KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 65 Sayfa Aralığı: 263 - 299 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-10-2020

KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Öz:
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde “Yunan ve Türk HalklarınınMübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” imzalanmış ve iki ülke arasında karşılıklınüfus değişimi kararı alınmıştır. Bu kararla birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden,farklı özelliklere sahip kalabalık bir göçmen kitlesi ayrılmıştır. Bu gruplardan en ilgiçekicilerinden biri yoğun olarak Anadolu’nun iç kesimlerinde yaşayan ve ana diliTürkçe olan Ortodokslardır. Türkçe konuşan Ortodokslar, diğer bölgelerden ayrılangöçmenlere nazaran Yunanistan’a uyum sağlamakta daha büyük zorluklarla karşıkarşıya kalmışlardır. Dilini bilmedikleri bir ülkede yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakve sosyal hayatın içerisinde yer bulmakta ciddi güçlükler yaşamışlardır. Türkçekonuşan göçmenlerin mübadelenin ilk yıllarında yüzleşmek zorunda kaldıklarısıkıntıları hafifletmek ve hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla Yunanalfabesiyle Türkçe Muhacir Sedası adında bir gazete yayımlanmıştır. Bu çalışmada,yayın yeri Atina olan bu gazete incelenerek, Türkçe konuşan mübadillerin,mübadelenin ilk yıllarında yaşadığı sorunlar ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelime:

THE EARLY YEARS OF POPULATION EXCHANGE IN GREECE AND THE PROBLEMS OF TURKISH-SPEAKING ORTHODOXES ACCORDING TO THE MUHACİR SEDASI NEWSPAPER

Öz:
On 30th January 1923 the “Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations” was signed by Greece and Turkey and the decision of population exchange between the two countries was settled out. Thus, a crowd of immigrants with various features from various regions of Turkey left the country. One of the most interesting of these groups was the Orthodox community who lived in interior part of Turkey and who spoke Turkish language as the mother tongue. The Turkish-speaking Orthodoxes encountered greater difficulties in the matter of accommodation to Greece rather than the other immigrant groups who came from the other parts of Anatolia. They had serious difficulties in satisfying their vital needs and taking place in social life in a country of which spoken language they didn’t even know. A Greek-alphabet-Turkish (Turkish in Greek Alphabet) newspaper was published for the purpose of easing the difficulties which the Turkish-speaking Orthodoxes had to face in the early years of population exchange and raising awareness about their rights. In this study, this Athenian newspaper Muhacir Sedası will be examined and the difficulties of the Turkish-speaking Orthodox community in the early years of population exchange will be analyzed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Kentro Mikrasiatikon Spoudon (Küçük Asya Araştırmaları Merkezi)
 • KMS, Çeltek, El. Karaca.
 • KMS, Çeltek, Omigos Tenekecidis.
 • TBMM Gizli Celse Zabıtları.
 • Alpan, Aytek Soner-Balta, Evangelia, Muhacirname Karamanlı Muhacirler İçin Şiirin Sedası, Istos Yayınları, İstanbul, 2016.
 • Anzerlioğlu, Yonca, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara, 2016.
 • Balta, Evangelia, Gerçi Rum İsek de Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz: Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.
 • Balta, Evangelia, Nüfus Mübadelesi, Çev. Müfit Günay-Ahmet Akşit-Melike Işık Durmaz, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2015.
 • Clark, Bruce İki Kere Yabancı: Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye’yi ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi, çev. Müfide Pekin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Clogg, Richard, Yunanistan’ın Kısa Tarihi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • Deligiannis, Giorgos, İ Antallagi Ton Plithismon Kai İ Katastasi Ton Ellinos Prosfigon Tis Kappadokias Sti Makedonia [Nüfus Mübadelesi ve Makedonya’daki Kapadokyalı Rumların Durumu], İdmon Yayınevi, Atina, 2001.
 • Karacan, Ali Naci, Lozan, Haz: Hulusi Turgut, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Koladimou, Agni, Apo Tin Akso Tis Kappadokias Sto Nomo Pellas [Kapadokya Akso köyünden Pellas’a], University Studio Press, Selanik, 2015.
 • Mavrogordatos, George Th., Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, University of California Press, Londra,1983.
