Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 49 - 57 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/terh.2020.93723 İndeks Tarihi: 30-10-2020

Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar

Öz:
Tüm dünyaya yayılan Covid-19, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarakkabul edilmiştir. Covid-19 salgını, tüm dünyada milyonlarca insanın enfekte olmasına ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine neden oldu. Covid-19’un yaşlı yetişkinler arasında gözlenen yüksek morbidite ve mortalite oranları, hem ana akım medyada hem de sosyal medyada yaygın olarak dillendirildi. Dünyada birçok hükümet, söylemlerinde yaş vurgusu yaptı ve böylelikle yaş(lı) ayrımcılığına zemin hazırlayan bir ortam oluştu.Geriatri alanında çalışmalar artıyor olsa da yaş-temelli ayrımcılık yaygındır. Yaşlıları pandeminin olumsuz etkilerinden korurken onlara bu acil ve olağandışı durumda saygı duymak ve desteklemek gerekmektedir. Pandemi sağlıksistemi üzerinde yüksek baskı oluşturduğunda ve kaynakların mevcudiyeti tüm gereksinimlerle başa çıkmak içinyeterli olmadığında, yaşın olumsuz bir faktör olabileceği yönündeki risk unutulmamalı ve tüm yaşlı insanların buzamanlarda saygı ve onurla tedavi edilmesini savunmalıyız.Bu makale ile Covid-19 salgınının patlak vermesinin sonucu maruz kaldığımız pandemi günlerinde toplumun kırılgan, dezavantajlı gruplarından olan yaşlılar ile riskleri, pandemik triyajdaki yaş faktörü ve müdahale alanlarınıntartışılması amaçlandı.
Anahtar Kelime:

Elderly People in Covid-19 Outbreak

Öz:
Covid-19 infection which affects the whole world was accepted as a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. The Covid-19 outbreak has caused millions of people to become infected and a large number of people to die across the world. The high morbidity and mortality rates of Covid-19 infection among older adults have been widely took place both in press and social media. Governments around the world have emphasized age in their declarations and therefore created an environment that lays the ground for elder discrimination. Although studies in the field of geriatrics are increasing, age-based discrimination is still common in societies. While protecting the elderly from the negative effects of the pandemic, it is necessary to respect and support them in this emergency and unusual situation. In some cases, it can be seen that the pandemic exerts pressure on the health system and the available resources are not sufficient to deal with all medical requirements. It should be remembered that older age may be a risk factor in these cases. But the more important thing is; to ensure that all elderly people are treated with respect and dignity even at these times. With this article, it is aimed to discuss the age factor and intervention areas in pandemic triage and other risky situations in the elderly people who are among the disadvantaged groups of society, during the Covid-19 pandemic period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
17
24
19
 • 1. Zhou P, Yang XL, Wang XG, et al. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 2020; 579:270. [CrossRef]
 • 2. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses - a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv 2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02 .07.937862v1 (Accessed on February 12, 2020). [CrossRef]
 • 3. Perlman S. Another Decade, Another Coronavirus. N Engl J Med 2020; 382:760. [CrossRef]
 • 4. Altın Z. Yaşlanma İle Birlikte Sık Görülen Kronik Hastalıklar. In Şahin S. D. (eds). Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar. İstanbul, Ekin Yayıncılık; 2020. p. 139-156 baskıda
 • 5. Yuvakgil Z. Yaşlılık ve Yaşlılar İçin Uygun Konutların Özellikleri. In Gençtürk, Z (eds). Yaşlılık ve Sosyal Politika Tartışmaları. Ankara, Detay Yayıncılık; 2020. p. 168-181.
 • 6. https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm (son erişim tarihi:10.05.2020)
 • 7. http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (son erişim tarihi:10.05.2020)
 • 8. T.C.SağlıkBakanlığı. Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu. 13-14 Kasım2008, Ankara.
 • 9. EconmistIntelligenceUnitRaporu2012.
