Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 54 Sayfa Aralığı: 526 - 559 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-10-2020

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ

Öz:
Ortak tarihsel ve kültürel hafızaya sahip olan Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 1925 yılında başlamakla birlikte, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 1950’lerin ikinci yarısında kurulduğu göz önüne alındığında ekonomik ilişkilerin iki taraf için de uzun yıllar belirleyici bir unsur olarak görülmediği anlaşılır. 1970’lerde gerek Soğuk Savaş’ın yumuşama evresine girmesi gerekse Enver Sedat yönetimindeki Mısır’da liberal politikalar izlenmeye başlamasıyla siyasi ilişkilere paralel olarak ekonomik ilişkilerde de yakınlaşma yaşanmış, ancak özellikle ikili ticari ilişkilerde ivme ancak Türkiye’deki dışa açılma süreciyle 1980’lerde yakalanabilmiştir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle dış politika söylemlerindeki örtüşme ekonomik ilişkilerde yansımasını bulmuş olmakla birlikte, asıl sıçrama 2005’te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile ve özellikle Türkiye’nin Mısır’da yapmış olduğu yatırımlarla mümkün olabilmiştir. İki ülke arasında tesis edilmiş olan ekonomik ilişkilerin, Mısır’da yaşanan devrim ve ardından yapılan askeri darbeden kaynaklanan siyasi iniş çıkışlardan etkilenmekle birlikte, 2005 sonrasında yakalanan seviyenin altına düşmediği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin ekonomi ve siyasi alanların karşılıklı etkileşimlerinden ne ölçüde ve ne yönde etkilendiği hususuna cevap aranmaktadır. Bu çerçevede karşılıklı ticaret verilerine ve doğrudan yatırım ilişkilerine yer verilen çalışmada, Ankara-Kahire ilişkilerinde ekonomik rasyonalitenin belirleyici etkisine vurgu yapılmaktadır.
Anahtar Kelime:

THE EFFECTS OF ECONOMIC DYNAMICS ON TURKEY-EGYPTIAN RELATIONS

Öz:
Given the fact that diplomatic ties between Turkey and Egypt, which have common historical and cultural memory, began in 1925, it is observed that economic ties have not been a determinant element for both parties for long years as the commercial ties just seemed to commence in the second half of 1950s A rapprochement in economic ties, in parallel with the political ones, started to emerge following both the Cold War’s detente policies seen through the 1970 and the liberal policies adopted under the administration of Anwar Sadat, but a momentum in commercial ties could only be gained in 1980s with Turkey’s international expansion. Even though the foreign policy rhetoric seemed to resemble in both parties upon the ending of the Cold War, the main leap could be possible with the signing of Free Trade Agreement in 2005 and especially the overall investment of Turkey in Egypt. It is now observed that the economic ties established between the two countries have not gone below the level reached after 2005 despite being affected by political turmoil led by the revolution and the cuop d’etat afterwards in Egypt. In this context, this article tries to answer the question in what way and to what extent and Turkey and Egypt relations have been affected due to the interaction of the economic and political areas. Within this frame the syudy, allocating a broad place for the data as to the commercial and direct investment relations, stresses on the determinant effect of economic relations between Ankara and Cario.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgün, M. ve Gündoğar, S.S. (2014, 12 Mart). Mısır-Türkiye İlişkilerinde Daha İyi Bir Geleceğe Doğru. İstanbul: TESEV.
 • Akşam. (2013, 23 Kasım). Başbakan Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar. Erişim Adresi: http://www.aksam.com.tr/siyaset/basbakan-erdogandan-onemli-aciklamalar/haber-263470
 • Al Jazeera Turk. (2015, 28 Ekim). Mısır, Türkiye ile Ticaret Anlaşmasını Uzatmıyor. Erişim Adresi: http://www.aljazeera.com.tr/haber/misir-turkiye-ile-ticaret-anlasmasini-uzatmiyor
 • Al-Ahram Weekly. (2016, Ocak 28 – Şubat 3). Improving Egypt-Turkey Relations?
