Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 87 - 92 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/vtd.2020.81059 İndeks Tarihi: 26-10-2020

Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri

Öz:
Amaç: Anestezi uygulamaları ile her gün karşı karşıya olanameliyathane çalışanlarının kendileri ya da yakınları ile ilgili bircerrahi gerektiğinde hangi anestezi yöntemini tercih ettiklerinive nedenlerini ortaya koymak.Gereç ve Yöntem: Yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan biranket, teknolojik iletişim yöntemleri ile (internet üzerindenGoogle forms, messenger, whatsapp gibi) Türkiye’nin farklıbölgelerinde ve farklı hastanelerinde görev yapan 1000ameliyathane çalışanına ulaştırıldı. Yaş, cinsiyet, meslek vesüresi, kendilerine anestezi uygulanıp uygulanmadığı,uygulandı ise yöntemi, hangi anestezi yöntemini neden tercihedecekleri ya da etmeyecekleri ve hangi anestezi yönteminineden önereceklerini kapsayan sorular soruldu.Bulgular: Yaşları 20 ila 60 arasında değişen katılımcıların%51.2’sini (n=327) erkekler, %48.8’ni (n=312) kadınlaroluşturuyordu. Katılımcıların % 69’u (n=440) herhangi birnedenle kendilerine anestezi uygulandığını belirtirken %31’i(n=199) anestezi uygulanmadığını ifade etti. Katılımcılar içingenel anestezi, rejyonal anestezi, periferik sinir bloğuyöntemlerinin üçünün de uygun olduğu cerrahi işlemlerdetercihin % 47 ile rejyonal anestezi (spinal, epidural, kombinespinal epidural anestezi) yönünde olduğu anlaşıldı.Yakınlarınıza ve hastalarınıza hangi anestezi yöntemini tavsiyeedersiniz sorusuna ameliyathane çalışanlarının cevabı rejyonalanestezi ağırlıklı olmuştur.Sonuç: Bu çalışmada Türkiye’de ameliyathane çalışanlarınındaha çok rejyonal anestezi tercih ettiğini saptadık. Daha genişkatılımlı çalışmalar ile anestezi tercihlerinin ne yöndeolacağının öğrenilebileceği ve bu durumun iş gücü ve maliyetplanlaması açısından da önemli olabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelime:

Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey

Öz:
Objective: To reveal which anesthesia method operation room staff who are faced with anesthesia practices every day prefer and why, whenever a surgery is required for themselves or their relatives. Materials and Methods: A semi-structured questionnaire consisting of questions was sent to the 1000 operating room staffs who are working in different hospitals on different regions of Turkey by technological methods of communication (Google forms over the Internet, messenger, like WhatsApp). Age, gender, occupation and duration of occupation of participants, whether or not anesthesia was applied to them, and if applied the method, which anesthesia method they would prefer or not and why, and which anesthesia method they suggest to their relations were asked in questionnaire. Results: Of the participants aged between 20 and 60, 51.2% (n = 327) were men and 48.8% (n = 312) were women. 69 % (n = 440) of the participants indicated that anesthesia was applied to them for any reason, while 31% (n = 199) indicated that they were not anesthetized. While general anesthesia, regional anesthesia, peripheral nerve block methods were the most suitable methods for the participants, choice was regional anesthesia (spinal, epidural, combined spinal-epidural anesthesia) with 47%. The answer to the question of which anesthesia method do you recommend to your relatives and patients has been predominantly regional anesthesia. Conclusion: We found that regional anesthesia was more preferred in the operating room staff in Turkey. We believe that it will be possible to find out the direction of anesthesia preferences through larger studies and this situation may be important in terms of labor and cost planning.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • 1. Fassoulaki, C. Staikou, A. Melemeni, G. Kottis & Petropoulos, G. Anaesthesia preference, neuraxial vs general, and outcome after caesarean section. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30:8, 818-821.
 • 2. Buehrer TW, Rosenthal R, Stierli P, Gurke L. Patients' Views on Regional Anesthesia for Elective Unilateral Carotid Endarterectomy--A Prospective Cohort Study. Ann Vasc Surg 2015; 29(7): 1392-1329.
 • 3. Pelinka LE, Pelinka H, Leixnering M, Mauritz W. Why patients choose regional anesthesia for orthopedic and trauma surgery. Arch Orthop Trauma Surg 2003; 123(4): 164-167.
 • 4. Hwang SM, Lee JJ, Jang JS, Gim GH, Kim MC, Lim SY. Patient preference and satisfaction with their involvement in the selection of an anesthetic method for surgery. J Korean Med Sci 2014; 29(2): 287-291.
 • 5. Macario A, Weinger M, Carney S, Kim A. Which clinical anesthesia outcomes are important to avoid? The perspective of patients. Anesth Analg 1999; 89(3): 652-658.
 • 6. Lai HY1, Tsai PS, Fan YC, Huang CJ. Anesthetic practice for Caesarean section and factors influencing anesthesiologists' choice of anesthesia: a population-based study. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58(7): 843-850.
 • 7. Karatas M, Ozcelik AC, Sarı C, Kaymaz S. Sezaryen ile doğum yapan annelerin epidural anestezi seçme nedenlerinin incelenmesi. Liv hospital hemsirelik. com.
 • 8. Elkassabany NM, Abraham D, Huang S, Kase B, Pio F, Hume E, Israelite C, Liu J. Patient education and anesthesia choice for total knee arthroplasty. Patient Educ Couns. 2017; 100(9): 1709-1713.
 • 9. Dağlı R, Dağlı SS. Anaesthetic Method Preference of Obstetricia ns for Caesarean Section. Turk J Anaesthesiol Reanim 2015; 43(1): 41-46.
 • 10. Dove P, Gilmour F, Weightman WM, Hocking G. Patient perceptions of regional anesthesia: influence of gender, recent anesthesia experience, and perioperative concerns. Reg Anesth Pain Med. 2011; 36(4): 332-335.
 • 11. Sosis MB, Parnass SM, McCarthy RJ, Braverman B, Watson G, Halter T. Spinal phobia: survey results of patient attitud es and preferences regarding anesthesia. J Clin Anesth 1995; 7(5): 389-394.
APA Tekeli A, Eker E, Demirkiran H, bartın m, DEMİR C (2020). Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. , 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
Chicago Tekeli Arzu Esen,Eker Esra,Demirkiran Hilmi,bartın mehmet kadir,DEMİR Canan Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. (2020): 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
MLA Tekeli Arzu Esen,Eker Esra,Demirkiran Hilmi,bartın mehmet kadir,DEMİR Canan Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. , 2020, ss.87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
AMA Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. . 2020; 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
Vancouver Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. . 2020; 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
IEEE Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C "Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri." , ss.87 - 92, 2020. 10.5505/vtd.2020.81059
ISNAD Tekeli, Arzu Esen vd. "Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri". (2020), 87-92. https://doi.org/10.5505/vtd.2020.81059
APA Tekeli A, Eker E, Demirkiran H, bartın m, DEMİR C (2020). Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. Van Tıp Dergisi, 27(1), 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
Chicago Tekeli Arzu Esen,Eker Esra,Demirkiran Hilmi,bartın mehmet kadir,DEMİR Canan Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. Van Tıp Dergisi 27, no.1 (2020): 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
MLA Tekeli Arzu Esen,Eker Esra,Demirkiran Hilmi,bartın mehmet kadir,DEMİR Canan Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. Van Tıp Dergisi, vol.27, no.1, 2020, ss.87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
AMA Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. Van Tıp Dergisi. 2020; 27(1): 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
Vancouver Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri. Van Tıp Dergisi. 2020; 27(1): 87 - 92. 10.5505/vtd.2020.81059
IEEE Tekeli A,Eker E,Demirkiran H,bartın m,DEMİR C "Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri." Van Tıp Dergisi, 27, ss.87 - 92, 2020. 10.5505/vtd.2020.81059
ISNAD Tekeli, Arzu Esen vd. "Türkiye’de Ameliyathane Çalışanlarının Anestezi Tercihleri". Van Tıp Dergisi 27/1 (2020), 87-92. https://doi.org/10.5505/vtd.2020.81059