Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 677 - 693 Metin Dili: Türkçe

ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ

Öz:
İnsanın malzemeyle ilişkisi duyusal ve zihinseldir. Malzemeye yüklenen anlamlar; çeşitli değişkenlerebağlı olarak farklılık gösterebilir. Giysiler ihtiyaçları karşılamanın ötesine geçerek, bireyle ilgili birçokbilgiyi aktarabilen bir iletişim nesnesi haline gelmiştir. Eserlerinde giysileri kullanan sanatçılar için,şekillendirdikleri malzeme; gerek onu kullanmış olan kişilerden izler taşıması gerekse yüklendikleri yananlamlar ve semboller açısından oldukça zengindir. Bedenle temas eden giysiler bireyin kokusunu, vücutformunu alır. Ayrıca bireyin yaşadıklarının da tanığı olurlar. Araştırmanın amacı; çağdaş sanatta hazırnesne olarak kullanılan giysileri, diğer hazır nesnelerden farklı kılan temsiliyet özelliğine dikkat çekmektir.Araştırma giysi ve giysi parçalarının kullanıldığı çağdaş sanat eserlerini kapsamaktadır. Nitel araştırmametoduna dayalı yorumlayıcı bir yaklaşımın benimsendiği araştırmada kullanılan veriler için; sanatçılarlagerçekleştirilen röportajlar, eleştirmenlerin yorumları ve eser örneklerinin görselleri taranmıştır.Araştırma neticesinde temsiliyet özelliğinin giysileri çağdaş sanatta kullanılan diğer hazır nesnelerdenfarklı bir konuma taşıdığı ve gerek sanatçının eserine dahil etmek istediği bireyleri zengin bir simge diliyleaktarabileceği bir malzeme olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