 • Al-Monitor. (2018a, 19 Şubat). Turkish-Egyptian War of Words in Eastern Mediterranean Heats Up. Erişim Adresi: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/egypt-turkey-cyprus-eastern-mediterranean-natural-gas-rights.html
 • Al-Monitor. (2018b, 26 Mart). Egypt’s Trade with Turkey Grows Despite Political Rift. Erişim Adresi: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/egyptian-turkish-trade-increases-despite-political-dispute.html
 • Anadolu Ajansı. (2018, 15 Şubat). Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Gerginliği. Erişim Adresi: https://aa.com.tr/tr/analiz-haber/dogu-akdenizde-turkiye-misir-gerginligi/1064003
 • Anadolu Ajansı. (2013,16 Ağustos). Mısır Dostluk Denizi Tatbikatı İptal Edildi. Erişim Adresi: https://aa.com.tr/tr/dunya/misir-dostluk-denizi-tatbikati-iptal-edildi/225223
 • Ateş, D. (2005). Economic Liberalization and Changes in Fundamentalism: The Case of Egypt. Middle East Policy, (12) 4, 133-144.
 • Ayhan, V. (2006). İmparatorluk Yolu: Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bakeer, A. H. (2013, 17 Aralık). Future of Turkish-Egyptian Ties After Military Coup. Al-Jazeera. Erişim Adresi: http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/12/20131217113236236557.htm
 • Barkey, H. J. (2012). The Evolution of Turkish Foreign Policy in the Middle East. İstanbul: TESEV.
 • Baştürk, L. (2014, 9 Kasım). Libya’da Siyasi Kriz ve Türkiye. Al-Jazeera. Erişim Adresi: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/libyada-siyasi-kriz-ve-turkiye
 • Bekaroğu, E. A. ve Kurt, V. (2015). Mısır’da Otoriter Rejimin Sürekliliği ve Ordu: ‘Arap Baharı’ ve Sonrası Sürecin Analizi, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, (2) 2, 1-36. CNN Türk. (2013, 23 Kasım). Davutoğlu’ndan Mısır Krizi Açıklaması! Erişim Adresi: https://www.cnnturk.com/2013/dunya/11/23/davutoglundan-misir-krizi-aciklamasi/731975.0/index.html
 • Çandar, C. (2011, 1 Şubat). Türkiye, Mısır’ın Neresinde? Radikal. İnternet Adresi: http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cengiz-candar/turkiye-misirin-neresinde-1038590/
 • Davutoğlu, A. (2008). Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007, Insight Turkey, 10 (1), 77-96.
 • DEİK. (2017a). Türkiye ile Mısır Arasındaki Ekonomik İlişkilerde Yeni Bir Adım. Erişim Adresi: http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-ile-misir-arasindaki-br-ekonomik-iliskilerde-yeni-bir-adim
 • DEİK. (2017b, 4 Ağustos). Türkiye-Mısır Ekonomik İlişkileri Değerlendirme Toplantısı Sonuç Raporu. Erişim Adresi: https://www.deik.org.tr/uploads/sonuc-raporu-misir.pdf
 • Deniz Haber Ajansı. (2014, 28 Ekim). Mehmet Büyükekşi: Ro-Ro Anlaşmasının Kaldırılması Mısır’a Zarar Verir. Erişim Adresi: http://www.denizhaber.com.tr/mehmet-buyukeksi-ro-ro-anlasmasinin-kaldirilmasi-misira-zarar-verir-haber-58438.htm
 • Deutsche Welle. (2018a, 2 Nisan). Mısır’da Seçimlerin Resmi Galibi Sisi. Erişim Adresi: http://www.dw.com/tr/m%C4%B1s%C4%B1rda-se%C3%A7imlerin-resmi-galibi-sisi/a-43228224
 • Deutsche Welle. (2018b, 28 Mart). Ortadoğu Uzmanı Meyer: Sisi De Otokrat Liderlerin Safına Katıldı. Erişim Adresi: http://www.dw.com/tr/ortado%C4%9Fu-uzman%C4%B1-meyer-sisi-de-otokrat-liderlerin-saf%C4%B1na-kat%C4%B1ld%C4%B1/a-43167126
 • Egypt Today. (2018, 19 Mart). Egypt Condemns Turkey’s ‘Occupation’ of Afrin. Retrieved from. Erişim Adresi: https://www.egypttoday.com/Article/2/45677/Egypt-condemns-Turkey%E2%80%99s-%E2%80%98occupation%E2%80%99-of-Afrin
 • Eğri, Taha. (2017). Arap Ayaklanmalarının Ekonomi Politiği ve Demokrasiye Geçiş Denemesi: Mısır Örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • El-Ghobashy, M. (2012), The Praxis of the Egyptian Revolution. Jeannie Sowers, Jeannie Lynn Sowers ve Chris Toensing (Eds.). The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social Change in Egypt içinde (s. 21-40). London, New York: Verso.
