Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 33 - 40 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-10-2020

HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Öz:
Amaç: Bu çalışmada hastanede yatan hastaların akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve davranışlarınınincelenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma hastanede yatan 98 hasta ile tamamlanmıştır. Araştırmaverileri ilgili literatür taranarak oluşturulan 31 soruluk bir form ile hastalarla yüz yüze görüşülerektoplanmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde ve lojistik regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmada bireylerin %31.6’sı herhangi bir durum ya da hastalık olmaksızın doktora ilaçyazdırmıştır. Ayrıca en sık reçete ettirilen ilaç grubunun (%36.7) analjezikler olduğu saptanmıştır. Hastaların%57.1’inin iyileştiğine kanaat getirip tedaviyi yarıda kestiği, %64.3’ünün evinde hiç kullanılmamış veya yarımkalmış ilaç bulunduğu belirlenmiştir.Sonuç: Bu çalışmada, hastanede yatan hastaların akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgi ve uygulamahataları olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

The Investigation of Knowledge and Behavior of Hospitalized Patients for Rational Drug Usage

Öz:
Aim: This study aimed to investigation behavior and practices of inpatients corresponding to rational drug usage. Method: This research designed as a descriptive study was participated 98 hospitalized patients. The research data were collected by interviewing the patients face to face with a questionnaire consisting of 31 questions. Statistical analysis was carried out using the number – percentage range and logistic regression analyses. Results: In this study, 31.6% of the subjects demanded to write out prescription from physician without any condition or illness. Additionally, the most frequently prescribed therapeutic class were analgesics (36.7%). 57.1% of subjects discontinued medication when convinced healing, 64.3% of subjects had drugs available unopened or unfinished in their homes. Conclusion: This study concludes that the hospitalized patients are inaccurate in knowledge and practices with regard to rational drug usage.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Çobanoğlu A, özdemir alkanat h (2019). HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. , 33 - 40.
Chicago Çobanoğlu Asuman,özdemir alkanat hafize HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. (2019): 33 - 40.
MLA Çobanoğlu Asuman,özdemir alkanat hafize HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. , 2019, ss.33 - 40.
AMA Çobanoğlu A,özdemir alkanat h HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. . 2019; 33 - 40.
Vancouver Çobanoğlu A,özdemir alkanat h HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. . 2019; 33 - 40.
IEEE Çobanoğlu A,özdemir alkanat h "HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ." , ss.33 - 40, 2019.
ISNAD Çobanoğlu, Asuman - özdemir alkanat, hafize. "HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ". (2019), 33-40.
APA Çobanoğlu A, özdemir alkanat h (2019). HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(1), 33 - 40.
Chicago Çobanoğlu Asuman,özdemir alkanat hafize HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22, no.1 (2019): 33 - 40.
MLA Çobanoğlu Asuman,özdemir alkanat hafize HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, 2019, ss.33 - 40.
AMA Çobanoğlu A,özdemir alkanat h HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(1): 33 - 40.
Vancouver Çobanoğlu A,özdemir alkanat h HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(1): 33 - 40.
IEEE Çobanoğlu A,özdemir alkanat h "HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ." Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22, ss.33 - 40, 2019.
ISNAD Çobanoğlu, Asuman - özdemir alkanat, hafize. "HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22/1 (2019), 33-40.