Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 81 Sayfa Aralığı: 555 - 570 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 13-10-2020

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı

Öz:
İşgücü piyasasında tüm sektörlerde gözlendiği üzere bilişim sektöründe de meslekgrupları ve kariyer pozisyonlarının toplumsal cinsiyet temelli ayrışmaktadır. Bilişim sektöründeyer alan mesleklerin önemli bir kısmı erkek egemen (eril) meslekler olarak nitelendirilmektedir.Sektörde titiz, incelikli ve hassas çalışmayı gerektiren meslekler ise kadın(dişil) meslekleri olarak sınıflandırılmıştır. Kariyer pozisyonlarında da kadın yöneticilerininyoğunluğunun erkek yöneticilere oranla daha düşük olması, yönetici pozisyonlarınagelme ya da getirilme noktasında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın göstergelerindendir.Çalışmanın amaçlarından ilki, Türkiye’de bilişim sektöründe kalkınmanın önemliunsurlarından biri olan kadın istihdamını betimsel olarak analiz etmek ve elde edilenbulgular sonucunda kadınların sektörde istihdamını engelleyen bireysel ve çevresel belirleyenleriortaya çıkarmaktır. Bir diğer amaç ise kadınların bilişim sektöründe yöneticipozisyonlarında daha az yer almalarının nedenlerinin sorgulanmasıdır. Tüm bu amaçlarkapsamında çalışmada ulusal ve uluslararası yazında yer alan araştırmalar ve istatistikigöstergeler çerçevesinde, kadınların durumu ve konumu betimsel olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Women Place in Information Technology Sector: Literature Review