 • Enwere, C. ve Yılmaz M. (2014), Turkey’s Strategic Economic Relations with Africa: Trends and Challenges, Journal of Economic and Political Economy, (1) 2, 216-230.
 • Erhan, Ç. (2010), Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • HaberTürk. (2011a, 1 Şubat). Başbakan Erdoğan Mübarek’e Seslendi! Erişim Adresi: http://www.haberturk.com/haber/haber/597069-basbakan-erdogan-mubareke-seslendi
 • HaberTürk. (2011b, 14 Eylül). Laiklik Ateizm Değil, Korkmayın! Erişim Adresi: http://www.haberturk.com/haber/haber/669311-laiklik-ateizm-degil-korkmayin
 • Hanioğlu, M. Ş. (2013, 25 Ağustos), Temerrüd, Devrim, Darbe. Sabah. İnternet Adresi: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hanioglu/2013/08/25/temerrud-devrim-darbe
 • Hürriyet. (2010, 9 Ocak). Girişi de Olay, Çıkışı da Olay. Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/dunya/girisi-de-olay-cikisi-da-olay-13424845
 • Hürriyet. (2015, 10 Kasım). Türkiye, Mısır’la 2 Yıl Sonra İlk Resmi Temasını Gerçekleştirdi. Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-misirla-2-yil-sonra-ilk-resmi-temasini-gerceklestirdi-40011994
 • Hürriyet. (2017, 15 Mart). Turkish-Egyptian Business Councils Meet for First Time in Years. Erişim Adresi: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-egyptian-business-councils-meet-for-first-time-in-years-110832
 • Karacasulu, N. (2015). Interpreting Turkey’s Middle East Policy in the Last Decade. All Azimuth, (4) 1, 27-38.
 • Karar. (2018, 19 Mart). Mısır’dan Kriz Çıkaracak Açıklama: Türkiye’nin Afrin İşgalini Kınıyoruz. Erişim Adresi: http://www.karar.com/dunya-haberleri/misirdan-kriz-cikaracak-aciklama-turkiyenin-afrin-isgalini-kiniyoruz-790832#
 • Kasapsaraçoğlu, M. (2015). Harmonization of Turkey’s Political, Economic, and Military Interests in the 1950s: Reflections on Turkey’s Middle East Policy, Turkish Studies, (16) 3, 332–348.
 • Kirişçi, K. (2002). Türkiye’nin Ortadoğu Politikasının Geleceği. Barry Rubin ve Kemal Kirişçi (Ed.). Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası içinde (s.151-180). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Kirişci, K. (2011), Turkey’s ‘Demonstrative Effect’ and the Transformation of the Middle East, Insight Turkey. (13) 2, 33-55.
 • Köni, H. (1994). Mısır Türkiye İsrail Üçgeni, Avrasya Dosyası, (1) 3, 45-54.
 • Kuntay, B. (2014), Regional Competition in The Middle East in the 21st Century: Turkey and Egypt, PARADOKS Economics, Sociology and Policy Journal, (10) 1, 5-36.
 • Magued, S. (2016). Reconsidering Elitist Duality: Persistent Tension in the Turkish–Egyptian Relations. Digest of Middle East Studies. (25) 2, 285–314.
