Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 84 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089 İndeks Tarihi: 29-10-2020

Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu

Öz:
On üçüncü yüzyılın büyük astronomlarından Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî birçok astronomi aletinin yapım ve kullanımkılavuzunu barındıran Câmi‘u’l-mebâdî ve’l-gâyât fî ilmi’l-mîḳât (A’dan Z’ye Mîkât İlmi Ansiklopedisi) isimli eserin yazarıdır.Bu makalede, söz konusu eserde zerkâliyye adı verilen aletin yapımına ilişkin kılavuzu çevrilmiş, dayandığı çalışma prensibiincelenmiş ve günümüz okuyucusuna yönelik olarak matematiksel yorumu yapılmıştır. Genel hatlarıyla bütün düzlemusturlaplar, her bir enlem için ayrı ayrı oluşturulmuş diskler yardımıyla ölçüm yapabilmektedirler. Bu makalede ela aldığımızdisk ise özellikle Endülüslü astronom Zerkâlî (ö. 493/1100) tarafından geliştirilmiş olup İslam astronomisine özgü olan,her enlemde ölçüm yapmayı mümkün kılan zerkâliyye ya da Batı’da bilinen adı ile safîhaya ilişkindir. Enlemden bağımsızçalışabilmesi sebebiyle de günümüzde evrensel usturlap olarak nitelendirilmiştir. Merrâküşî’nin kendi çağında zerkâliyye adıverilen bu evrensel diski ele almış olması, bir bakıma İslam bilim havzaları arasında bilginin aktarımı ve dolaşımının anlaşılmasıhususunda somut bir örnektir ve bu yönüyle de makalemizde değerlendirilmiştir. Makalede Merrâküşî’nin eserinin konusu veönemi, evrensel usturlabın izdüşüm prensibi modern gösterimleri ve matematiksel açıklamaları ele alınmıştır. Ayrıca aletinçizimi için gerekli formüller oluşturulmuş ve Fransa Milli Kütüphanesi (Or. No.2507-2508) kayıtlı Paris nüshası kullanılarakaletin bu ilişkilere dayalı çizimi yapılmıştır. Alet üzerinde yer alan yıldız ve kopça ay isimleri de türetilen tablolar halindesunulmuştur. Son olarak farklı nüshalar karşılaştırılarak metin çevirisine ve yorumuna yer verilmiştir
Anahtar Kelime:

