Yıl: 2020 Cilt: 19 Sayı: 73 Sayfa Aralığı: 156 - 170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.477096

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri (ÖÖY) dersine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği programı üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 85 matematik öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışma nicel türdedir ve verileri açık uçlu anket yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilerek belirli temalar altında gruplandırılmıştır. Öğretmen adaylarının ÖÖY dersine ilişkin görüşü bu dersin gerekli olduğu ve bu derste hedef-kazanımlara uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasının faydalı olacağı şeklindedir. Öğretmen adayları dersin teorik olarak gerekliliğini ve uygulama için teorik kısmın ön koşul olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı öğretmen adaylarına göre bu dersin teorik kısmının azaltılması gerekliliği ve sıkıcı geçtiği ifade edilmiştir. Öğretmen adaylarının dersin uygulama boyutuna ilişkin görüşleri ise derste öğrenilenleri daha kalıcı hale getirdiği ve dersin daha verimli yürütülmesini sağladığı şeklindedir. Derste materyal kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerine bakıldığında, derslerde materyal kullanımının öğretimi somutlaştırdığı, öğrenmede kalıcılığı sağladığı görüşünün hâkim olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları ÖÖY dersini okutan öğretim elemanlarıyla ilgili alanında uzman olan kişiler olmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. ÖÖY dersinin ölçme ve değerlendirme alanında uygulama ağırlıklı not ortalamasının dikkate alınması gerektiğini, ayrıca ürün ve sürece dayalı değerlendirme yapılmasının daha iyi olacağını belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma

INVESTIGATING THE PRIMARY EDUCATION MATH TEACHING CANDIDATES' VIEWS ABOUT THE COURSE OF SPECIAL TEACHING METHODS

Öz:
The aim of this study is to reveal the views of prospective teachers on Special Teaching Methods (STM). This study was conducted with 85 mathematics teacher candidates who were in the third and fourth grades of the Department of Mathematics Education in Fırat University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education in 2016-2017 academic year The study was quantitative and the data were collected using an open-ended questionnaire. The data obtained from the study were analyzed by content analysis technique and grouped under specific themes. Pre-service teachers' main opinion about the course of the STM; this course is necessary and it will be beneficial to use methods and techniques appropriate to the objectives and achievements in this course. Prospective teachers stated that the theoretical necessity of the course and the theoretical part of the course are prerequisite. According to some pre-service teachers, the theoretical part of this course is boring so it should be reduced. The opinions of prospective teachers on the application dimension of the course are that they make the lessons learned more permanent and make the course more efficient. Considering the opinions of prospective teachers about the use of materials in the course, it is seen that the use of material in the lessons concretized the teaching and the persistence of learning in the lessons is dominant. The teacher candidates stated that it is important to be experts in their field about the lecturers who are teaching the STM lesson. They also stated that the application-weighted grade point average should be taken into consideration in the assessment and evaluation of the STM course, and it would be better to make product and process based evaluation.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA İLHAN A, TUKAL T, İÇ Ü, EKİNCİ N (2020). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 19(73), 156 - 170. 10.17755/esosder.477096
Chicago İLHAN Aziz,TUKAL Tayfun,İÇ Ünal,EKİNCİ Nurefşan MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 19, no.73 (2020): 156 - 170. 10.17755/esosder.477096
MLA İLHAN Aziz,TUKAL Tayfun,İÇ Ünal,EKİNCİ Nurefşan MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.73, 2020, ss.156 - 170. 10.17755/esosder.477096
AMA İLHAN A,TUKAL T,İÇ Ü,EKİNCİ N MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2020; 19(73): 156 - 170. 10.17755/esosder.477096
Vancouver İLHAN A,TUKAL T,İÇ Ü,EKİNCİ N MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2020; 19(73): 156 - 170. 10.17755/esosder.477096
IEEE İLHAN A,TUKAL T,İÇ Ü,EKİNCİ N "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 19, ss.156 - 170, 2020. 10.17755/esosder.477096