Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1004 - 1016 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.724391 İndeks Tarihi: 26-10-2020

Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Öz:
Çeviri eylemi tarihsel olarak bakıldığında Yunan-Roma Antik dönemine kadaruzanmaktadır. Somut olarak çevirilere ilk bu dönemde rastlanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde deetkisini daima hissettirmiştir. Çeviri kadar çevirmenin ve çeviri eleştirisinin de önemi büyüktür.Zamanla nitelikli çeviri ve çevirmen ihtiyacı doğmuştur ve üniversitelerde Mütercim-Tercümanlıkbölümleri açılmıştır. Amaç, piyasa çevirisi bakış açısını değil, akademik çeviri bakış açısını ortayakoymaktı. Derste yapılan çevirilerin ele alınmasının ve üzerinde tartışılmasının amacı, henüz bu işinbaşında olan genç kesim ile profesyonel çeviri yapanların aralarındaki farkı ortaya koyabilmektir.Nitel bir araştırma olan çalışmanın amacı durum çalışması olarak desenlenmiştir. Hedef dildeyazılmış bir eserden seçilen cümle ve paragrafların çevirisi derste öğrenciye yaptırılmıştır ve buçeviriler veri olarak toplanmıştır. Verilerin analizi sürecinde içerik analizi yöntemindenyararlanılmıştır. Öğrencilerin yaptıkları çeviriler birbiriyle karşılaştırılmıştır. Hataları ve seçimleriüzerinde durulmuştur. Farklılıkların nereden kaynaklanabileceği tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçbölümünde çeviri ve çevirmenin önemine tekrar değinilerek, çeviri derslerinde öğrenciye nasıl dahafazla katkı sağlanabileceği tartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Literary Translation and Translation Criticism: A Comparative Study

Öz:
The act of translation dates back to the Greek-Roman Antique period. Concretely, translations were first encountered in this period. Its effect was always felt in later periods. Translation and translation criticism are as important as translation. Over time, the need for qualified translation and translators has arisen and Translation departments have been established in universities. The aim was to reveal the academic translation perspective, not the market translation perspective. The purpose of this is to reveal the difference between the young people who are at the beginning of this job and those who make professional translations. In this research, which was designed as a case study, the data were collected by translations of sentences and paragraphs selected from the work written in the target language. The data were analyzed using the content analysis method. The study includes sentence translations and paragraph translations performed by students taking literary translation lessons at the university. Translations made by students were compared with each other. Errors and choices were emphasized and where the differences might arise were discussed. In the conclusion part of the study, the importance of translation and translating is emphasized again, and suggestions to aid students in translation lessons are provided.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ARABACIOGLU B (2020). Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. , 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
Chicago ARABACIOGLU BEHIYE Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. (2020): 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
MLA ARABACIOGLU BEHIYE Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. , 2020, ss.1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
AMA ARABACIOGLU B Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. . 2020; 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
Vancouver ARABACIOGLU B Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. . 2020; 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
IEEE ARABACIOGLU B "Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma." , ss.1004 - 1016, 2020. 10.18039/ajesi.724391
ISNAD ARABACIOGLU, BEHIYE. "Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma". (2020), 1004-1016. https://doi.org/10.18039/ajesi.724391
APA ARABACIOGLU B (2020). Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10(2), 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
Chicago ARABACIOGLU BEHIYE Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Journal of Educational Sciences International 10, no.2 (2020): 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
MLA ARABACIOGLU BEHIYE Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.10, no.2, 2020, ss.1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
AMA ARABACIOGLU B Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2020; 10(2): 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
Vancouver ARABACIOGLU B Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2020; 10(2): 1004 - 1016. 10.18039/ajesi.724391
IEEE ARABACIOGLU B "Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 10, ss.1004 - 1016, 2020. 10.18039/ajesi.724391
ISNAD ARABACIOGLU, BEHIYE. "Edebi Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma". Anadolu Journal of Educational Sciences International 10/2 (2020), 1004-1016. https://doi.org/10.18039/ajesi.724391