Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 38 Metin Dili: Türkçe

Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi

Öz:
Amaç: Tek merkezde takip edilen juvenil idyopatik artrit hastalarının klinik ve demografik özelliklerini sunmak, juvenil idyopatik artrithastalarında üveit gelişimi ve görme keskinliği üzerine etkisi olan faktörleri değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: 80 juvenil idyopatik artritli hastanın (30 erkek ve 50 kız) kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyet, artrit ve üveit başlangıç yaşı, aile hikayesi, takip periyodu, klinik özellikler, üveite bağlı komplikasyonlar, başlangıç sistemik tedavi, tedavi komplikasyonları ve tedavi süresi analiz edildi.Bulgular: Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 9,23±4,0 yıl (2-15 arası), ortalama üveit başlangıç yaşı 9,92±3,15 yıl (5-16 arası), ortalama takip süresi ise 2,49±1,72 yıldı (1-7 arası). Hastaların 12’sinde (%15) üveit tespit edildi. Hastalarda üveit tanısı konulduğu andaki ilk görme keskinlikleri 2’sinde (%16,6) 0,1 ve altı, 2’sinde (%16,6) 0,1 ile 0,5 arasında ve 8’inde (%66,6) 0,5 ve üzerinde saptandı.Son görme keskinliği ise tüm hastalarda 0,5 ve üzerinde saptandı. İlk tedavi olarak 6 hastaya (%7,5) nonsteroidal antienflamatuvar ajanlar, 8’ine (%10) sülfasalazin, 3’üne (%3,7) sadece kortikosteroid ve 63’üne (%78,7) metotreksat başlandı. Takiplerinde tedaviye dirençli olan hastalardan 10’nuna (%12,5) etanercept, 4’üne (%5) adalimumab ve 3’üne (%3,7) tosilizumab tedavisi ilave edildi. Juvenil idyopatik artrit ile ilişkili üveiti olan hastaların tamamı tanı anında veya üveit gelişmeden önce metotreksat tedavisi kullanmakta idi. Üveitiolan hastaların takibinde 4 hastaya adalimumab tedavisi ilave edildi.Sonuç: Juvenil idyopatik artrit ile ilişkili üveit gelişen hastalarda zamanında ve etkin olarak başlanan immünomodülatör tedavi görmeprognozunu olumlu olarak etkilemektedir. Hastaların multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve rutin tarama programlarınınuygulanması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Clinical Evaluation of Juvenile Idiopathic Arthritis Patients Followed in One Center