 • Mason, Robert. (2017). Turkish Regional Policy in the Modern Era: From ‘Zero Problems’ to Few Options. Robert Mason (Ed.). Reassessing Order and Disorder in the Middle East: Regional Imbalance or Disintegration? içinde (s. 135-158). Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Milliyet. (1999, 27 Temmuz). Mısır’a Barış Köprüsü.
 • Milliyet. (2010, 8 Ocak). Türkiye’ye Teşekkür. Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-ye-tesekkur-1183238
 • Milliyet. (2012a, 17 Ekim). Süveyş Kanalı’nda Mısır’la Ortak Tatbikat. Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/suveys-kanali-nda-misir-la-ortak-tatbikat/dunya/haberdetay/17.10.2012/1612879/default.htm
 • Milliyet. (2012b, 20 Ekim). Türkiye’den Mısır’a 3 yılı Geri Ödemesiz 1 Milyar Dolar Kredi. Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/turkiye-den-misir-a-3-yili-geri-odemesiz-1-milyar-dolar-kredi-ekonomi-1614531/
 • Milliyet. (2015, 13 Mart). Yeni Başkent Planını Görücüye Çıkardılar. Erişim Adresi: http://www.milliyet.com.tr/dunya/yeni-baskent-planini-gorucuye-cikardilar-2027916
 • Njuafac, T. A. ve Katman F. (2016), Main Dynamics of Turkish-African Relations in the 21st Centur, European Researcher, Series A. (112) 11, 556-566.
 • Owen, R. ve Pamuk Ş. (1998), A history of Middle East Economies in the Twentieth Century. Cambridge. Mass: Harvard University Press.
 • Öncel, A. ve Malik A. (2015). The Arab Spring and its Impact on the Foreign Trade of Turkey, Bilgi, 31, 17-36.
 • Öniş. Z. (1995). Turkey in the Post-Cold War Era: In Search of Identity, Middle East Journal, (49) 1, 48-68.
 • Özgiray, A. (1996). Türkiye Mısır Siyasi İlişkileri (1920-1938), Tarih İncelemeleri Dergisi, (11) 1, 1-7.
 • Reuters. (2018, 7 Şubat). Egypt Warns Turkey Over Eastern Mediterranean Economic Interests. Erişim Adresi: https://www.reuters.com/article/egypt-energy-zohr-turkey/egypt-warns-turkey-over-eastern-mediterranean-economic-interests-idUSL8N1PX248
 • Sabah. (2010, 9 Ocak). Mısır, Gazze’ye Geçişi Yasakladı. Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/dunya/2010/01/09/misir_gazzeye_gecisi_yasakladi
 • Sabah. (2011a, 2 Şubat). Değişime Direnme. Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/02/02/erdogandan_mubareke_degisim_istegine_direnme Sabah. (2011b, 3 Mart). Mübarek’siz Mısır’a İlk Ziyaret. Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/03/03/cumhurbaskani_gul_misirda
 • Sabah. (2011c, 13 Eylül). Erdoğan’dan Kahire’de Tarihi Konuşma. Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/13/erdogan-kahirede-konusuyor
 • Sabah. (2011d, 15 Eylül). Sizler Mısır’da Fatih’lerisiniz. Erişim Adresi: . https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/15/sizler-misirda-tarihin-seyrini-degistirdiniz
 • Sabah. (2013, 23 Kasım). Türkiye’den Mısır’a İlk Yanıt. Erişim Adresi: https://www.sabah.com.tr/gundem/2013/11/23/turkiyeden-misira-ilk-yanit
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2018, 20 Mart), “Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Afrin’e İlişkin Açıklaması hk.”, No: 80. Erişim Adresi: http://www.mfa.gov.tr/no_-80-misir-disisleri-bakanliginin-afrin_e-iliskin-aciklamasi-hk.tr.mfa
 • Telci, İ. N. (2011a). Mısır 2010. K. İnat, M. Ataman ve İ.N. Telci (Eds.). Ortadoğu Yıllığı 2010 içinde (s. 213-255). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Telci, İ. N. (2011b). Positions of Social Actors in the Egyptian Revolution: A Micro Level Analysis, Journal of Academic Inquiries, 6 (2), 171-200.
