BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi

Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 34 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-10-2020

BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi

Öz:
Bu çalışmada döviz kuru, enflasyon ve hisse senedi fiyat endeks değeriarasındaki nedensellik ilişkisi BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin veGüney Afrika) için Ocak 2001 ve Temmuz 2017 tarihleri arasındaki süreç dikkatealınarak araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle ülkelerin nedensellik ilişkisini tespitedebilmek amacıyla Panel Bootstrap Nedensellik testine yer verilmiş sonrasında iseveriler pozitif ve negatif bileşenlerine ayrılarak asimetrik nedensellik testigerçekleştirilmiştir. Simetrik nedensellik testi sonuçlarına göre Rusya ve GüneyAfrika için döviz kuru ve enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik tespitedilmiştir. Ayrıca diğer ülkeler için bazı değişkenlerde tek yönlü nedensellik bulgularıelde edilmiştir. Asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre bileşenler arasında tespitedilen farklı anlamlılık düzeylerindeki saklı ilişkiler, BRICS ülkeleri için asimetrikbulguların varlığına işaret etmektedir
Anahtar Kelime:

Exchange Rate, Inflation and Stock Market Relations in BRICS Countries: Asymmetric Panel Causality Test

Öz:
In this study, causal relation among exchange rate, inflation and stock market have been investigated for BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) taking into consideration the time period between January 2001 and July 2017. In the study, Panel Bootstrap Causality test has been used in order to determine the causality relation of the countries, and then the asymmetric causality test has been performed by dividing the data into the positive and negative components. According to the results of symmetric causality test, there is a bidirectional causality between exchange rate and inflation for Russia and South Africa. In addition, for other countries, unidirectional causality findings have been obtained for some variables. According to the results of the asymmetric causality test, hidden relationships detected between positive and negative components at different levels of significance indicate the presence of asymmetric findings for BRICS countries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bostan, A. ve Bölükbaşı, M. (2011). Küresel finansal kriz ve bankacılık sektörüne etkileri; Türkiye örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 562, 101- 127.
 • Boyacıoğlu, M. A. ve Çürük, D. (2016). Döviz kuru değişimlerinin hisse senedi getirisine etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, 143-156.
 • Breusch, T. ve Pagan, A. (1980). The lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-254.
 • Chkili, W. ve Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: evidence for BRICS countries. Ipag Business School, Working Paper Series, 2014-388.
 • Diacogiannis, G. P., Tsiritakis, E. D. ve Manolas, G. A. (2001). Macroeconomic factors and stock returns in a changing economic framework: the case of the Athens Stock Exchange. Managerial Finance, 27(6), 23-41.
 • Er, S. (2011). Finansal krizleri önleme aracı olarak finansal sektörün regülasyonu, mortgage krizi ve Türkiye, Maliye Dergisi, 160, 307- 327.
 • Gay, R. D. (2008). Effect of macroeconomic variables on stock market returns for four emerging economies: Brazil, Russia, India and China. International Business & Economics Research Journal, 7(3), 1-8.
 • Han, Y. ve Zhou, X. (2017). The relationship between stock and exchange rates for BRICS countries pre-and post- crisis: a mixed C-Vine Copula Model. Romanian Journal of Economic Forecating, 20(1), 38-59
 • Hsing, Y. (2011). The stock market and macroeconomic variables in a BRICS country and policy implications. International Journal of Economics and Financial Issues, 1 (1), 12-18.
 • Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger Causality Analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978–992.
 • Lin, C-H. (2011). Exchange rate and exposure in the asian emerging markets, Journal of Multinational Financial Management, 21 (4), 224-238.
 • Marszk, A. (2015). Stock markets in BRIC: development levels and macroekonomic implication, Financial Investment and Insurance-Global Trends and the Polish Market, 381, 250-263.
 • Mukhopadhyay, D., ve Sarkar, N. (2003). Stock return and macroeconomic fundamentals in model specification framework: Evidence from Indian stock market. Indian Statistical Institute, Economic Research Unit, ERU 2003-05. Discussion Paper, January, 1-28
 • Muradoğlu, G., Taşkın, F. ve Bigan, İ. (2001). Causality between stock returns and macroeconomic variables in emerging markets, Russian & East European Finance and Trade, 36(6), 33-53.
 • Nisha, N. (2015). Impact of macroeconomic variables on stock returns: evidence from Bombay Stock Exchange. Journal of Investment and Management, 4(5), 162-170
 • Özbay, E. (2009). The relationship between stock returns and macroeconomic factors: evidence from Turkey, Master of Science in University of Exeter.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1): 50–93.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008). A Bias-adjusted LM test of error cross-section independence. Econometrics Journal. 11,105– 127.
 • Sousa, R. M., Vivian, A., ve Wohar, M. E. (2016). Predicting asset returns in the brıcs: the role of macroeconomic and fundamental predictors, International Review of Economics and Finance, 41, 122-143.
 • Tripathi, V. ve Kumar, A. (2014). Relationship between Inflation and Stock ReturnsEvidence from BRICS Markets using Panel Co-integration Test. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 4(2), 647-658.
 • Tripathi, V., Kumar, A. (2015). Relationship between Macroeconomic Factors and Aggregate Stock Returns in BRICS Stock Markets- A Panel Data Analysis. Vaid, J., Jain, A. Ve Singh, R. P. (Ed.), New Age Business Strategies in Emerging Global Markets içinde (104-123 ss.). Excel Publishers, India
 • Tripathy, N. (2011). Causal relationship between macro-economic ındicators and stock market in India. Asian Journal of Finance and Accounting, 3 (1), 208-223.
 • Vanita, T. ve Khushboo, A. (2015). Long run co-integrating relationship between exchange rate and stock prices: empirical evidence from BRICS countries, Advances in Management, 8(1), 15-25.
 • Yurttançıkmaz, Z. Ç. (2012). Döviz Kuru ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 21, 393-410.
 • Zhao, H. (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock price: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 24 (2), 103-112.
APA Gazel S (2020). BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. , 21 - 34.
Chicago Gazel Sümeyra BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. (2020): 21 - 34.
MLA Gazel Sümeyra BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. , 2020, ss.21 - 34.
AMA Gazel S BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. . 2020; 21 - 34.
Vancouver Gazel S BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. . 2020; 21 - 34.
IEEE Gazel S "BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi." , ss.21 - 34, 2020.
ISNAD Gazel, Sümeyra. "BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi". (2020), 21-34.
APA Gazel S (2020). BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21(1), 21 - 34.
Chicago Gazel Sümeyra BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 21, no.1 (2020): 21 - 34.
MLA Gazel Sümeyra BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.21 - 34.
AMA Gazel S BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2020; 21(1): 21 - 34.
Vancouver Gazel S BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2020; 21(1): 21 - 34.
IEEE Gazel S "BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 21, ss.21 - 34, 2020.
ISNAD Gazel, Sümeyra. "BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi". Doğuş Üniversitesi Dergisi 21/1 (2020), 21-34.