Yıl: 2004 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 137 - 146 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları

Öz:
Bu araştırmanın amacı, "üniversitelerde beden eğitimi ve spor bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Survey yöntemine göre yapılan bu çalışmanın evreni, Türkiye'de bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümleri öğrencileridir. Örneklemi ise bu bölümler içinden 2000-2001 öğretim yılı bahar yarıyılında random olarak seçilen dördüncü sınıf öğrencileridir, veriler 28'i olumlu ve sekizi olumsuz toplam 30 maddeden oluşan standart bir ölçek yardımıyla toplanmıştır. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.88, Bartlett testi 8980.25 ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.68 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda örnekleme giren Öğrencilerin cinsiyete ye üniversitelere göre öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır; Genel olarak öğrencilerin mesleğe karşı tutumları olumlu olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA SEMERCİ N, SEMERCİ Ç (2004). Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. , 137 - 146.
Chicago SEMERCİ Nuriye,SEMERCİ Çetin Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. (2004): 137 - 146.
MLA SEMERCİ Nuriye,SEMERCİ Çetin Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. , 2004, ss.137 - 146.
AMA SEMERCİ N,SEMERCİ Ç Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. . 2004; 137 - 146.
Vancouver SEMERCİ N,SEMERCİ Ç Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. . 2004; 137 - 146.
IEEE SEMERCİ N,SEMERCİ Ç "Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları." , ss.137 - 146, 2004.
ISNAD SEMERCİ, Nuriye - SEMERCİ, Çetin. "Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları". (2004), 137-146.
APA SEMERCİ N, SEMERCİ Ç (2004). Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137 - 146.
Chicago SEMERCİ Nuriye,SEMERCİ Çetin Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14, no.1 (2004): 137 - 146.
MLA SEMERCİ Nuriye,SEMERCİ Çetin Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, 2004, ss.137 - 146.
AMA SEMERCİ N,SEMERCİ Ç Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 14(1): 137 - 146.
Vancouver SEMERCİ N,SEMERCİ Ç Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2004; 14(1): 137 - 146.
IEEE SEMERCİ N,SEMERCİ Ç "Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları." Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, ss.137 - 146, 2004.
ISNAD SEMERCİ, Nuriye - SEMERCİ, Çetin. "Türkiye'de Öğretmenlik Tutumları". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14/1 (2004), 137-146.