Yıl: 2020 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 86 Metin Dili: İngilizce

ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes

Öz:
There is a change in the status of English from a foreign language to a common language ofcommunication among people with different mother languages. While the new profile of English as alingua franca (ELF) has important implications for language teaching, it is not yet clear how farlanguage teachers in different learning contexts have embraced them. The present study aims to addressthis issue by exploring the attitudes of in-service English language teachers towards different aspectsof ELF in the underexplored context of Iran. Fifty-four Iranian teachers of English from three Englishlanguage institutes participated in the study. Qualitative and quantitative data were collected through aquestionnaire and semi-structured interviews. The participants expressed their attitudes towardsdifferent ELF-related pedagogical issues. Findings showed that teachers’ attitudes were multifariousranging considerably in each domain. While the majority of the teachers favored native speakers’ normsin terms of teaching pronunciation, grammatical accuracy and the exclusive use of materials producedby native speakers, they displayed ELF-informed attitudes towards teaching multicultural awareness.Findings also showed divisions between participants’ attitudes towards the status of native speakerteachers and the use of nonnative materials in listening exams. The diverse attitudes of teachers towardsELF-related issues underscores the need for more fine-grained teaching training programs that areadjusted to instructors’ needs in different learning contexts.
Anahtar Kelime:

İran Bağlamında İngilizce Ortak İletişim Dili (ELF): Görev yapan İngilizce Öğretmenlerin Tutumlarının İncelemesi

Öz:
İngilizce, yabancı bir dil statüsünden ortak iletişim dili (ELF) statüsüne evrilmektedir. İngilizcenin yeni profilinin dil öğretimi için önemli önerileri olsa da, farklı öğrenme bağlamlarındaki İngilizce öğretmenlerince bu önerilerini ne kadar kabul gördüğü henüz belli değildir. Bu çalışma İran gibi konunun az araştırıldığı bir bağlamda eğitim veren İngilizce öğretmenlerinin ELF’ in farklı boyutlarına yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya İngilizce eğitim veren üç özel kurumdan elli dört İranlı İngilizce öğretmeni katılmıştır. Nitel ve nicel veriler bir anket ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin ELF ilkelerine yönelik tutumlarının oldukça değişken olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin çoğunluğu telaffuz ve dil yapılarının öğretiminde anadili İngilizce olanların normlarının kullanılması gerektiğini ve anadili İngilizce olan kişiler tarafından üretilen materyallerin kullanımını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Fakat aynı zamanda, ELF tarafından önerilen çok kültürlü farkındalık öğretimini tercih etiklerini de ortaya koymuşlardır. Ayrıca bulgular katılımcıların anadili İngilizce olan öğretmenlerin tercih edilmesine dair tutumları ile dinleme sınavlarında anadili İngilizce olmayanlarca hazırlanan materyallerin kullanılması arasında keskin ayrımlar olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin ELF ile ilgili konulara yönelik değişken tutumları, eğitim ve öğretim programlarının farklı öğrenme bağlamlarındaki ihtiyaçlara göre ayarlanması gerektiğinin altını çizmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Asakereh, A, Yousofi, N. & Weisi, H. (2019). ELF in the Iranian education system: Exploring teacher trainers’ and pre-service/in-service English teachers’ attitudes. Cogent Education, 6(1), 1-32.
 • Azuaga L., & Cavalheiro, L. (2015). Bringing new ELT policies and ELF to teacher training courses. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for English as a lingua franca (pp. 103-120). Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Baker, W. (2018). English as a lingua franca and intercultural communication. In J. Jenkins, & W. Baker (Eds.), Rutledge handbook of English as a lingua franca (pp. 25-36). London: Tylor and Francis.
 • Bayyurt, Y., Kurt, Y., Öztekin, E., Guerra, L., Cavalheiro, L. & Pereira, R. (2019). English language teachers’ awareness of English as a Lingua Franca in multilingual and multicultural contexts. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 5(2), 185-202
 • Barzegar Rahatlou, M., Fazilatfar, A. M., & Allami, H. (2018). English as a lingua franca in Iran: An attitudinal investigation into the in-service teachers. Cogent Education, 5(1), 1-19.
