Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme

Yıl: 2020 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 73 - 81 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/forensic.2019-70929
hred

Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme

Öz:
Flört şiddeti; kişiler arası şiddet türlerinden biri olup, şiddet türleri arasında en yaygın olanlardan biridir. Flört şiddeti dünyada önemli bir sorun olup; flört şiddetinin karmaşıklığını, nedenlerini ve sonuçlarını anlamak için gösterilen çabalar önem ve gereklilik arz etmektedir. Flört şiddeti, hem ülkemizde hem de dünyada son yıllarda daha sık araştırılan bir konu hâline gelmiş olup, görülme sıklığı araştırmalara göre farklılıklar göstermiş olsa da azımsanmayacak oranlarda olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışmada da flört şiddeti, nedenleri, önleme çalışmalarına yönelik bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.Literatürde çeşitli tanımlamaları bulunan flört şiddetini, genel olarak, birbiriyle romantik ilişki içerisinde olan 2 kişi arasındaki şiddet olarak ifade etmek mümkündür. Flört şiddetinin nedenleri karmaşık olup, pek çok faktörün bir etkileşim içinde olmasıyla meydana geldiğini söylemek mümkündür. Flört şiddetinin risk faktörleri olarak çocuklukta istismara ve ihmale uğramak, ebeveynleri arasındaki şiddete tanıklık etmek, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar ve şiddete ilişkin kabullenici tutumlar geliştirilmesi gibi faktörler sayılabilir. Flört şiddetine uğrayanlarda depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, yeme bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve düşükler, öz güvende azalma, utanç ve suçluluk duygularının oluşması, öfke patlamaları, intihar düşüncesi ya da girişimi gibi durumların sıklıkları da artmaktadır. Flört şiddeti, hem ülkemizde hem de dünyada yaygın olarak görülmekle birlikte nedenleri ve sonuçlarına ilişkin daha kapsamlı araştırmaların varlığına ihtiyaç duyulmakta, yanı sıra bireylerin sağlığını ve refahını artırmak için önleme ve müdahale programlarının geliştirilmesi de önem arz etmektedir. Flört şiddetinin hoş görülmediği bir iklim yaratmanın, kadını güçlendirmenin ve toplum içerisindeki statülerini iyileştirmenin, toplumsal normlarıdeğiştirmenin, flört şiddetine yönelik farkındalıkların artırılmasının ve flört şiddetini kabul edici tutum düzeylerini azaltmak için eğitim programlarının hazırlanmasının flört şiddetini önleme açısından önemli olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Adli Tıp
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Psikoloji

An Analysis on Dating Violence

Öz:
Dating violence is one of the most common types of violence among individuals. The violence of dating is a major problem in the world. The efforts to understand its complexity, causes and consequences of the violence of dating are important and necessary. The violence of dating has become a more frequently investigated topic in both our country and the world in recent years, but it is worth noting that the ratio is considerable although there are differences in prevalence compared to research. In this study, it is aimed to make an evaluation about the dating violence, causes and prevention studies. In the body of literature, dating violence, which has various definitions, can be expressed as violence between two people who are generally romantically involved. It is possible to say that the causes of dating violence are complex and many factors occur in an interaction. Abuse and neglect of childhood, witnessing violence among their parents, stereotypes on gender roles, and the development of acceptance attitudes towards violence can be counted among the risk factors of dating violence. Depression, anxiety disorders, post-traumatic stress disorders, eating disorders, sexually transmitted diseases, unwanted pregnancies and miscarriages, decreased self-esteem, shame and guilt feelings, bursts of anger, the frequency of situations like suicidal thoughts or initiatives increase in individuals that experienced dating violence. The violence of dating is widely seen both in our country and in the world, but there is a need for more extensive research on the causes and consequences, as well as the development of prevention and intervention programs to increase the health and wellbeing of individuals are also important. Creating a climate where dating violence is not tolerated, strengthening women and improving their status in society, changing social norms, increasing awareness about dating violence and preparing training programs to reduce the level of accepting attitudes of dating violence is important in terms of preventing the violence of dating.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Adli Tıp
Sosyal > Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Sosyal > Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Health Organization (WHO). World report on violence and health: summary. geneva: WHO; 2002. p.331.
 • 2. Subaşı N. [Effects on violence against women and women's health]. aktüel Tıp Dergisi. 2001;6(1).
 • 3. Quinlan a. Dating violence, college. In: Finley LL, ed. Encyclopedia of School Crime and Violence. 1st ed. Santa Barbara: aBC-CLIO; 2011. p.128-30.