Öz:
In all sectors in labor market, group of profession and career positions in Information Technology (IT) sector are differentiated by gender. Mostly, professions in the IT sector is described as male dominated professions. Work in sector are classified as female professions require rigorous, refined and precise. Fact that the intensity of female managers in career positions is lower than that male managers.The first aim of the study, IT sector is one of the important elements to analyze descriptive of female employment in Turkey. As a result of findings obtained, it is aimed to reveal the individual and environmental determinants that prevent employment of women in the sector. Another aim is to question reasons why women are less involved in managerial positions in the IT sector. In this study, situation and position of women were examined descriptively in framework of research and statistical indicators in the national and international literature.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bastalich, W.; S. Franzway; J. Gill; J. Mills ve R. Sharp. (2007). Disrupting masculinities, Australian Feminist Studies, Ekim, 22-54.
 • Bozkurt, B. ve A. Akpınar. (2017). Bilişim sektöründe toplumsal cinsiyete dayali iş bölümü, Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2, 17-28.
 • Brandth, B. ve E. Kvande. (2001). Flexible work and flexible fathers, Work, Employment and Society, 15, 251-267.
 • Catalyst, (2001). Catalyst census of women board directors, Catalyst Publication, New York, 0-89584-183-5.
 • Demiray, E. (2009). Information technologies and women, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 6(9), 49-64.
 • Donato, K.M. (1990), Programming for change? The growing demand for system analysts, in Reskin, B.F. and Roos, P.A. (Eds), Job Queues, Gender Queues (167-81). Temple University Press, Philadelphia, PA,
 • Ecevit, Y.; A. Gündüz-Hoşgör ve C. Tokluoğlu. (2003). Professional women in computer programming occupations: The case of Turkey, Career Development International, 8(2), 78-87.
 • Eurostat Statistics (2019). ICT Specialists in employment. ISSN 2443-8219.. Web:https:// ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_e mployment%20#Eurostat%20#StatisticsExplained) (Erişim Tarihi:12.01.2019).
 • Göker, G. (2003). Bilişim teknolojileri süreli yayinlarinin reklam metinlerinde toplumsal cinsiyet örüntüleri: BT haber örneği, Kültür ve İletişim, 7(2), 95-132.
 • Gücenmez, T. (2018). Mühendislik alaninda toplumsal cinsiyet açisindan kadin emeğinin incelenmesi, CUDES 2018 7. International Congress on Current Debates in Social Science, April 19-21, 2018, İstanbul, 63-70.
 • Honeypot. (2018). Women in tech index. Web: https://www.honeypot.io/women-in-tech- 2018/ adresinden 12.01.2019’da alınmıştır.
 • İlkkaracan, İ (2010). Uzlaştırma politik.alari yokluğunda türkiye emek piyasasinda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, İstanbul: İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Yayınları.
 • Kadayıfçı Pehlivanlı, E. (2015). Manifestations of gendered engineering culture in Turkey: Differing experiences of women and men engineers, Akademik Hassasiyetler, 229-245.
 • Küskü, F., M. Özbilgin ve L, Özkale. (2007). Against the tide: Gendered prejudice and disadvantage in engineering, Gender, Work and Organization, 14(2), 109-129.
 • Özkaplan, N. (2013). Kadın akademisyenler: Cam tavanlar hala çok kalın, Kadın Araştırmaları Dergisi, 12, 1-23.
 • Özkaya, M. (2001). Kadının iş hayatinda başarilarini etkileyen faktörler, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Peitchinis, S. G. 1989. Women at work: Discrimination and Response, Toronto: McClelland & Stewart.
 • Robinson, J. G.ve J. S. McIlwee. (1991). Men, women and the culture of engineering, The Sociological Quarterly, 32(3), 403-421.
 • Savcı, İ. (1999). Toplumsal cinsiyet ve teknoloji, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(1), 123-142.
 • Tijdens, K. (1991). Women, work and computerization: Understanding and overcoming bias in work and education, ed. Inger V. Eriksson et al., pp.377-390. New York: Elsevier,
 • Toksöz, G. (2011). Kalkınmada kadın emeği, İstanbul, Varlık Yayınları.
 • Varley, G. (2018). Women working in technology remain a modern-day minority, statistics find. We delve into the sector trends for female tech employees. Web: https:// www.women-in-technology.com/wintec-blog/women-in-tech-by-country adresinden
 • Wright, R. ve J. A. Jacobs. (1994). Male flight from computer work: A new look at occupational resegregation and ghettoization, American Sociological Review, 59(4), 511-536.
 • Zengin-Arslan, B. (2002). Women in engineering education in Turkey: Understanding the gendered distribution, International Journal of Engineering Education, 18(4), 400-408.
APA Tekeli S, Pasaoglu Bas D (2020). BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. , 555 - 570.
Chicago Tekeli Seda,Pasaoglu Bas Didem BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. (2020): 555 - 570.
MLA Tekeli Seda,Pasaoglu Bas Didem BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. , 2020, ss.555 - 570.
AMA Tekeli S,Pasaoglu Bas D BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. . 2020; 555 - 570.
Vancouver Tekeli S,Pasaoglu Bas D BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. . 2020; 555 - 570.
IEEE Tekeli S,Pasaoglu Bas D "BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı." , ss.555 - 570, 2020.
ISNAD Tekeli, Seda - Pasaoglu Bas, Didem. "BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı". (2020), 555-570.
APA Tekeli S, Pasaoglu Bas D (2020). BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0(81), 555 - 570.
Chicago Tekeli Seda,Pasaoglu Bas Didem BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. EKEV AKADEMİ DERGİSİ 0, no.81 (2020): 555 - 570.
MLA Tekeli Seda,Pasaoglu Bas Didem BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.0, no.81, 2020, ss.555 - 570.
AMA Tekeli S,Pasaoglu Bas D BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2020; 0(81): 555 - 570.
Vancouver Tekeli S,Pasaoglu Bas D BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı. EKEV AKADEMİ DERGİSİ. 2020; 0(81): 555 - 570.
IEEE Tekeli S,Pasaoglu Bas D "BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı." EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 0, ss.555 - 570, 2020.
ISNAD Tekeli, Seda - Pasaoglu Bas, Didem. "BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KADıNıN YERİ: LİTERATÜR TARAMASı". EKEV AKADEMİ DERGİSİ 81 (2020), 555-570.