. . 2020; 145 - 153.
Vancouver Kazoglu M,Yuruk Z Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. . 2020; 145 - 153.
IEEE Kazoglu M,Yuruk Z "Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi." , ss.145 - 153, 2020.
ISNAD Kazoglu, Muhammed - Yuruk, Zeliha Ozlem. "Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi". (2020), 145-153.
APA Kazoglu M, Yuruk Z (2020). Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7(2), 145 - 153.
Chicago Kazoglu Muhammed,Yuruk Zeliha Ozlem Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 7, no.2 (2020): 145 - 153.
MLA Kazoglu Muhammed,Yuruk Zeliha Ozlem Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.7, no.2, 2020, ss.145 - 153.
AMA Kazoglu M,Yuruk Z Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2020; 7(2): 145 - 153.
Vancouver Kazoglu M,Yuruk Z Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2020; 7(2): 145 - 153.
IEEE Kazoglu M,Yuruk Z "Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi." Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 7, ss.145 - 153, 2020.
ISNAD Kazoglu, Muhammed - Yuruk, Zeliha Ozlem. "Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi". Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation 7/2 (2020), 145-153.