 • Telci, İ. N. (2012). Mısır 2011. K. İnat, M. Ataman, F.Aydın, B.Yıldırım (Eds.). Ortadoğu Yıllığı 2011 içinde (s. 213-256). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Telci, İ. N. (2013). Devrim Sancısı: Mısır’da Siyasal ve Ekonomik Kriz, Ortadoğu Analiz, (5) 55, 49-57.
 • Telci, İ.N. (2017). Arap İsyanları Sürecinde Türkiye Mısır İlişkilerinin Dönüşümü. K. İnat, A. Aslan, ve B. Duran (Eds.). AK Parti’nin 15 Yılı: Dış Politika içinde (s. 297-316). İstanbul: SETA Kitapları.
 • Telci, İ.N. (2017). Mısır’da Devrim ve Karşı-Devrim. İstanbul: SETA Kitapları.
 • Telci, İ. N. (2019). Türkiye’nin Mısır Politikası 2018. B. Duran, K. İnat ve M. Caner (Eds.), Türk Dış Politikası Yıllığı 2018 içinde (s. 113-130). İstanbul: SETA Yayınları.
 • Ticaret Bakanlığı. (2019, 31 Mayıs). Erişim Adresi: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/misir/ulke-profili/turkiye-ile-ticaret
 • TOBB. (2010, 3 Eylül). Türk-Mısır Ticaret Odası İçin Anlaşma İmzalandı. Erişim Adresi: http://tv.tobb.org.tr/detail/1C963A1A-35F3-493B-828C-FD2022B51953
 • Tuğal, C. (2012). Fight or Acquiesce? Religion and Political Process in Turkey’s and Egypt’s Neoliberalizations, Development and Change, 43 (1), 23–51.
 • Tür, Ö. (2011). Economic Relations with the Middle East Under the JDP—Trade, Business Community and Reintegration with Neighboring Zones, Turkish Studies, (12) 4, 589-602.
 • Türkiye. (1999, 19 Eylül). Mısır Ekibinin Fedakârlığı. Erişim Adresi: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a21549.aspx
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (1995). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 11. Cilt.
 • Waterbury, J. (1983). The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes. New Jersey: Princeton University Press.
 • Yeni Şafak. (2012a). Türkiye ile Mısır Arasında 27 Anlaşma İmzalandı. Erişim Adresi: https://www.yenisafak.com/politika/turkiye-ile-misir-arasinda-27-anlasma-imzalandi-424492
 • Yeni Şafak. (2012b, 30 Eylül). Mursi’nin Konuşması Kardeşliğimizin Nişanesi. Erişim Adresi: https://www.yenisafak.com/politika/mursinin-konusmasi-kardesligimizin-nisanesi-412346
 • Youtube. (2013). Muhammed Mursi’nin Darbe Öncesi Halkına Son Konuşması. Erişim Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=9Doi9_5Tozk
APA Sarıaslan F (2019). TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. , 526 - 559.
Chicago Sarıaslan Fatma TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. (2019): 526 - 559.
MLA Sarıaslan Fatma TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. , 2019, ss.526 - 559.
AMA Sarıaslan F TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. . 2019; 526 - 559.
Vancouver Sarıaslan F TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. . 2019; 526 - 559.
IEEE Sarıaslan F "TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ." , ss.526 - 559, 2019.
ISNAD Sarıaslan, Fatma. "TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ". (2019), 526-559.
APA Sarıaslan F (2019). TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(54), 526 - 559.
Chicago Sarıaslan Fatma TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0, no.54 (2019): 526 - 559.
MLA Sarıaslan Fatma TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.54, 2019, ss.526 - 559.
AMA Sarıaslan F TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 0(54): 526 - 559.
Vancouver Sarıaslan F TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 0(54): 526 - 559.
IEEE Sarıaslan F "TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ." Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0, ss.526 - 559, 2019.
ISNAD Sarıaslan, Fatma. "TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE EKONOMİK DİNAMİKLERİN ETKİSİ". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 54 (2019), 526-559.