Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 250 - 254 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-10-2020

5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmada, yakın geleceğin hekim adaylarıolan 5. sınıf tıp fakültesi öğrencilerinde radyasyon farkındalığını değerlendirmek ve bu konuya ilgi çekmek amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTıp Fakültesi 5. sınıf 50 öğrenciye radyasyon kaynakları,radyolojik tetkikler, radyasyondan korunma ile ilgili toplam 10 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket gözlem altında uygulandı. Anketten elde edilen sonuçlar doğru veyanlış cevapların dağılımı şeklinde değerlendirildi.BULGULAR: Çalışmaya 23 kadın (22-24 yaş, ortalama yaş23.08), 27 erkek (22-30 yaş, ortalama yaş 23.11) toplam 50öğrenci katıldı. Katılımcıların tüm sorulara verdikleri doğru cevap oranı % 70.4, yanlış cevap oranı % 29.6 idi. Enyüksek oranda doğru cevap verilen soru gama ışınlarınıniyonlaştırıcı radyasyon kaynağı olduğudur. En fazla yanlışcevap verilen soru ise gelişmiş ülkelerde maruz kalınaniyonizan radyasyonun en büyük kaynağının doğal radyasyon olduğudur.SONUÇ: Radyasyon kaynakları, biyolojik etkileri, radyasyondan korunma yöntemleri ve radyolojik algoritma tıpfakültesi eğitiminde daha fazla önem verilmesi gerekenkonulardır.
Anahtar Kelime:

RADIATION AWARENESS AMONG FIFTH CLASS MEDICAL STUDENTS

Öz:
OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluation the awareness of radiation in the fifth class medical faculty students and to draw attention to this subject. MATERIAL AND METHODS: A survey consisting of 10 multiple choice questions about radiation sources, radiological examinations, protection from radiation was applied to 50 students studying Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine in fifth class. The results obtained from the questionnaire were evaluated as the distribution of correct and incorrect answers. RESULTS: Twenty-three female (22-24 years, mean age 23.08 years), 27 males (22-30 years, mean age 23.11 years) participated in the study. The correct answer rate was 70.4%, wrong answer rate was 29.6% for the participants in whole survey. The highest rate accuracy answered question is that the gamma rays are the source of ionizing radiation. The highest rate incorrect answered question is that the biggest source of ionizing radiation exposed in developed countries is background radiation. CONCLUSIONS: Radiation sources, biological effects, protection from radiation, radiological algorithms are the topics that should be given more importance in the course content of medical faculty
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Gündoğdu e, KEBAPÇI M (2019). 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. , 250 - 254.
Chicago Gündoğdu elif,KEBAPÇI MAHMUT 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. (2019): 250 - 254.
MLA Gündoğdu elif,KEBAPÇI MAHMUT 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. , 2019, ss.250 - 254.
AMA Gündoğdu e,KEBAPÇI M 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. . 2019; 250 - 254.
Vancouver Gündoğdu e,KEBAPÇI M 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. . 2019; 250 - 254.
IEEE Gündoğdu e,KEBAPÇI M "5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI." , ss.250 - 254, 2019.
ISNAD Gündoğdu, elif - KEBAPÇI, MAHMUT. "5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI". (2019), 250-254.
APA Gündoğdu e, KEBAPÇI M (2019). 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(4), 250 - 254.
Chicago Gündoğdu elif,KEBAPÇI MAHMUT 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.4 (2019): 250 - 254.
MLA Gündoğdu elif,KEBAPÇI MAHMUT 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.4, 2019, ss.250 - 254.
AMA Gündoğdu e,KEBAPÇI M 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 250 - 254.
Vancouver Gündoğdu e,KEBAPÇI M 5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 250 - 254.
IEEE Gündoğdu e,KEBAPÇI M "5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.250 - 254, 2019.
ISNAD Gündoğdu, elif - KEBAPÇI, MAHMUT. "5. SINIF TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE RADYASYON FARKINDALIĞI". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/4 (2019), 250-254.