Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 545 - 551 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.692425 İndeks Tarihi: 12-10-2020

Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Van Gölü’nden toplanan su ve sediment numunelerinden lakkaz ve mannanaz enzimi üretme kabiliyetlerine sahipbakterilerin karakterizasyonudur. Bu araştırmanın materyalini Van Gölü’nden toplanan su ve sediment numuneleri oluşturmuştur.İzolasyon çalışması dilüsyon plak yöntemi ile alkali besiyerinde gerçekleştirilmiştir. İki farklı koloni morfolojisine sahip izolatgözlemlenmiştir. İzolatlara koloni çapı, pigmentasyon, hücre şekli, gram reaksiyonu, indol testi, sitrat testi, voges-proskauer (vp),arabinoz, mannitol, sükroz, adonitol,metil_d-glikozit, selobiyoz, mannoz, salicin, traheloz, galaktoz, inositol, rafinoz, inulin, sorbitol,ksiloz, melesitoz, glikoz, arjinin, nitrat redüksiyonu, beta galaktosidaz, oksidaz, lakkaz enzim aktivitesi, mannanaz enzim aktivitesi,nişasta hidrolizi, tween 80 hidrolizi, skim milk hidrolizi ve ksilan hidrolizi testleri uygulanmıştır. İzolatların lakkaz enzimini üretmekabiliyetlerine %0.2 mM ABTS ve %0.1 mM CuSO4 ile bakılmıştır. Mannanaz enzimi üretme kabiliyetleri %1 mannoz ve fenol içerenalkali besiyeri kullanılarak belirlenmiştir. Genomik DNA’sı izole edilen 2 izolatın 16S rRNA gen bölgesi 27F ve 1492R evrenselprimerleri ile amplifiye edilip sekans analizi yapılmıştır. Mega 7.0.18 paket programı ile Maksimum Olabilirlik algoritması seçilerekJukes ve Cantor'un uzaklık matrisi ile filogenik ağaçlar oluşturulmuştur. İzolatların tümünün lakkaz enzimi yönünden negatif olduğu,mannanaz enzimi yönünden N1 ve N2 izolatlarının pozitif olduğu görülmüştür. N1 izolatı için oluşturulan filogenetik ağaçtaHalomonas bakterileri kendi aralarında güçlü bir homoloji ile kümelenmiştir. N2 izolatı için oluşturulan filogenetik ağaçta Bacillusbakterileri genel olarak güçlü bir homoloji ile kümelenmiştir. N1 ve N2 izolatları, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal özelliklerine ve16S rRNA gen bölgesi analizine göre N1 Halomonas stevensii ve N2 Bacillus agaradhaerens olarak teşhis edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arık, B., Körlü, A. E., & Duran, K. (2008). Lakkaz Enzimlerinin Tekstilde Kullanım Alanları. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(2).
 • Awla, F., Özdemir, K., Ertaş, M. (2017). Irak-Erbil'den Alınan Bazı Toprak Numunelerinden Streptomyces Bakterilerinin İzolasyonu, Ekstraselüler Hidrolitik Enzim Kabiliyetlerinin Belirlenmesi ve 16S rDNA Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 132-138.
 • Busse, H. J., Denner, E. B. M., and Lubitz, W. (1996). Classification and identification of bacteria: current approaches to an old problem. Overview of methods used in bacterial systematics. J. Biotechnol. 47, 3–38. doi: 10.1016/0168-1656(96)01379-X.
 • Chandra, R., Chowdhary, P. (2015). Properties of bacterial laccases and their application in bioremediation of industrial wastes. Environ Sci Process Impacts, 17(2), 326-42. doi: 10.1039/c4em00627e.
 • Chen, F., Sun, J., Han, Z., Yang, X., Xian, J., Lv, A., Hu, X., Shi,H. (2019). Isolation, Identification and Characteristics of Aeromonas veronii From Diseased Crucian Carp (Carassius auratus gibelio). Front. Microbiol. 10, 2742. doi: 10.3389/fmicb.2019.02742.
 • Demiralp, B., Büyük, İ., Aras, S., Cansaran-Duman, D. (2015). Lakkaz enziminin endüstriyel ve biyoteknoloji alanında kullanımı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Turk Hij. Den. Biyol. Derg., 72(4), 351-68.
 • Dhawan, S., Kaur, J., 2007. Microbial mannanases: an overview of production and applications. Crit. Rev. Biotechnol. 27(4): 197–216
 • Feng, Y., He, Z., Ong, S.L., Hu, J., Zhang, Z., Ng, W.J., 2003. Optimization of agitation, aeration, and temperature conditions for maximum beta-mannanase production. Enzyme and Microbial Technology. 32: 282–289.
 • George, M.G., Julia, A.B., Timothy, G.L., 2005. Bergey’s manual of systematic bacteriology. In Volume 2: The Proteobacteria (pp. 552- 556). Springer-Verlag, Berlin.
 • Horikoshi, K. (1999). Alkaliphiles: some applications of their products for biotechnology. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 63, 735–750.
 • Ibrahim, A. S. S., Al-Salamah, A. A., Elbadawi, Y. B., El-Tayeb, M. A., Almaary, K. S., & Elagib, A. A. (2016). Alkaline protease from a new halotolerant alkaliphilic Bacillus agaradhaerens strain ak-r isolated from egyptian soda lakes . Bioscience Journal, 32(6). https://doi.org/10.14393/BJ-v32n1a2016-33251.