 • 10. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020;395:1054. [CrossRef]
 • 11. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020. [CrossRef]
 • 12. Liang W, Guan W, Chen R, et al. Cancer patients in SARSCoV-2 infection: a nationwide analysis in China. Lancet Oncol 2020; 21:335. [CrossRef]
 • 13. Mehra MR, Desai SS, Kuy S, et al. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19. N Engl J Med 2020. [CrossRef]
 • 14. Dai M, Liu D, Liu M, et al. Patients with cancer appear more vulnerable to SARS-COV-2: a multi-center study during the COVID-19 outbreak. Cancer Discov 2020. [CrossRef]
 • 15. Centers for Disease Control and Prevention. People who are at higher risk for severe illness https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-athigher-risk.html (son erişim tarihi:01.04.2020)
 • 16. Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M, et al. Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. JAMA 2020.
 • 17. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy. JAMA 2020. [CrossRef]
 • 18. https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406- 98163_98173---,00.html (son erişim tarihi:01/04.2020)
 • 19. https://www.dph.illinois.gov/covid19/covid19-statistics (son erişim tarihi:10.04.2020)
 • 20. http://ldh.la.gov/Coronavirus/ (son erişim tarihi:10.04.2020)
 • 21. Garg S, Kim L, Whitaker M, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Patients Hospitalized with Laboratory-Confirmed Coronavirus Disease 2019 - COVID-NET, 14 States, March 1-30, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69:458. [CrossRef]
 • 22. Gold JAW, Wong KK, Szablewski CM, et al. Characteristics and Clinical Outcomes of Adult Patients Hospitalized with COVID19 - Georgia, March 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020.
 • 23. http://www.euro.who.int/en/about-us/regional-director/ statements/statement-during-covid-19-pandemic,-violenceremains-preventable,-not-inevitable (son erişim tarihi:01.05.2020)
 • 24. Wu C, Chen X, Cai Y, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med 2020. [CrossRef]
 • 25. Shi S, Qin M, Shen B, et al. Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020. [CrossRef]
 • 26. http://www.euro.who.int/en/health-topics/healthemergencies/coronavirus-covid-19/news/ news/2020/4/ supporting-older-people-during-the-covid-19-pandemic-iseveryones-business (son erişim tarihi:20.04.2020)
 • 27. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020. [CrossRef]
 • 28. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395:497. [CrossRef]
 • 29. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020; 395:507. [CrossRef]
 • 30. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Infect Dis 2020. [CrossRef]
 • 31. CDC COVID-19 Response Team. Severe Outcomes Among Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - United States, February 12-March 16, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69:343. [CrossRef]
 • 32. Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, Baghbanzadeh M, Aghamohammadi N, Zhang W, Haque U. The SARS, MERS and novel Coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: What lessons have we learned? Int J Epidemiol. 2020, doi:10.1093/ ije/dyaa033. [CrossRef]
 • 33. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-Fatality rate and characteristics of patients dying in relation to COVID-19 in Italy. JAMA 2020, [CrossRef]
 • 34. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, Ren R, Leung KS, Lau EH, Wong JY, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N. Engl. J. Med. 2020, [CrossRef]
 • 35. Liu K, Chen Y, Lin R, Han K. Review-Clinical features of COVID19 in elderly patients: A comparison with young and middleaged patients. J. Infect. 2020, [CrossRef]
 • 36. Agarwal S, Busse PJ. Innate and adaptive immunosenescence. Ann Allergy Asthma Immunol 2010; 104:183. [CrossRef]
 • 37. Mody L, Riddell J, Kaye K, Chopra T. Common infections. In: Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics, 2nd ed, Williams BA, Chang A, Ahalt C, et al (Eds), McGraw-Hill Education, 2014.
