Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 272 - 281 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.710552 İndeks Tarihi: 14-10-2020

Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi

Öz:
Okul iklimi, eğitimin kalitesini belirleyen ve öğretmenlerle beraber öğrencilerin davranışlarını etkileyen önemli bir olgudur. Bu nedenleeğitimin kalitesi açısından okul iklimi ile ilgili araştırmaların artması gerekmektedir. Bu araştırmada, meslek yüksekokulu öğrencilerininokul iklimi algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel modelkullanılmıştır. “Okul İklimi Ölçeği” ile veri toplanan araştırmaya, bir vakıf üniversitesinin meslek yüksekokulunda ve sağlık hizmetlerimeslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan “664” öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en fazla “85.00 puan”alınabilen okul iklimi ölçeğinden aldıkları ortalama puan “56.65” (Ss=14.68) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin okul iklimi ortalamapuanları “orta düzey (45-64 puan aralığı) okul iklimi” olarak kategorize edilmiştir. Ayrıca öğrenciler, araştırmanın yapıldığı meslekyüksekokullarını “öğrenme ortamı” ve “iletişimi” açısından yeterli, “okula bağlılık” açısından yetersiz olarak değerlendirmiştir.Öğrencilerin okul iklimi algısının meslek yüksekokulunda öğrenim görülen programa göre değişmediği; sağlık hizmetleri meslekyüksekokulunda ise öğrenim görülen programa göre değiştiği tespit edilmiştir. Son olarak, öğrencilerin yaşları arttıkça okul iklimialgılarının arttığı; sınıf düzeyi arttıkça ise okul iklimi algılarının azaldığı belirlenmiştir. Araştırma bulguları alanyazında yer alan diğeraraştırma bulguları ile birlikte değerlendirilerek Türkiye’deki yüksekokullar için öğrencilerinin okul iklimi algılarını artırabilecekönerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Determination of Vocational School Students’ School Climate Perceptions

Öz:
School climate is an important phenomenon that determines the quality of education and affects the behavior of teachers and students. Therefore, researches on school climate should increase in terms of quality of education. In this study, it is aimed to determine the perception of school climate of vocational school students. Descriptive model, one of the quantitative research methods, was used as the research model. "664" students, who have studied at vocational school and vocational school of health services of a foundation university, participated in the research. Research data was collected with the "School Climate Scale". As a result of the research, the average score of the students from the school climate scale, with the highest score of "85 points", was determined as "56.65" (Ss = 14.68). The school climate average scores of the students were categorized as “intermediate (45-64 score range) school climate”. In addition, students evaluated the vocational schools where the research was conducted as sufficient in terms of "learning environment" and "communication", and inadequate in terms of "commitment to school". Students' perception of school climate does not change according to the program studied at vocational school. However, it was determined that it changed in the vocational school of health services according to the program studied. Finally, as the ages of the students increase, their perception of the school climate increases; As the grade level increased, perceptions of school climate decreased. The research findings are evaluated in conjunction with other research findings and suggestions were made for vocational schools to increase their students’ school climate perceptions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Ozdemir E, cepni s, incedere l (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. , 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
Chicago Ozdemir Erdogan,cepni selden,incedere levent Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. (2020): 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
MLA Ozdemir Erdogan,cepni selden,incedere levent Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. , 2020, ss.272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
AMA Ozdemir E,cepni s,incedere l Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. . 2020; 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
Vancouver Ozdemir E,cepni s,incedere l Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. . 2020; 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
IEEE Ozdemir E,cepni s,incedere l "Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi." , ss.272 - 281, 2020. 10.31590/ejosat.710552
ISNAD Ozdemir, Erdogan vd. "Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi". (2020), 272-281. https://doi.org/10.31590/ejosat.710552
APA Ozdemir E, cepni s, incedere l (2020). Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(19), 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
Chicago Ozdemir Erdogan,cepni selden,incedere levent Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.19 (2020): 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
MLA Ozdemir Erdogan,cepni selden,incedere levent Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.19, 2020, ss.272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
AMA Ozdemir E,cepni s,incedere l Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(19): 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
Vancouver Ozdemir E,cepni s,incedere l Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 0(19): 272 - 281. 10.31590/ejosat.710552
IEEE Ozdemir E,cepni s,incedere l "Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.272 - 281, 2020. 10.31590/ejosat.710552
ISNAD Ozdemir, Erdogan vd. "Ön Lisans Öğrencilerinin Okul İklimi Algılarının Belirlenmesi". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 19 (2020), 272-281. https://doi.org/10.31590/ejosat.710552