 • Berns, M. (2019). Expanding on the expanding Englishes of the expanding circle. World Englishes, 38(1), 8-17. Biricik-Deniz, E., Özkan, Y., & Bayyurt, Y. (2016). English as a lingua franca: Reflections on ELF-related issues by pre-service English language teachers in Turkey. The Reading Matrix, 16(2), 144-161.
 • Brumfit, C. J. (2002). Global English and language teaching in the twenty-first century. Centre for Language in Education Occasional Papers No. 59, University of Southampton.
 • Cenoz, J. (2019). Translanguaging pedagogies and English as a lingua franca. Language Teaching, 52(1), 71-85.
 • Cortazzi, M., & Jin. L. (1999). Cultural mirrors: material and methods in the EFL classroom. In E. Hinkel (Ed.), Culture in second language teaching and learning (pp. 196-219). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Coşkun, A. (2011). Future English teachers’ attitudes towards EIL pronunciation. Journal of English as an International Language, 6(2). 46-68.
 • Crystal, D. (1997). The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dewey, M. (2012). Towards a post-normative approach: Learning the pedagogy of ELF. Journal of English as a Lingua Franca, 1(1), 141-170.
 • Dewey, M. (2015). Time to wake up some dogs! Shifting the culture of language in ELT. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for ELF (pp. 121-134). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Fang, F. (2017). English as a lingua franca: Implications for pedagogy and assessment. TEFLIN Journal, 28(1), 57-70.
 • Geçkinli, F. (forthcoming). English as a lingua franca: Turkish ELF teachers’ and students’ perceptions. (Unpublished doctoral dissertation). Çanakkale, Turkey.
 • Gimenez, T., Calvo, L. C. S., & El Kadri, M. S. (2015). Beyond Madonna: Teaching materials as windows into pre-service teachers’ understandings of ELF. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for ELF (pp. 225-237). Berlin: De Gruyter Mouton. .
 • Gimenez, T. (2006). English in a new world language order. In L. T. Machado, V. L. L. Cristovão, & V. Furtoso (Eds.), Aspectos da linguagem: Considerações teórico práticas (pp. 59-71), Londrina: UEL.
 • Graddol, D. (1997). The future of English? London: British Council.
 • Graddol, D. (2006). English next: Why global English might mean the end of ‘English as a foreign language’. London: British Council.
 • House, J. (2003). English as a lingua franca: A threat to multilingualism? Journal of Sociolinguistics, 7(4), 556-578.
 • İnal D., & Özdemir, E. (2015). Reconsidering the English language teacher education programs in Turkey from an ELF standpoint: What do the academia, pre-service and in-service teachers think? In Y. Bayyur, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for ELF (pp. 155-133). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • İnceçay, G., & Akyel, A. S. (2014). Turkish EFL teachers’ perceptions of English as a lingua franca. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(1), 1-19.
 • Jenkins, J. (2009). English as a Lingua Franca: Interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 200-207.
 • Jenkins, J. (2000). The phonology of English as an international language. Oxford: Oxford University Press.
 • Jenkins, J. (2015). Repositioning English and multilingualism in English as a lingua franca, Englishes in Practice, 2(1), 49-85.
 • Jenkins, J., Cogo, A., & Dewey, M. (2011). Review of developments in research into English as a lingua franca. Language Teaching Research, 44(3), 281-315.
 • Jenkins, J. (2011). Accommodating (to) ELF in the international university. Journal of Pragmatics, 43(4), 926-936.
 • Kachru, B. B. (1985). Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the Outer Circle. In R. Quirk, & H. G. Widdowson (Eds.), English in the world: Teaching and learning the language and literatures (pp. 11–30). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Khatib, M., & Monfared, A. (2017). Exploring teachers’ attitudes towards pronunciation issues and varieties of English in three circles of World Englishes. Applied Research on English Language, 6(2), 213-236.