 • Jukes, T. H., Cantor, C. R. (1969) Evolution of protein molecules. In Munro HN, editor, Mammalian Protein Metabolism, pp. 21-132, Academic Press, New York.
 • Khalikova E., Somersalo S., Korpela T. (2019) Metabolites Produced by Alkaliphiles with Potential Biotechnological Applications. In: Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/10_2019_96.
 • Kim, K. K., Lee, K. C., Oh, H. M., Lee, J. S. (2010). Halomonas stevensii sp. nov., Halomonas hamiltonii sp. nov. and Halomonas johnsoniae sp. nov., isolated from a renal care centre. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 60(Pt 2):369–77. Epub 2009/08/05. 10.1099/ijs.0.021105-0.
 • Kumar, S., Nei, M., Dudley, J., Tamura, K. (2008). MEGA: a biologist-centric software for evolutionary analysis of DNA and protein sequences. Briefings in bioinformatics, 9(4), 299–306. https://doi.org/10.1093/bib/bbn017.
 • Lane, D. J., Pace, B., Olsen, G. J., Stahl, D. A., Sogin, M. L., & Pace, N. R. (1985). Rapid determination of 16S ribosomal RNA sequences for phylogenetic analyses. Proceedings of the National Academy of Sciences, 82(20), 6955-6959.
 • Nikiforov, Y. E., & Howles, P. N. (2001). Polymerase chain reaction. In Morphology Methods (pp. 181-207). Humana Press.
 • Öğün, E., Özdemir, K., Özok, N., Ertaş, M , Öztürk, F. (2018b). Sarıkamış(KARS) Yöresinde Pinus sylvestris L. Orman Topraklarından İzole Edilen Ektraselular Lakkaz Üreten Bacillus megaterium S1 İzolatının Karakterizasyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 79-86.
 • Özdemir, K., Öğün, E., Ertaş, M., Özok, N. (2018a). Kozluk (Batman) Tuzla Gözü Tuzlasından İzole Edilen Ektraselüler İnulinaz Enzimi Üreten Salinivibrio T1 İzolatının Karakterizasyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(1), 60-68.
 • Sharef, G., Özdemir, K., Ertaş, M. (2018). Awa Sppi Nehri’nden (Süleymaniye-Irak) İzole Edilen Acidithiobacillus Cinsi Bakterilerin Ektraselüler Hidrolitik Enzim Üretme Kabiliyetlerinin Belirlenmesi ve 16S rDNA Analizi. Commagene Journal of Biology, 2(1), 17-20. DOI: 10.31594/commagene.392847.
 • Shekher, R., Sehgal, S., Kamthania, M., & Kumar, A. (2011). Laccase: microbial sources, production, purification, and potential biotechnological applications. Enzyme research. Volume 2011, Article ID 217861, 11 pages doi:10.4061/2011/217861.
 • Singh, G., Bhalla, A., Kaur, P., Capalash, N., Sharma, P. (2011). Laccase from prokaryotes: a new source for an old enzyme. Reviews in Environmental Science and Bio/technology, 10(4), 309-326.
 • Van den Burg, B. (2003). Extremophiles as a source for novel enzymes. Curr. Opin. Microbiol. 6(3), 213-8. DOI: 10.1016/s1369- 5274(03)00060-2.
 • Wiseman, A. (ed.) (1987). Handbook of Enzyme Biotechnology. (2nd ed.) Ellis Horwood Ltd., UK.
APA Aslan Ertas N, OGÜN E (2020). Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. , 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
Chicago Aslan Ertas Nevroz,OGÜN ERDAL Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. (2020): 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
MLA Aslan Ertas Nevroz,OGÜN ERDAL Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. , 2020, ss.545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
AMA Aslan Ertas N,OGÜN E Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. . 2020; 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
Vancouver Aslan Ertas N,OGÜN E Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. . 2020; 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
IEEE Aslan Ertas N,OGÜN E "Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri." , ss.545 - 551, 2020. 10.31590/ejosat.692425
ISNAD Aslan Ertas, Nevroz - OGÜN, ERDAL. "Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri". (2020), 545-551. https://doi.org/10.31590/ejosat.692425
APA Aslan Ertas N, OGÜN E (2020). Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(18), 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
Chicago Aslan Ertas Nevroz,OGÜN ERDAL Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.18 (2020): 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
MLA Aslan Ertas Nevroz,OGÜN ERDAL Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.18, 2020, ss.545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
AMA Aslan Ertas N,OGÜN E Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(18): 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
Vancouver Aslan Ertas N,OGÜN E Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(18): 545 - 551. 10.31590/ejosat.692425
IEEE Aslan Ertas N,OGÜN E "Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.545 - 551, 2020. 10.31590/ejosat.692425
ISNAD Aslan Ertas, Nevroz - OGÜN, ERDAL. "Van Gölü’nden Toplanan Su ve Sediment Numunelerinden İzole Edilen Bakterilerin Lakkaz ve Mannanaz Enzimlerini Üretme Kabiliyetleri". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 18 (2020), 545-551. https://doi.org/10.31590/ejosat.692425