Öz:
Objective: To present clinical and demographical features of juvenile idiopathic arthritis in patients, who all were followed-up at the same care facility. Moreover, to investigate the factors that impacted their development of uveitis and visual acuity. Material and Method: Records of 80 juvenile idiopathic arthritis patients (30 males and 50 girls) were retrospectively evaluated. Gender of patients, onset age of arthritis and uveitis, family history, follow-up period, clinical features, uveitic complications, initial treatment, treatment complications, and duration of treatment were analyzed. Results: The mean age of disease onset of patients were 9.23±4.0 years (range 2-15 years), the mean age of uveitis onset was 9.92±3.15 years (range 5-16 years), and the mean follow-up duration was 2.49±1.72 years (range 1-7 years). Uveitis was diagnosed in 12 patients (15%). Visual acuities at the diagnosis of uveitis were 0.1 or less in 2 patients (16.6%). Likewise, it was between 0.1-0.5 in 2 patients (16.6%) and 0.5 or more in 8 patients (66.6%). Final visual acuity was 0.5 or over in all patients. Initial treatment was non-steroidals in 6 patients (7.5%), sulphasalazine in 8 patients (3.7%), corticosteroids in 3 patients (3.7%) only and methotrexate in 63 patients (78.7%). Throughout the follow-up period, treatment resistant patients received either etanercept (10 patients, 12.5%), adalimumab (4 patients, 5%) or tocilizumab (3 patients, 3.7%). All patients with JIA-associated uveitis had used methotrexate at the time of diagnosis or before development of uveitis. Adalimumab was added to treatment during the follow-up to 4 patients with uveitis. Conclusion: The results suggest that the timely and effective immune-modulatory treatment commenced in juvenile idiopathic arthritis - associated uveitis patients had positive impacts on prognosis. In future studies, it is required to evaluate patients with a multidisciplinary approach and apply routine screening programs.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Heiligenhaus A, Niewerth M, Ganser G, Heinz C, Minden K; German Uveitis in Childhood Study Group. Prevalence and complications of uveitis in juvenile idiopathic arthritis in a populationbased nation-wide study in Germany: suggested modification of the current screening guidelines. Rheumatol. 2007;46:1015-9.
 • 2. Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, Laxer RM, Schneider R, Silverman ED. Risk factors for development of uveitis differ between girls and boys with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2010;62:1824-8.
 • 3. Espinosa M, Gottlieb B. Juvenile idiopathic arthritis. Pediatr Rev. 2012;33:303-13
 • 4. Berntson L, Fasth A, Andersson-Gare B, et al; Nordic Study Group. Construct validity of ILAR and EULAR criteria in juvenile idiopathic arthritis: a population based incidence study from the Nordic countries. International League of Associations for Rheumatology. European League Against Rheumatism. J Rheumatol. 2001;28:2737-43.
 • 5 Simonini G, Paudyal P, Jones GT, Cimaz R, Macfarlane GJ. Current evidence of methotrexate efficacy in childhood chronic uveitis: a systematic review and meta-analysis approach. Rheumatol. 2013;52:825-31.
 • 6. Viswanathan V, Murray KJ. Management of children with Juvenile idiiopathic arthritis. Indian J Pediatr. 2016;83:63-70.
 • 7. Oray M, Tuğal-Tutkun I. Treatment of juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Turk J Ophthalmol. 2016;46:77-82
 • 8. Bloch-Michel E, Nussenblatt RB. International Uveitis Study Group recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease. Am J Ophthalmol. 1987;103:234-5.
 • 9. Zeggini E, Packham J, Donn R, Wordsworth P, Hall A, Thomson W; BSPAR Study Group. Association of HLA-DRB1*13 with susceptibility to uveitis in juvenile idiopathic arthritis in two independent data sets. Rheumatol. 2006;45:972-4.
 • 10. Nordal EB, Songstad NT, Berntson L, Moen T, Straume B, Rygg M. Biomarkers of chronic uveitis in juvenile idiopathic arthritis: predictive value of antihistone antibodies and antinuclear antibodies. J Rheumatol. 2009;36:1737-43.
 • 11. Tugal-Tutkun İ. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarında göz tutulumu. T Klin J Pediatr Sci. 2008;4:139-43
 • 12. Woreta F, Thorne JE, Jabs DA, Kedhar SR, Dunn JP. Risk factors for ocular complications and poor visual acuity at presentation among patients with uveitis associated with juvenile idiopathic arthritis. Am J Ophthalmol. 2007;143:647-55.
 • 13. Thorne JE, Woreta FA, Dunn JP, Jabs DA. Risk of cataract development among children with juvenile idiopathic arthritis-related uveitis treated with topical corticosteroids. Ophthalmology. 2010;117:1436-41.
 • 14. Schmeling H, Horneff G. Etanercept and uveitis in patients with juvenile idiopathic arthritis. Rheumatol. 2005;44:1008-11.
 • 15. Tynjala P, Lindahl P, Honkanen V, Lahdenne P, Kotaniemi K. Infliximab and etanercept in the treatment of chronic uveitis associated with refractory juvenile idiopathic arthritis. Br J Ophthal - mol. 2007;66:548-50.
 • 16. Magli A, Forte R, Rombetto L, Alessio M. Cataract management in juvenile idiopathic arthritis: simultaneous versus secondary intraocular lens implantation. Ocul Immunol Inflamm. 2014; 22(2):133-7.
 • 17. Kulik U, Wiklund A, Kugelberg M, Lundvall A. Long-term results after primary intraocular lens implantation in children with juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Eur J Ophthalmol. 2019;29(5):494-8.
 • 18. Rosenberg AM, Oen KG. The relationship between ocular and articular disease activity in children with juvenile rheumatoid arthritis and associated uveitis. Arthritis Rheum. 1986;29:797-800.
 • 19. Rifkin LM, Birnbaum AD, Goldstein DA. TNF Inhibition for Ophthalmic Indications: current Status and Outlook. Bio Drugs. 2013;27:347-57.
 • 20. Martel JN, Esterberg E, Nagpal A, Acharya NR. Infliximab and adalimumab for uveitis. Ocul Immunol Inflamm. 2012;20:18-26. 21. Kasapçopur Ö, Barut K. Treatment in juvenile rheumatoid arthritis and new treatment options. Turk Pediatri Ars. 2015;50:1-10.
 • 22. Acharya NR, Patel S, Homayounfar G, et al. Relapse of juvenile idiopathic arthritis-associated üveitis after discontiniuation of immunomodulatory therapy. Ocul Immunol Inflamm. 2019;27:686- 92.
 • 23. Kalinina Ayuso V, Van De Winkel EL, Rothova A, de Boer JH. Relapse rate of uveitis post-methotrexat treatment in juvenile idiopathic arthritis. Am J Ophthalmol. 2011;151(2):217-22.
 • 24. Baszis K, Garbutt J, Toib D, et al. Clinical outcomes after withdrawal of anti-tumor necrosis factor alpha therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis: a twelve-year experience. Arthritis Rheum. 2011;63:3163-8.
APA BALBABA M, ULAŞ F, YILDIRIM H, CANLEBLEBİCİ M, GÜRGÖZE M (2020). Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji, 27(1), 34 - 38.
Chicago BALBABA Mehmet,ULAŞ Fatih,YILDIRIM Hakan,CANLEBLEBİCİ Mehmet,GÜRGÖZE Metin Kaya Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji 27, no.1 (2020): 34 - 38.
MLA BALBABA Mehmet,ULAŞ Fatih,YILDIRIM Hakan,CANLEBLEBİCİ Mehmet,GÜRGÖZE Metin Kaya Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji, vol.27, no.1, 2020, ss.34 - 38.
AMA BALBABA M,ULAŞ F,YILDIRIM H,CANLEBLEBİCİ M,GÜRGÖZE M Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji. 2020; 27(1): 34 - 38.
Vancouver BALBABA M,ULAŞ F,YILDIRIM H,CANLEBLEBİCİ M,GÜRGÖZE M Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi. MN Oftalmoloji. 2020; 27(1): 34 - 38.
IEEE BALBABA M,ULAŞ F,YILDIRIM H,CANLEBLEBİCİ M,GÜRGÖZE M "Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi." MN Oftalmoloji, 27, ss.34 - 38, 2020.
ISNAD BALBABA, Mehmet vd. "Tek Merkezde Takip Edilen Juvenil İdyopatik Artrit Hastalarının Klinik Değerlendirmesi". MN Oftalmoloji 27/1 (2020), 34-38.