 • Kohn, K. (2015). A pedagogical space for ELF in the English in the classroom. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for ELF (pp. 51-67). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Mauranen, A. (2012). Exploring ELF. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mauranen, A. (2018). Second language acquisition, world Englishes, and English as a lingua franca (ELF). World English, 37(1), 106-119.
 • McKay, S. L. (2002). Teaching English as an international language: Rethinking goals and approaches. Oxford: Oxford University Press.
 • Medgyes, P. (1994). The non-native teacher. London: Macmillan.
 • Merriam, S. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Pennycook, A. (1998). English and the discourses of colonialism. London: Routledge.
 • Philipson R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
 • Richards, J. C., & Schmidt, R. (2002). Dictionary of language teaching and applied linguistics (3rd Ed.). UK: Pearson Education.
 • Safari, P., & Razmjoo, S. A. (2016). An exploration of Iranian EFL teachers’ perceptions on the globalization and hegemony of English. Qualitative Research in Education, 5(2), 136-166.
 • Seidlhofer, B. (2004). Research perspectives on teaching English as a lingua franca. Annual Review of Applied Linguistics, 24(1), 209-239.
 • Seidlhofer, B. (2011). Understanding ELF. Oxford: Oxford University Press.
 • Seidlhofer, B., Breiteneder, A., & Pitzl, M-L. (2006). English as a lingua franca in Europe. Annual Review of Applied Linguistics, 26(1), 1-34.
 • Seidlhofer, B. (1999). Double standards: Teacher education in the expanding circle. World Englishes,18(2), 233-245.
 • Seidlhofer, B. (2001). Closing a conceptual gap: the case for a description of English as a lingua franca. International Journal of Applied Linguistics, 11(2), 135-158.
 • Sifakis, N. C. (2019). ELF awareness in English language teaching: Principles and processes. Applied Linguistics, 40(2), 288-306.
 • Sifakis, N. C., & Sougari, A-M. (2005). Pronunciation issues and EIL pedagogy in the periphery: a survey of Greek state school teachers’ beliefs. TESOL Quarterly, 39(4), 467-488.
 • Sougari, A-M., & Sifakis, N. (2007). Mono-cultural or multi-cultural EFL: What do teachers think? In B. Frank, D. Jeroen, & R. Temmerman (Eds.), Multilingualism and applied comparative linguistics: Comparative considerations in second and foreign language instruction, Vol. 1 (pp. 193-211). Νewcastle: Cambridge Scholar Press.
 • Sougari, A-M., & Faltzi, R. (2015). Drawing upon Greek pre-service teachers’ beliefs about ELF related issues. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds.), Current perspectives on pedagogy for English as a Lingua Franca (pp. 153-170). Berlin: De Gruyter.
 • Sougari, A-M., & Sifakis, N. (2010). Rethinking the role of teachers’ beliefs about their status: A survey of Greek teachers’ inner thoughts. In A. Psaltou-Joycey, & M. Mattheoudakis (Eds.), Advances in research on language acquisition and teaching: Selected papers of the 14th GALA Conference, 415-428.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Weber, E. (2015). Can we change the subject, please? A pedagogic perspective on EFL. In Y. Bayyurt, & S. Akcan (Eds), Current perspectives on pedagogy for ELF (pp. 171-189). Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Widdowson, H. G. (2003). Defining issues in English language teaching. Oxford: Oxford University Press.
APA SARANDİ H (2020). ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes. Novitas-Royal, 14(1), 69 - 86.
Chicago SARANDİ Hedayat ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes. Novitas-Royal 14, no.1 (2020): 69 - 86.
MLA SARANDİ Hedayat ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes. Novitas-Royal, vol.14, no.1, 2020, ss.69 - 86.
AMA SARANDİ H ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes. Novitas-Royal. 2020; 14(1): 69 - 86.
Vancouver SARANDİ H ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes. Novitas-Royal. 2020; 14(1): 69 - 86.
IEEE SARANDİ H "ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes." Novitas-Royal, 14, ss.69 - 86, 2020.
ISNAD SARANDİ, Hedayat. "ELF in the Context of Iran: Examining Iranian In-service Teachers' Attitudes". Novitas-Royal 14/1 (2020), 69-86.