 • 4. uluocak Ş, gökulu g, Bilir O. [a strategic starting point for the elimination of violence against women: intimate partner violence]. International Journal of Human Sciences. 2014;11(2): 362-87. [Crossref]
 • 5. Ellsberg M, arango DJ, Morton M, gennari F, Kiplesund S, Contreras M, et al. Prevention of violence against women and girls: what does the evidence say? Lancet. 2015;385(9977): 1555-66. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Puig a. Predomestic strife: a growing college counseling concern. Journal of College Student Personnel. 1984;25(3):268-69.
 • 7. Offenhauer P, Buchalter a. Teen Dating Violence: a Literature Review and annotated Bibliography. 1st ed. Washington: u.S. Department of Justice; 2011. p.90. [Crossref]
 • 8. anderson KM, Danis FS. Collegiate sororities and dating violence: an exploratory study of informal and formal helping strategies. Violence against Women. 2007;13(1):87-100. [Crossref] [PubMed]
 • 9. World Health Organization (WHO). Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence. geneva: World Health Organization and London School of Hygiene and Tropical Medicine; 2010. p.94.
 • 10. ali Pa, Dhingra K, Mcgarry J. a literature review of intimate partner violence and its classifications. aggress Violent Behav. 2016;31: 16-25. [Crossref]
 • 11. Finley LL. Datiing violence. Encyclopedia of School Crime and Violence. 1st ed. Santa Barbara: aBC-CLIO; 2011. p.130-2.
 • 12. özdere M, Kürtül N. [The effect of dating violence training on the attitudes of university students towards dating violence]. SSD Journal. 2018;3(9):123-36. [Crossref]
 • 13. Kepir-Savoly DD, ulaş ö, Demirtaş-Zorba S. [Factors that influence level of couple violence acceptance among university students]. Turkish Psychological Counseling and guidance Journal. 2014;5(42):173-83.
 • 14. Ozaki R, Otis MD. gender Equality, Patriarchal Cultural Norms, and Perpetration of Intimate Partner Violence: Comparison of Male university Students in asian and European Cultural Contexts. Violence against Women. 2017;23(9):1076-99. [Crossref] [PubMed]
 • 15. gressard a, Swahn MH, Tharp aT. a First Look at gender Inequality as a Societal Risk Factor for Dating Violence. american Journal of Preventive Medicine. 2015;49(3):448-57. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 16. Downey g, Feldman S, ayduka ö. Rejection sensitivity and male violence in romantic relationships. Personal Relationships. 2000;7:45- 61. [Crossref]
 • 17. özgür g, Yörükoğlu g, Baysan-arabacı L. [High school student’s perception of violence, level of tendency to violence and effective factors]. Journal of Psychiatric Nursing. 2011;2(2):53-60.
 • 18. Polat, O. Şiddet. Marmara üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk araştırmaları Dergisi. 2006; 22(1):15-34.
 • 19. garcía-Moreno C, Jansen HaFM, Ellsberg M, Heise L, Watts C. WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. geneva: World Health Organization; 2005. p.198.
 • 20. World Health Organization (WHO). Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence: a clinical handbook. geneva: WHO; 2014. p.99.
 • 21. Follingstad DR, DeHart DD. Defining psychological abuse of husbands toward wives: contexts, behaviors, and typologies. J Interpers Violence. 2000;15(9):891-920. [Crossref]
 • 22. Can gürkan ö, Coşar F. Ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri. Maltepe üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2009;2(3):124-9.
 • 23. aslan D, Vefikuluçay D, Zeyneloğlu S, Erdost T, Temel F. ankara’da iki hemşirelik yüksekokulunun birinci ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerinin flört şiddetine maruz kalma, flört ilişkilerinde şiddet uygulama durumlarının ve bu konudaki görüşlerinin saptanması araştırması. ankara: Hacettepe üniversitesi Kadın Sorunları araştırma ve uygulama Merkezi; 2008. p.61.
 • 24. Tarı Selçuk K, avcı D, Mercan Y. üniversite öğrencilerinde Flört Şiddetine Maruziyet: Flört Şiddetine Yönelik Tutumların ve Toplumsal Cinsiyet algısının Şiddete Maruziyet ile ilişkisi. aCu Sağlık Bil Derg. 2018;9(3):302-8. [Crossref]
 • 25. Polat Y, ipekçi N, Yurdagül g, öztürk M, Tatlı S, Yavuzekinci M. [Determining the prevalence of dating violence among the students of vocational higher school of health services]. çukurova üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;25(3):361-80.
 • 26. Koyuncu Kütük E, gümüştaş F, Han almış B. [Predictors of dating violence in college girls and differences from non-dating violence in psychiatric outcomes]. anadolu Psikiyatri Derg. 2018;19(2):217-22.