-

Öz:
This study provides an examination of mathematical background and annotated translation of a comprehensive and substantial treatise on construction and operating manual of many astronomical instruments Cāmiʿ al-mabādī wa-lghāyāt fī ʿilm al-mīqāt (From A to Z Encyclopaedia of Mīqāt) authored by al-Marrākushī, one of the great astronomers of the 13th century. The standard astrolabe provides astronomical computations by means of particular plates for latitudes in which it is to be used. However, afī a or zarqāliyya, peculiar to Islamic astronomy, developed by the Andalusian astronomer Zarqālluh (d. 1100) and offers the possibility featured to solve the problems of spherical astronomy for any latitude. This astrolabe is considered universal as it is independent of latitude. In this context, considering al-Marrākushī has a knowledge of zarqāliyya and wrote a treatise consisting the use of this instrument, this is a great example of transfer of knowledge produced in the west of Islamic civilization to the east of Islamic civilization. The first chapter draws a portrait of the monumental work of al-Marrākushī, analyses and describes the mathematical principles of stereographic projection of universal astrolabe. Next chapter focuses on the derivation of formulation necessary to draw this astrolabe, and gives a sample drawing. In addition, stars and Coptic months which engraved on the instruments are tabulated. The study concludes with the annotated translation, comparison and examination of several existing manuscripts copies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alper, Ömer Mahir, “Merrâküşî, Hasan b. Ali”, DİA, XXIX, 209.
 • Arslan, Taha Yasin, “Merrâküşî”. İslam Düşünce Atlası, ed. Halil İbrahim Üçer, 773-774, Konya: Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2017.
 • Bir, Atilla ve Mustafa Kaçar, “Ottoman Engineer Mehmed Said Efendi and His Treatise on Vertical Sundial”, Multicultural Science in the Ottoman Empire, ed. Emmanuel Poulle ve Robert Halleux, 91-105, Turnhout: Brepols Publishers, 2003.
 • Bütün, Saliha, “İslam Astronomisinde Kullanılan Zerkâlîyye Adlı Aletin Yeri ve Önemi (Merrakuşî Örneği)”, yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019.
 • Charette, François, “Marrākushī: Sharaf al‐Dīn Abū ‘Alī al‐Hasan ibn ‘Alī ibn ‘Umar al‐Marrākushī”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA), ed. Thomas Hockey, 739-740, New York: Springer, 2007.
 • ______, Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century Egypt and Syria: The Illustrated Treatise of Najm al-Dīn al- Misrī, Boston: Brill, 2003.
 • Dizer, Muammer, “İbnü’z-Zerkāle”, DİA, XXI, 243-245. https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.de/person/45772, Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI) (13.02.2020)
 • Kaya, Mahmut, “Sâid el-Endelüsî”, DİA, XXXV, 556-557.
 • King, David A. “The Astronomy of the Mamluks”, Isis 74, no 4 (1983): 531-555.
 • ______, “Universal Solution in Islamic Astronomy”, Astronomy in the Service of Islam, 121-132, Aldershot: Variorum, 1983.
 • ______, In Synchrony with the Heavens: Studies in Astronomical Timekeeping and Instrumentation in Medieval Islamic Civilization II: Instruments of Mass Calculation, Leiden: Brill, 2005.
 • Kutuzov, B. V. Geometri, çev. Hüseyin Demir, I, İstanbul: Türk Matematik Derneği, 1968.
 • Mercier, Raymond, “Jacob ben Makhir ibn Tibbon”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA), ed. Thomas Hockey, 538, New York: Springer, 2007.
 • Merrâküşî, Câmi‘u’l-mebâdî ve’l-gâyât fî ilmi’l-mîkât, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmet 3343.
 • ______, Câmi‘u’l-mebâdî ve’l-gâyât fî ilmi’l-mîkât, Fransa Milli Kütüphanesi, no. 2508 North, John D. Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology, Chicago: University of Chicago, 2008.
 • Puig, Roser, “Zarqālī”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA), ed. Thomas Hockey, 1258-1260, New York: Springer, 2007.
 • Richter-Bernburg, L. “Ṣā‘id al‐Andalusī”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers (BEA), ed. Thomas Hockey, 1005-1006, New York: Springer, 2007.
 • Rosenfeld, B. A., Ekmeleddin İhsanoğlu. Mathematicians, Astronomers & other Scholars of Islamic Civilisation and their Works (7th-19th c.). İstanbul: IRCICA, 2003.
 • Samsó, Julio, Islamic Astronomy and Medieval Spain I , Londra: Variorum, 1994. Suter, Heinrich, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und Ihre Werke, Amsterdam: Oriental Press, 1981.
 • Turner, Anthony, Silke Ackermann ve Taha Yasin Arslan, Mathematical Instruments in the Collections of the Bibliothèque Nationale de France, BNF Editions, 2018.
APA Bir A, Bütün S, Kaçar M, Akın A (2020). Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. , 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
Chicago Bir Atilla,Bütün Saliha,Kaçar Mustafa,Akın Adem Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. (2020): 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
MLA Bir Atilla,Bütün Saliha,Kaçar Mustafa,Akın Adem Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. , 2020, ss.39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
AMA Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. . 2020; 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
Vancouver Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. . 2020; 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
IEEE Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu." , ss.39 - 84, 2020. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
ISNAD Bir, Atilla vd. "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu". (2020), 39-84. https://doi.org/10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
APA Bir A, Bütün S, Kaçar M, Akın A (2020). Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
Chicago Bir Atilla,Bütün Saliha,Kaçar Mustafa,Akın Adem Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 6, no.1 (2020): 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
MLA Bir Atilla,Bütün Saliha,Kaçar Mustafa,Akın Adem Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, 2020, ss.39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
AMA Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2020; 6(1): 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
Vancouver Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu. NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2020; 6(1): 39 - 84. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
IEEE Bir A,Bütün S,Kaçar M,Akın A "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu." NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6, ss.39 - 84, 2020. 10.12658/Nazariyat.6.1.M0089
ISNAD Bir, Atilla vd. "Ebû Ali el-Hasan el-Merrâküşî’nin Eserinde Zerkâliyye (Evrensel Disk) Yapım Kılavuzu". NAZARİYAT İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 6/1 (2020), 39-84. https://doi.org/10.12658/Nazariyat.6.1.M0089