 • Mazower, Mark, Selanik Hayaletler Şehri –Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler 1430-1950-, Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları, İstanbul, 2013.
 • Meray, Seha L. (Haz.) Lozan, Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım I, Cilt 1, Kitap 1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1973.
 • Morgenthau, Henry, I Was Sent To Athens, Garden City, New York,1929.
 • Mourelou, Gianni (Haz.), İ Eksodos: Martries Apo Tis Eparhies Tis Kentrikis kai Notias Mikrasias [Göç: İç ve Kuzey Anadolu’dan Tanıklar], Cilt:2, Kentro Mikrasiatikon Spoudon, Atina, 2004.
 • Nigdelis, Konstantinos, To Halvantere Tis Kappadokias [Kapadokya’nın Halvadere Köyü], Ekpaideftiko&Politistiko İdrima, y.y, t.y.
 • Pelagidis, Stathis, Prosfigiki Ellada 1913-1930 [Muhacir Yunanistan’ı], Kiriakidi Kardeşler Yayınevi, Selanik, 2003.
 • Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım III. Cilt, Altındağ Yayınevi, İstanbul, 1967.
 • Soysal, İsmail, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2000.
 • Tengirşek, Yusuf Kemal, Vatan Hizmetinde, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981.
 • Türk İstiklal Harbi II nci Cilt Batı Cephesi 6 ncı Kısım IV Kitap İstiklal Harbinin Son Safhası (18 Eylül 1922-1 Kasım 1923), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1969.
 • Yalçın, Kemal, Emanet Çeyiz Mübadele İnsanları, Bir Zamanlar Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 • Akgün, Seçil, “Birkaç Amerikan Kaynağından Türk-Yunan Mübadelesi Sorunu”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Türk-Yunan İlişkileri Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri, Gen. Kur. Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1986.
 • Balta, Evangelia, “Karamanli Press (Smyrna 1845-Athens 1926)”, İ. Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı Makaleler, Taç Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Balta, Evangelia, “Karamanlıca Kitapların Dönemlere Göre İncelenmesi ve Konularına Göre Sınıflandırılması”, Müteferrika, S. 13, Yaz 1998.
 • Bozdağlıoğlu, Yücel, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, Ocak 2014.
 • Ertan, Temuçin Faik, “Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi Temsil Sorunu”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (Lozan Antlaşması Özel Sayısı), Sayı 53, 2013.
 • Hirschon, Renee, “Ege Bölgesi’ndeki Ayrışan Halklar”, Ege’yi Geçerken: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Çev. Müfide Pekin-Ertuğ Altınay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Kamil, İbrahim, “Neuilly Barış Antlaşması ve Bulgaristan-Yunanistan Nüfus Mübadelesi (1919-1927)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 60, Bahar 2017.
 • Kılıçoğlu Cihangir, Çiğdem, “Yunanistan’da Ulusal Bölünme ve Birinci Dünya Savaşı’na Giriş”, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sempozyum Bildiriler Kitabı, Editörler: Mustafa Daş-Türkmen Töreli-İlker Sever-Bülent KucakMehmet Şerif Erkek-Yakup Öztürk, İzmir, 2015.
 • Klapsis, Antonis, “American Initiatives for the Relief of Greek Refugees 1922-1923”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, Volume 6, 2004.
 • Kolonas, Vasilis, “1923’ten Önce ve Sonra Küçük Asya Rumlarının Konut Sorunu ve Mimari Tarzı”, Ege’yi Geçerken: 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Derleyen: Renee Hirschon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Kontogiorgi, Elsa, “H Apokatastasi 1922-1930 [İskân 1922-1930]”, Istoria tou Neou Ellinismou [Çağdaş Yunan Tarihi] Cilt 7, Ellinika Grammata, Atina, 2014.
 • Kontogiorgi, Elsa,“Makedonya’nın Yunanistan’a Ait Olan Kısmına Mülteci Yerleşiminin Ekonomik Sonuçları 1923-1932”, Ege’yi Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Derleyen: Renee Hirschon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2007.
 • Sabuncakis, Xaris, “Karamanlidika, “Karamanlides: Mithoi kai Pragmatikotita” [Karamanlıca, Karamanlılar: Mitler ve Gerçekler], Lihnari: Üç Aylık Ionia Birliği Edebiyat ve Sanat Dergisi, Sayı 40, Eylül 2010.