 • 27. açıkgöz B, açıkgöz B, Karakoyun a, aslan Yüksel N, akca F, Demir akca a, et al. [Evaluation of violence in flirtous relationship among 5th and 6th grade students in a faculty of medicine]. Konuralp Medical Journal. 2018;10(2):168-74. [Crossref]
 • 28. Tjaden P, Thoennes N. Prevalence and consequences of male-to-female and female-tomale intimate partner violence as measured by the national violence against women survey. Violence against Women. 2000;6(2):142- 61. [Crossref]
 • 29. Council of Europe. Recommendation Rec of the Committee of Ministers to member States on the protection of women against violence. Strasbourg, France: Council of Europe; 2002. p.48.
 • 30. Devries KM, Mak JY, garcía-Moreno C, Petzold M, Child JC, Falder g, et al. global health. The global prevalence of intimate partner violence against women. Science. 2013;340(6140):1527-8. [Crossref] [PubMed]
 • 31. McDonnell K, abdulla S. Project aWaRE, asian/Pacific Islander Resource Project 2001. Narrative. (n.d.). In Merriam-Webster Dictionary. [Link]
 • 32. Roberts aL, austin SB, Corliss HL, Vandermorris aK, Koenen KC. Pervasive trauma exposure among uS sexual orientation minority adults and risk of posttraumatic stress disorder. am J Public Health. 2010;100(12):2433- 41. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 33. Walters ML, Chen J, Breiding MJ. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 findings on victimization by sexual orientation. atlanta: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention; 2013. p.41. [Crossref] [Link]
 • 34. Bliton CF, Wolford-Clevenger C, Zapor H, Elmquist J, Brem MJ, Shorey RC, et al. Emotion dysregulation, gender, and intimate partner violence perpetration: an exploratory study in college students. J Fam Violence. 201;31(3):371-7. [Crossref]
 • 35. Black MC, Basile KC, Breiding MJ, Smith Sg, Walters ML, Merrick MT, et al. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 summary report. Centers for Disease Control and Prevention. atlanta, ga: National Center for Injury Prevention and Control; 2011. p.106.
 • 36. Breiding MJ, Smith Sg, Basile KC, Walters ML, Chen J, Merrick MT. Prevalence and characteristics of sexual violence, stalking, and intimate partner violence victimization: National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, united States, 2011. atlanta: Centers for Disease Control. Retrieved 28.06.2019. [Link]
 • 37. Yıldırım S, Terzioğlu F. [a different side of violence: dating violence, effects and influencing factors]. anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(4):285-92.
 • 38. Jewkes R. Intimate partner violence: causes and prevention. Lancet. 2002;359(9315): 1423-9.
 • 39. Qu J, Wang L, Zhao J. Correlates of attitudes toward dating violence among police cadets in China. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2014;62(16):4888-903. [Crossref] [PubMed]
 • 40. Reyes HL, Foshee Va, Niolon PH, Reidy DE, Hall JE. gender role attitudes and male adolescent dating violence perpetration: normative beliefs as moderators. J Youth adolesc. 2016;45(2):350-60. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 41. Reidy DE, Smith-Darden JP, Cortina KS, Kernsmith RM, Kernsmith PD. Masculine discrepancy stress, teen dating violence, and sexual violence perpetration among adolescent boys. J adolesc Health. 2015;56(6):619- 24. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 42. Bookwala J, Zdaniuk B. adult attachment styles and aggressive behavior within dating relationships. J Soc Pers Relat. 1998;15(2): 175-90. [Crossref]
 • 43. ulloa EC, Martinez-arango N, Hokoda a. attachment anxiety, depressive symptoms, and adolescent dating violence perpetration: a longitudinal mediation analysis. Journal of aggression, Maltreatment & Trauma. 2014;23(6): 652-69. [Crossref]
 • 44. Bonache H, gonzalez-Mendez R, Krahé B. Romantic attachment, conflict resolution styles, and teen dating violence victimization. J Youth adolesc. 2017;46(9):1905-17. [Crossref] [PubMed]
 • 45. Jordan CE, Nietzel MT, Walker R, Logan TK. Intimate Partner Violence: a Clinical Training guide for Mental Health Professionals. 1st ed. New York: Springer Publishing Company; 2004. p.208.
 • 46. gelles RJ. The Violent Home. 1st ed. Beverley Hills: Sage; 1974. p.230.
 • 47. Levinson D. Family Violence in Cross-Cultural Perspective. 4th ed. Newbury Park: Sage Publications; 1989. p.146.
