Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 701 - 728 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.682134 İndeks Tarihi: 26-10-2020

Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı; Vietnam Eğitim Sistemi’nin ve eğitim yöneticilerininyetiştirilmesinin incelenmesi ve Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırılmasıdır. Bu amaçdoğrultusunda yerli ve yabancı kaynaklar incelenmiştir. Vietnam Eğitim Sistemi Marksizm,Leninizm ve Ho Chi Minh felsefesine dayanmakla birlikte Vietnam’da sosyalist bir eğitim anlayışıbenimsenmiştir. Eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim olmak üzere beşseviyeye ayrılmıştır. Zorunlu eğitim 10 yıldır. Yükseköğretime devam edebilmek için adaylarınyükseköğretime giriş sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yükseköğretimden mezun olanöğrenciler için Vietnam’da 2 yıl yüksek lisans ve 4 yıl doktora eğitimi veren üniversitelerbulunmaktadır. Yüksek lisans programlarına giriş koşulu, tam zamanlı lisans eğitimi almışolmaktır. Doktora eğitimi yüksek lisans mezunları için 2-3 yıl, lisans mezunları için 4 yılsürmektedir. Vietnam’daki okul yöneticilerinin %40'ı eğitim yönetimiyle ilgili kısa sürelikurslarda eğitimlerini almış ve %0,02'si lisans ve yüksek lisansını eğitim yönetimi alanındayapmıştır. Vietnam’da lisans düzeyinde okul yöneticiliği programında da ders verilmeyebaşlanmıştır. Lisans düzeyinde okul yöneticiliği programlarının açılmaya başlaması, Vietnam’ınyönetimde bilimselliği ön plana aldığını düşündürmektedir. Araştırmacılar arasında yaygın birgörüş olan; okulların, yöneticisi kadar okul olduğu düşüncesi göz önüne alındığında Vietnam’ıneğitim yönetiminde bilimsel yollar izlediği takdirde eğitim sistemlerinin daha fazla gelişeceğisonucuna ulaşılmaktadır. Eğitim de toplumu her yönden kalkındıran bir süreç olduğuna göreVietnam’ın ileride gelişmiş ülkeler arasında ilk sıralarda yer alacağı olası görülmektedir. Bubağlamda, Türkiye’de de eğitim yönetimi alanında lisans programlarının açılması ve lisansüstüeğitimin yönetici atamalarında birincil koşul olarak yönetmeliklere girmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Vietnam Education System and the Training of the Education Managers

Öz:
The general aim of this study was to give general information about the education system of Vietnam and compare it with Turkey. For this purpose, local and foreign sources were examined. When the Vietnam Education System is examined, it is seen that the education system is based on Marxism, Leninism and Ho Chi Minh philosophy and socialist education is adopted. Education in Vietnam consists of 5 levels; pre-primary, primary, secondary, high school and higher education. Compulsory education is a total of 10 years. For graduates of higher education, there are universities in Vietnam that offer two years of master's and four years of doctorate. Ph.D. education lasts for 2-3 years for master graduates and 4 years for bachelor graduates. In Vietnam and Turkey, there are master and doctorate degrees related to education management. In addition, courses in the undergraduate school management program have started in Vietnam. The opening of undergraduate school management programs suggests that Vietnam will follow a scientific path in school management. It can be said that as long as Vietnam follows a scientific path in educational management, their education system will develop even more. Since education is a process that improves the society in all aspects, it is likely that Vietnam will be placed near top among the developed countries in the future. It is recommended that bachelor’s degree in education management should be introduced in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Chow, S. and Nga, D. T. (2013). Bribes for enrolment in desired schools in Vietnam. in: transparency international, global corruption report. Education, Oxford and New York, 60-67.
 • Coşkun, A. (2016, 27 Eylül). Eğitimdir ki bir milleti. Anayurt. Erişim adresi: http://www.anayurtgazetesi.com/yazar/Egitimdir-ki-bir-milleti-/28610/
 • Ekinci, E. (2011). Eğitimin ekonomik temelleri. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Eğitim bilimine giriş içinde (161-197). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ergen, H. (2010). Eğitimin ekonomik temelleri. K. Kıroğlu ve C. Elma (Editörler), Eğitim bilimine giriş içinde (189-216). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • GSO. (2011). Statistical data. Erişim adresi: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
 • Huong, P. L., and Fry, G. W. (2002). The emergence of private higher education in Vietnam: Challenges and opportunities. Educational Research for Policy and Practice, 1 (1-2), 127-141.
 • Kazımoğlu, M. (Ed.). (1990). Büyük ansiklopedi 5573-5984 (Cilt 15). İstanbul: Milliyet Yayın AŞ Tarabya Matbaa Tesisleri.