 • 38. https://www.cdc.gov/injury/wisqars/LeadingCauses.html. (son erişim tarihi:01.05.2020)
 • 39. Gavazzi G, Krause KH. Ageing and infection. Lancet Infect Dis 2002; 2:659. [CrossRef]
 • 40. Altın Z. Güvencesiz Hayatlar: Göç Göçmenlik Beslenme ve Sağlık: Toplum ve Hekim 2019; 34(4):216-320
 • 41. Buz S. Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2015;14:268. [CrossRef]
 • 42. Matteo C, and Proietti M. “COVID-19 in Italy: Ageism and Decision Making in a Pandemic.” Journal of the American Medical Directors Association 21.5 (2020): 576-577. [CrossRef]
 • 43. Amitabh C, and Skinner J. Geography and racial health disparities. No. w9513. National bureau of economic research, 2003. [CrossRef]
 • 44. Vergano M, et al. “Clinical ethics recommendations for the allocation of intensive care treatments in exceptional, resource-limited circumstances: the Italian perspective during the COVID-19 epidemic.” (2020): 1-3. [CrossRef]
 • 45. Archard D, Caplan A. Is it wrong to prioritise younger patients with covid-19? BMJ. 2020 Apr 22;369:m1509. [CrossRef]
 • 46. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H, Wu Y, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 • 47. Vergano M, Bertolini G, Giannini A, Gristina G, Livigni S, Mistraletti G, Riccioni L, Petrini F. SIAARTI Clinical Ethics Recommendations for the Allocation of Intensive Care Treatments in exceptional, resource-limited circumstances. Available at: https://bit.ly/2UyQ6I3. Accessed 24 Mar 2020; English version. [PubMed] [CrossRef]
 • 48. h tt p s : / / w w w. a i l e v e c a l i s m a . g o v.t r / m e d i a / 5 6 5 3 / kusaklararasi-dayanisma-ve-aktif-yaslanma-sempozyumubildirileri.pdf
 • 49. Holt-Lunstad, Julianne, Timothy B. Smith, and J. Bradley Layton. “Social relationships and mortality risk: a metaanalytic review.” PLoS med 7.7 (2010): e1000316. [CrossRef]
 • 50.http://www.euro.who.int/en/health-topics/healthemergencies/coronavirus-covid-19/news /news/2020/3/ mental-health-and-psychological-resilience-during-thecovid-19-pandemic
 • 51. Petretto, Donatella Rita, and Roberto Pili. “Ageing and COVID-19: What is the Role for Elderly People?.” (2020): [CrossRef]
 • 52. Age Platform Europe (2020). Coronavirus COVID-19. Retrieved on April, 2, 2020: https://www.age-platform.eu/coronaviruscovid-19
 • 53. Lloyd-Sherlock P, Ebrahim S, Geffen L, McKee M. Bearing the brunt of covid-19: Older people in low and middle income countries, A global expert group on older people might be useful. BMJ 2020;368:1052, [CrossRef]
 • 54. Lloyd-Sherlock P, Kalache A, McKee M, Derbyshire J, Geffen L, Casas GL, Gutierrez LM. Covid 19: Open letter to who and member states, who must prioritise the needs of older people in its response to the covid-19 pandemic. BMJ 2020, 368, 1164. [CrossRef]
APA altin z (2020). Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. , 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
Chicago altin zeynep Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. (2020): 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
MLA altin zeynep Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. , 2020, ss.49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
AMA altin z Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. . 2020; 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
Vancouver altin z Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. . 2020; 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
IEEE altin z "Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar." , ss.49 - 57, 2020. 10.5222/terh.2020.93723
ISNAD altin, zeynep. "Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar". (2020), 49-57. https://doi.org/10.5222/terh.2020.93723
APA altin z (2020). Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 30(0), 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
Chicago altin zeynep Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 30, no.0 (2020): 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
MLA altin zeynep Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, vol.30, no.0, 2020, ss.49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
AMA altin z Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi. 2020; 30(0): 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
Vancouver altin z Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi. 2020; 30(0): 49 - 57. 10.5222/terh.2020.93723
IEEE altin z "Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar." İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 30, ss.49 - 57, 2020. 10.5222/terh.2020.93723
ISNAD altin, zeynep. "Covid-19 Pandemisinde Yaşlılar". İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 30/0 (2020), 49-57. https://doi.org/10.5222/terh.2020.93723