REPRESENTATION OF THE INDIVIDUAL IN CONTEMPORARY ART THROUGH CLOTHES

Öz:
Human's relation to material is sensory and mental. Meanings loaded on the material; may vary depending on various variables. Clothes have gone beyond meeting the needs and have become a communication object that can convey a lot of information about the individual. For artists who use clothes in their works, the material is very rich in terms of symbols. The purpose of the research; is to draw attention to the representation feature that makes garments used as ready-made objects in contemporary art different from other ready-made objects. For the data used in the research in which an interpretive approach based on qualitative research method was adopted; interviews with artists, critics' comments, and visuals of works have examined. As a result of the research, it has been understood that the representation feature carries the clothes to a different position than the other ready-made objects used in contemporary art.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bolton, A. (2001). The Super Modern Wardrobe, New York: Victoria & Albert Museum Publications.
 • Causey, A. (1998). Sculpture Since 1945, New York: Oxford University Press.
 • Cheadle, C. (2016). The Power of Objects: an Exploration into the Work of Chiharu Shiota, Unpublished Thesis, Washington: Washington and Lee University Dept. of Art and Art History.
 • Driscoll, R. (2006). “Aesthetic Touch, Haptic Art”, Proceedings of The Eurohaptics International Conference, 3-6 July 2006, Paris: Springer Publications, p.495-496.
 • Earle, S. (2011). “Mimi Smith Fashioning Art and Life”, Woman’s Art Journal, Vol. 32(1), p.13-21.
 • Guldemont, J., Mackert G. and Kooij, B. (2013). “Egg Fight”, African Arts, Vol. 38(2), p.91-95.
 • Hertz, C. (2007). “The Uniform: As Material, As Symbol, As Negotiated Object”, Midwestern Folklore, Vol. 7(1), p.43-58.
 • Kagan, M. (2008). Estetik ve Sanat Notları, çev. Aziz Çalışlar, İzmir: Karakalem Kitapevi.
 • Lippard, L. R. (1995). The Pink Glass Swan: Selected Essays on Feminist Art, New York: New Press.
 • Lowry, B. (1972). Sanatı Görmek, çev. N. Yurtsever ve Z. Güvemli, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Marquez, G. G. (1997). Kolera Günlerinde Aşk, çev. Ş. Karadeniz, İstanbul: Can Yayınları.
 • Orta, L. (2011). The Work of Lucy+Jorge Orta, London: University of the Arts Publications.
 • Palmer, A. (1991). “Paper Clothes Not Just Fad”, Dress and Popular Culture, ed. P.A. Cunningam and S. V. Lab, Ohio: Popular Press, p.85-105.
 • Phillips, P. (1991). “Beverly Semmes”, Artforum, Vol. November, p.109-110.
 • Prayer, E. R. (2015). “Text and Meaning in Umberto Eco’s The Open Work”, The Context Quarterly E-Journal of Language Literary And Cultural Studies, Vol. 2(3), p.326-331.
 • Shelby, K. (2018). Belgian Museums of the Great War: Politics, Memory, and Commerce, New York: Routledge.
 • Sofaer, J. (2008). Material Identities: New Inventions in At History, 2. Press, UK: John Wiley & Sons Publications.
 • Tatlıcı, G. (2017). “Jacques Derrida ve Ludwig Wittgenstein’in Dil Kuramları Bağlamında Eserleri ve Aracı Dil Arayışı”, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, Vol 3 (3), p. 39-50.
 • Torrigiani, M. G. V. (2014). “Using Contents from a Sewing Box: some aspects of the Artwork of Sonia Delanuay and Louise Bourgeois”, In Women and Creativity: A Psychoanalytic Glimpse Through Art, Literature, and Social Structure, ed. L. T. Pasquali, F. Thomson, London: Karnak, p.197-212.
 • Willis, G. (2010). The Key Issues Concerning Contemporary Art: Philosophy, Politics and Popular Culture in the Context of Contemporary Cultural Practice, Melbourne: University of Melbourne Custom Book Centre.
 • İnternet Kaynakları
 • Breukel, C. (2012). “Guerra de la Paz”, http://www.artealdia.com/International/Contents /Reviews/Guerra_de_la_Paz, Erişim tarihi: 08.02.2019.
 • Giuliano, M. (2014). “Interview: Chiharu Shiota”, https://impakter.com/chiharu-shiota/, Erişim tarihi: 28.02.2019.
 • Kranson, S. R. (2010). “Christian Boltanski”, http://www.museomagazine.com/CHRISTIANBOLTANSKI, Erişim tarihi: 20.02.2019.
 • Melander, D. (2019). “Statement”, https://derickmelander.com/statement/, Erişim tarihi: 22.02.2019.
 • Özkendirci, B. (2014). “Tekstil Sanatında Anlamsal Değerler”, https://www.academia.edu/ 9132962/TEKST%C4%B0L_SANATINDA_ANLAMSALDE%C4%9EERLER_ValuesRegarding Meaning inTextileArt, Erişim tarihi: 23.02.2019.
 • Pearlman, E. (2012). “Revealing the Hidden Truths of The Financial World Through Art”, https://hyperallergic.com/62067/revealing-the-hidden-truths-of-the-financial-world-throughart/, Erişim tarihi: 08.02.2019.
 • Wrohe, N. (2013). “At home with Louise Bourgeois”, https://www.theguardian.com/ artanddesign/2013/oct/18/at-home-with-louise-bourgeois, Erişim tarihi: 23.02.2019.
 • Zotto, S. D. (2008). “Chiharu Shiota”, Nasty Art Magazine, http://www.nastymagazine.com/artculture/interview-chiharu-shiota/, Erişim tarihi: 08.03.2019.
 • Görsel Kaynaklar
 • Görsel 1. Guerra de la Paz, “Sealing the Deal”, 2009, Yerleştirme, Değişken Ölçü, Miami, http://guerradelapaz.blogspot.com/, Erişim tarihi: 01.03.2019. Bu görsel sanatçılardan alınan özel izinle kullanılmıştır.
 • Görsel 2. Mimi Smith, “Steel Wool Peignoir”, 1966, steel wool, nylon, lace, 59 x 26 x 8 inches, http://www.mimismith.com/, Erişim tarihi: 05.03.2019. Bu görsel sanatçıdan alınan özel izinle kullanılmıştır.
 • Görsel 3. Zoe Buckman, “Every Curve”,2016, Yerleştirme, Değişken Ölçü, Los Angeles, http://www.zoebuckman.com/art/every-curve-art/, Erişim tarihi: 20.02.2019. Bu görsel sanatçıdan alınan özel izinle kullanılmıştır.
 • Görsel 4. Christian Boltanski “No man’s Land”, Yerleştirme, Değişken Ölçü, 2010, New York, https://www.archdaily.com/176436/park-avenue-armory-herzog-and-de-meuron/1-615, Erişim tarihi: 0.03.2019.
 • Görsel 5. Ai Weiwei “Londromat”, Yerleştirme, Değişken Ölçü, 2016, New York, https://www.designboom.com/art/ai-weiwei-laundromat-exhibit-washed-garments-refugeecamps-new-york-deitch-projects-11-07-2016/, Erişim tarihi: 01.03.2019.
 • Görsel 6. Do Ho Suh, “Uni-Form/s: Self-Portrait/s: My 39 Years” Yerleştirme, Kumaş, Fiberglas reçine, Çelik, 169 x 254 x 56 cm. 2006, http://www.artnet.com/artists/do-ho-suh/uni-formsself-portraits-my-39-years-a-BtQfVfLoGXeiP5QPLBuuUQ2, Erişim tarihi: 18.02.2019.
APA ÖZKENDİRCİ B (2019). ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ. Art-e Sanat Dergisi, 12(24), 677 - 693.
Chicago ÖZKENDİRCİ Başak ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ. Art-e Sanat Dergisi 12, no.24 (2019): 677 - 693.
MLA ÖZKENDİRCİ Başak ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ. Art-e Sanat Dergisi, vol.12, no.24, 2019, ss.677 - 693.
AMA ÖZKENDİRCİ B ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ. Art-e Sanat Dergisi. 2019; 12(24): 677 - 693.
Vancouver ÖZKENDİRCİ B ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ. Art-e Sanat Dergisi. 2019; 12(24): 677 - 693.
IEEE ÖZKENDİRCİ B "ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ." Art-e Sanat Dergisi, 12, ss.677 - 693, 2019.
ISNAD ÖZKENDİRCİ, Başak. "ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYİN GİYSİYLE TEMSİL EDİLMESİ". Art-e Sanat Dergisi 12/24 (2019), 677-693.