Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 278 - 281 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-10-2020

OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU

Öz:
Anestezi kabakulağı, sekonder parotit ya da postoperatifparotit, genel anesteziden sonra tükrük bezlerinin şişmesi ile karakterize nadir görülen bir durumdur. Postoperatifparotit benign ve genelde noninfeksiyöz bir durumdur vecerrahiden dakikalar sonrası ortaya çıkabildiği gibi günler sonrada görülebilir. Kesin mekanizma bilinmemeklebirlikte, ağız içinde basınç artışı, kas gevşetici kullanımınabağlı Stensen kanalı orifisinin kas tonusunun kaybı, tükürük bezi kanallarının tıkanmasına sebep olan sekresyonbirikmesi, dehidratasyon, cerrahi sırasındaki hasta pozisyonu gibi nedenlere bağlı oluşabilir. Çoğunlukla semptomatik tedaviyle kendiliğinden iyileşir. Biz üretreskopi(URS) ameliyatı olan 57 yaşındaki obez bayanda ameliyattan 8 saat sonra gelişen akut iki taraflı parotit olgusunuliteratür eşliğinde sunduk.
Anahtar Kelime:

ANESTHESIA MUMPS IN AN OBESE PATIENT; A CASE REPORT

Öz:
Anesthetic mumps, secondary parotitis or postoperative parotitis is a rare case of swelling of salivary glands after general anesthesia. Postoperative parotitis is a benign and usually noninfectious condition and can be seen either minutes or days after the surgery. Although the exact mechanism is unknown, it may be ocur due to the reasons of pressure increase in the mouth, loss of muscle tone of Stensen channel orifice due to muscle relaxant use, accumulation of secretion causing blockage of salivary gland channels, dehydration, and patient position during surgery. It usually heals spontaneously with symptomatic treatment. We report a case of acute bilateral parotitis that developed after 8 hours in a 57 years old obese female patient undergoing urethroscopy (URS).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Baykal M, Karapolat S. A case of anesthesia mumps after general anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53(1):138.
 • 2. Mutaf M, Büyükgüral B. An unusual postoperative complication: anesthesia mumps. Eur J Plast Surg 2007;29(7):335-8.
 • 3. Reilly DJ. Benign transient swelling of the parotid glands following general anesthesia: ‘‘anesthesia mumps’’. Anesth Analg 1970;49(4):560–3.
 • 4. Narang D, Trikha A, Chandralekha C. Anesthesia mumps and morbid obesity. Acta Anaesth Belg 2010;61(2):83- 5.
 • 5. Cavaliere F, Conti G, Annetta MG, Greco A, Cina A, Proietti R. Massive facial edema and airway obstruction secondary to acute postoperative sialadenitis or “anesthesia mumps”:a case report. J Med Case Rep 2009;3(4):7073.
 • 6. Liu FC, Liou JT, Li AH, Chiou H Jr, Day YJ. Acute unilateral parotid glands enlargement following endotracheal general anesthesia: report of two cases. Chang Gung Med J 2007;30(5):453-7.
 • 7. Kaya C, Sekban N, Öztürk S, Gencer M. Postoperatif Parotitis; Olgu sunumu eşliğinde literatüre genel bir bakış. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2013;11(2):79-80.
 • 8. Rosique M, Rosique R, Costa IR, Lara BR, Figueiredo JL, Ribeiro DG. Parotitis After Epidural Anesthesia in Plastic Surgery: Report of Three Cases Aesth Plast Surg 2013;37:838–42.
 • 9. Jafra A, Arora S, Dwivedi D. Benign swelling of submandibular glands under general anesthesia “anesthesia mumps”. J Clin Anesth 2016;34:325–6.
 • 10. Katı İ, Kurdoğlu Z, Göktaş U, Aytekin OÇ, Avcı S. Anesthesia Mumps after the cesarian section in pregnant woman. Eur J Gen Med 2011;8(4):342-4.
 • 11. Attas M, Sabawala PB, Keats AS. Acute transient sialoadenopathy during induction of anesthesia. Anesthesiology 1968; 29(5):1050–2.
 • 12. Matsuki A, Wakayama S, Oyama T. Acute transient swelling of the salivary glands during and following endotracheal anaesthesia. Anaesthesist 1975;24(3):125–8.
 • 13. Kiran S, Lamba A, Chhabra B: Acute pansialadenopathy during induction of anesthesia causing airway obstruction. Anesth Analg 1997;85(5):1052–3.
 • 14. Luaces R, Ferreras J, Patino B, Garcia-Rozado A. Pneumoparotid: a case report and review of the literature. JMOSI 2008;66(2):362-5.
 • 15. Liu FC, Liou JT, Li AH, Chiou H Jr, Day YJ. Acute unilateral parotid glands enlargementfollowing endotracheal general anesthesia: report of two cases. Chang Gung Med J 2007;30(5):453-7.
APA doğan bakı e, OKURSOY Ö, ÖZKUL S, SIVACI R (2019). OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. , 278 - 281.
Chicago doğan bakı elif,OKURSOY Özge,ÖZKUL Serdar,SIVACI Remziye Gül OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. (2019): 278 - 281.
MLA doğan bakı elif,OKURSOY Özge,ÖZKUL Serdar,SIVACI Remziye Gül OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. , 2019, ss.278 - 281.
AMA doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. . 2019; 278 - 281.
Vancouver doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. . 2019; 278 - 281.
IEEE doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R "OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU." , ss.278 - 281, 2019.
ISNAD doğan bakı, elif vd. "OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU". (2019), 278-281.
APA doğan bakı e, OKURSOY Ö, ÖZKUL S, SIVACI R (2019). OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20(4), 278 - 281.
Chicago doğan bakı elif,OKURSOY Özge,ÖZKUL Serdar,SIVACI Remziye Gül OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20, no.4 (2019): 278 - 281.
MLA doğan bakı elif,OKURSOY Özge,ÖZKUL Serdar,SIVACI Remziye Gül OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.20, no.4, 2019, ss.278 - 281.
AMA doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 278 - 281.
Vancouver doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(4): 278 - 281.
IEEE doğan bakı e,OKURSOY Ö,ÖZKUL S,SIVACI R "OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 20, ss.278 - 281, 2019.
ISNAD doğan bakı, elif vd. "OBEZ HASTADA ANESTEZİ KABAKULAĞI; OLGU SUNUMU". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 20/4 (2019), 278-281.