 • Kinh, Q. N. and Chi, Q. N. (2008). Education in Vietnam: Development history, challenges, and solutions. B. Fredriksen and T. J. Peng (Ed.). An African Exploration of the East Asian Education Experience in (109-154). The International Bank for Reconstruction and Development.
 • Lawrence, A. (2011). Training the dragon: transnational higher education in Vietnam, MA Thesis, Simon Fraser University, 62.
 • Letnyskaya, V. (2017). Vietnam’daki eğitim sistemi. Tomsk: Progress Yayınevi.
 • Levent, F. ve Yazıcı, E. (2014). Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 121-143.
 • Mazyrin V.M. (2007).Vietnam’daki geçiş dönemindeki reformlar (1986–2006): yönler, dinamikler, sonuçlar. Klyuch Dergisi.13 (13), 336.
 • Memduhoğlu, H. (2008). Türkiye ve Avusturya eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (3), 545-559.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). 30455 sayılı Resmî Gazete.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (1973). Milli eğitim temel kanunu. Erişim adresi: http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf
 • OECD. (t.y.). PISA. Erişim adresi: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/vietnam-pisa.htm
 • OECD. (t.y.). PISA 2015 results in focus. Erişim adresi: https://www.oecd.org/pisa/pisa2015-results-in-focus.pdf
 • Öndeş, Ö. (2017, 4 Eylül). PISA’nın patronundan kaliteli eğitimin sırları: Para her şey değil. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/pisanin-patronundankaliteli-egitimin-sirlari-para-her-sey-degil-40569212
 • Phạm Thi Tam. (2009). Vietnam'daki yükseköğretim sisteminin durumu ve gelişiminin bazı alanları. Çalışma ve sosyal ilişkiler. 7(7), 160-168.
 • Saklan, E. (2016). Vietnem eğitim sistemi: Amaç, yapı ve süreç bakımından Türkiye ile karşılaştırılması. Route Educational and Social Science Journal. 3(10), 105-119.
 • Sokolov, A.A. (2017). Vietnam yükseköğretim: Uluslararasılaşma formu. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmalar Enstitüsü Dergisi. 1(1), 212-224.
 • UNESCO. (t.y.). Viet Nam. Erişim adresi: http://uis.unesco.org/en/country/vn?theme=education-and-literacy#slideoutmenu
 • Van Toan, T. (2005). Okul eğitim ve öğretim yönetim kadrosuna dayalı bir eğitim yönetimi enstitüsü kurulması önerisi, 03.01.2019 tarihinde Ho Chi Minh Şehri Eğitim Yönetimi Enstitüsü:http://www.iemh.edu.vn/Product.aspx?s=1&q=V%C4%83n%20To%C3%A 0n adresinden alındı.
 • Vietnam Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). “2006-2020 dönemi için üniversite ve yüksekokul ağı planlaması” projesi. Vietnam.
 • Vlad, K. (2015, 11 Aralık). Çocuğu okula göndermek çalışan elleri kaybetmektir.
 • Vietnam'daki okullar nasıl çalışır? . Newsland. Erişim adresi: http://newsland.com/community/6648/content/otdat-rebenka-v-shkolu-znachitpoteriat-rabochie-ruki-kak-ustroeny-shkoly-vo-vetname/4827804
 • Yıldırım, H. H. , Yıldırım, S. , Yetişir M. İ., Ceylan, E. (2013). PISA 2012 ulusal ön raporu. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Zayceva, A. S. (2012). 21. yüzyılda Vietnam: Bilimsel, teknik ve inovasyon politikası kurumlarının geliştirilmesi. Forsayt. 2 (2), 44-55
APA Ceylan M, Nur K, Şihkamalova V (2020). Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. , 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
Chicago Ceylan Müyesser,Nur Kısmet,Şihkamalova Venera Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. (2020): 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
MLA Ceylan Müyesser,Nur Kısmet,Şihkamalova Venera Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. , 2020, ss.701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
AMA Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. . 2020; 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
Vancouver Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. . 2020; 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
IEEE Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V "Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi." , ss.701 - 728, 2020. 10.18039/ajesi.682134
ISNAD Ceylan, Müyesser vd. "Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi". (2020), 701-728. https://doi.org/10.18039/ajesi.682134
APA Ceylan M, Nur K, Şihkamalova V (2020). Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10(1), 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
Chicago Ceylan Müyesser,Nur Kısmet,Şihkamalova Venera Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International 10, no.1 (2020): 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
MLA Ceylan Müyesser,Nur Kısmet,Şihkamalova Venera Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.10, no.1, 2020, ss.701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
AMA Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2020; 10(1): 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
Vancouver Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2020; 10(1): 701 - 728. 10.18039/ajesi.682134
IEEE Ceylan M,Nur K,Şihkamalova V "Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10, ss.701 - 728, 2020. 10.18039/ajesi.682134
ISNAD Ceylan, Müyesser vd. "Vietnam Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 10/1 (2020), 701-728. https://doi.org/10.18039/ajesi.682134