 • Stellakou, Vasso, “Alan, Mekân ve Kimlik: Kapadokyalı İki Rum Grubunun Yerleşiminde Bellek ve Din”, Ege’yi Geçerken 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Derleyen: Renee Hirschon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Tağmat, Çağla Derya, “Lozan Barış Konferansı’na Yunanistan Tarafından Bakış: Venizelos’un Dünyasında Lozan”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIV/29, Güz 2014.
 • Toprak, Seydi Vakkas, “I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Nüfus Mübadelesi Kapsamında Türkiye’ye Göçenlere Karşı Yunanistan’ın Tutumunun İstanbul Basınına Yansıması”, Türkiyat Mecmuası, Cilt 25, Bahar 2015.
 • Zaikos, Nikos, “To Prosfigiko Zitima stin Ellada: H Diethnis Dikaiiki Prooptiki” [Yunanistan’da Göçmen Sorunu: Uluslararası Hukuk Perspektifi], Oi Prosfiges sth Makedonia: Apo thn Tragodia, stin Epopoiia [Makedonya’daki Muhacirler: Trajediden Romantizme] Editörler: Ioannis S. KoliopoulosIakovos D. Mihaliidis, Troia A. E Yayımevi, Atina, 2009.
 • Koufos, Eirinis, İ Metafora Tis Musikis Proforikotitas Sto Horo kai Sto Hrono: Parelthon kai Paron Sto Sementere Tis Kappadokias [Müzik Kültürünün Ülkeler ve Zamanda Taşınması. Kapadokya’nın Sementre Köyü, Geçmiş ve Şimdi], Makedonya Üniversitesi Müzik Bilimi ve Tekniği Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selanik, 2011.
 • Polatidis, Kleantis, İ Apokatastasi Ton Prosfigon Stis Eparhies Kozanis kai Ptolemaidas Kata Tin Periodo 1922-1937 [Kozani ve Ptolemaidas Şehirlerine Mülteci İskânı 1922-1937], Batı Makedonya Üniversitesi, Florina Pedagoji Okulu İlköğretim Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Florina, 2016.
 • Stellakou, Vasos M., Oi Prosfiges Tis Kappadokias Stin Ellada [Yunanistan’daki Kapadokya Göçmenleri], Aigaiou Üniversitesi Çevre Planlama Laboratuvarı Çevre Bölümü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Midilli, 1991.
 • Eleftheros Logos
 • Ethnos
 • Muhacir Sedası
 • Proia
 • Prosfigikos Kosmos
APA ORAKÇI M (2019). KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. , 263 - 299.
Chicago ORAKÇI MERYEM KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. (2019): 263 - 299.
MLA ORAKÇI MERYEM KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. , 2019, ss.263 - 299.
AMA ORAKÇI M KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. . 2019; 263 - 299.
Vancouver ORAKÇI M KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. . 2019; 263 - 299.
IEEE ORAKÇI M "KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR." , ss.263 - 299, 2019.
ISNAD ORAKÇI, MERYEM. "KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR". (2019), 263-299.
APA ORAKÇI M (2019). KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 0(65), 263 - 299.
Chicago ORAKÇI MERYEM KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. ATATÜRK YOLU DERGİSİ 0, no.65 (2019): 263 - 299.
MLA ORAKÇI MERYEM KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. ATATÜRK YOLU DERGİSİ, vol.0, no.65, 2019, ss.263 - 299.
AMA ORAKÇI M KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. ATATÜRK YOLU DERGİSİ. 2019; 0(65): 263 - 299.
Vancouver ORAKÇI M KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR. ATATÜRK YOLU DERGİSİ. 2019; 0(65): 263 - 299.
IEEE ORAKÇI M "KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR." ATATÜRK YOLU DERGİSİ, 0, ss.263 - 299, 2019.
ISNAD ORAKÇI, MERYEM. "KARAMANLICA MUHACİR SEDASI GAZETESİNE GÖRE YUNANİSTAN’DA MÜBADELENİN İLK YILLARI VE TÜRKÇE KONUŞAN ORTODOKSLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR". ATATÜRK YOLU DERGİSİ 65 (2019), 263-299.