 • 48. Callahan MR, Tolman RM, Saunders Dg. adolescent dating violence victimization and psychological well-being. Journal of adolescent Research. 2003;18(6):664-81. [Crossref]
 • 49. Caldwell JE, Swan SC, Woodbrown VD. gender differences in intimate partner violence outcomes. Psychol Violence. 2012;2(1):42-57. [Crossref]
 • 50. golding JM. Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: a meta-analysis. Journal of Family Violence. 1999;14:99-132. [Crossref
 • 51. Fergusson D, Horwood L, Ridder E. Partner violence and mental health outcomes in a New Zealand birth cohort. J Marriage Fam. 2005;67:1103-19. [Crossref]
 • 52. Harned MS. abused women or abused men? an examination of the context and outcomes of dating violence. Violence Vict. 2001;16(3): 269-85. [Crossref] [PubMed]
 • 53. anderson KL. Perpetrator or victim? Relationships between intimate partner violence and well-being. J Marriage Fam. 2002;64(4):851- 63. [Crossref]
 • 54. Romito P, grassi M. Does violence affect one gender more than the other? The mental health impact of violence among male and female university students. Soc Sci Med. 2007;65(6):1222-34. [Crossref] [PubMed]
 • 55. Wong FY, Huang ZJ, Digangi Ja, Thompson EE, Smith BD. gender differences in intimate partner violence on substance abuse, sexual risks, and depression among a sample of South africans in Cape Town, South africa. aIDS Educ Prev. 2008;20(1):56-64. [Crossref] [PubMed]
 • 56. Slashinski MJ, Coker aL, Davis KE. Physical aggression, forced sex, and stalking victimization by a dating partner: an analysis of the National Violence against Women Survey. Violence Vict. 2003;18:595-617. [Crossref] [PubMed]
 • 57. Nathanson aM, Shorey RC, Tirone V, Rhatigan DL. The prevalence of mental health disorders in a community sample of female victims of intimate partner violence. Partner abuse. 2012;3(1):59-75. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 58. Silverman Jg, Raj a, Mucci La, Hathaway JE. Dating violence against adolescent girls and associated substance use, unhealthy weight control, sexual risk behavior, pregnancy, and suicidality. JaMa. 2001;286(5): 572-9. [Crossref] [PubMed]
 • 59. garthe RC, Sullivan TN, Behrhorst KL. a latent class analysis of early adolescent peer and dating violence: associations with symptoms of depression and anxiety. J Interpers Violence. 2018;1-19. [Crossref] [PubMed]
 • 60. Holt MK, Espelage DL. Social support as a moderator between dating violence victimization and depression/anxiety among african american and Caucasian adolescents. School Psychology Review. 2005;34(3):309-28.
 • 61. Reviere SL, Farber EW, Tworney H, Okun a, Jackson E, Zanville H. Intimate partner violence and suicidality in low-income african american women: a multimethod assessment of coping factors. Violence against Women. 2007;13(11):1113-29. [Crossref] [PubMed]
 • 62. Dixon L, graham-Kevan N. understanding the nature and etiology of intimate partner violence and implications for practice and policy. Clin Psychol Rev. 2011;31(7):1145-55. [Crossref] [PubMed]
 • 63. Bandiera O, Buehren N, Burgess R, goldstein M, gulesci S, Rasul I, et al. Empowering adolescent girls: evidence from a randomized control trial in uganda. Washington, DC: World Bank; 2012. [Crossref]
 • 64. Sarnquist C, Omondi B, Sinclair J, gitau C, Paiva L, Mulinge M, et al. Rape prevention through empowerment of adolescent girls. Pediatrics. 2014;133(5):1226. [Crossref] [PubMed]
 • 65. Butchart a, Mikton C. global status report on violence prevention, 2014. Technical Report. World Health Organization; 2014. [Crossref] [PubMed] [PMC] [Link]
 • 66. Resmi gazete (8.3.2012/28239), 6284 sayılı ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine Dair Kanun; 2012. p.10. [Link]
 • 67. Resmi gazete (26.9.2004/25611), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. p.96. [Link]
APA YAYAK A, HAMZAOĞLU N, TÜRK B (2020). Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 17(1), 73 - 81. 10.5336/forensic.2019-70929
Chicago YAYAK ASLI,HAMZAOĞLU NURCAN,TÜRK Burcu Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi 17, no.1 (2020): 73 - 81. 10.5336/forensic.2019-70929
MLA YAYAK ASLI,HAMZAOĞLU NURCAN,TÜRK Burcu Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, 2020, ss.73 - 81. 10.5336/forensic.2019-70929
AMA YAYAK A,HAMZAOĞLU N,TÜRK B Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2020; 17(1): 73 - 81. 10.5336/forensic.2019-70929
Vancouver YAYAK A,HAMZAOĞLU N,TÜRK B Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2020; 17(1): 73 - 81. 10.5336/forensic.2019-70929
IEEE YAYAK A,HAMZAOĞLU N,TÜRK B "Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme." Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 17, ss.73 - 81, 2020. 10.5336/forensic.2019-70929