Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 121 - 124 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-11-2020

ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ

Öz:
Kronik böbrek yetmezlikli ve renal replasman tedavisi gö-ren hastalarda kardiyovasküler hastalıklar (%56), infeksi-yonlar (%11.2) ve maligniteye (%8) bağlı artmış mortalite oranları söz konusudur. Diyaliz süresi uzadıkça malignite görülme oranı da artar. Diyaliz hastalarında renal hücre-li karsinom (RCC) prevalansının genel popülasyona göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Edinilmiş kistik böbrek hastalığı (ACKD) sıklığı diyaliz süresi ile artar; CKD ile iliş-kili RCCerkeklerde daha sık görülür; sıklıkla bilateral ve multisentriktir. Renal hücreli tümörlerden olan onkositom varyant bir tümör olarak kabul edilmesine rağmen histo-patolojik olarak malign tümör özellikleri gösterebilir. Bu yazıda uzun süreden beri hemodiyaliz tedavisi gören ve yakınması olmayan hastada rastlantısal olarak saptanan renal kitleler anlatılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Cengiz K. Increased incidance of neoplasia in chronic renal failure (20-year experience). International Urology and Nephrology 2002; 33(1): 121-26.
 • 2. Herr H, Kim JU, Kang GH, Moon KC, Koh JK. Kaposi’s sar-coma occuring during shot-term dialysis: report of two cases. J Korean Med Sci 2001; 16: 130-4.
 • 3. Pecqueux JC, Schwarz A, Dieckmann KP, Offermann G. Cancer incidance in patients on chronic dialysis and in re-nal transplant recipients. Urol Int 1990; 45: 290-2.
 • 4. De Sala OE, Morey MA, Ferrutxe FJ, et al. Cancer of the bladder and hemodialysis. Arch Esp Urol 1990; 43: 359-63.
 • 5. Fairley CK, Sheil AG, McNeil JJ, et al. The risk of ano-ge-nital malignancies in dialysis and transplant patients. Clin Nephrol 1994; 41: 101-5.
 • 6. Kabaria R, Klaassen Z, Terris MK. Renal cell carcinoma: links and risks. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease 2016; 9: 45-52.
 • 7. Lee HH, Choi KH, Yang SC, Han WK. Renal cell carcino-ma in kidney transplant recipients and dialysis patients. Korean J Urol 2012; 53(4): 229-33.
 • 8. Chow WH, Dong LM, Devesa SS. Epidemiology and risk factors for kidney cancer. Nat Rev Urol 2010; 7(5): 245-57.
 • 9. Heinz-Peer G, Schoder M, Rand T, Mayer G, Mostbe-ck GH. Prevalance of acquired cystic kidney disease and tumors in native kidneys of renal transplant recipients: a prospective US study. Radiology 1995; 195: 667.
 • 10. Truong LD, Krishnan B, Cao JT, Barrios R, Suki WN. Re-nal neoplasm in acquired cystic kidney disease. Am J Kid-ney Dis 1995; 26: 1-12.
 • 11. Kade G, Lubas A, Bodnar L, Szczylik C, Wankowicz Z. Malignant tumors in patients with end stage renal failu-re undergoing renal replacement theraphy. Wspolczesna Onkol. 2012; 16 (5): 382-87.
 • 12. Şen S, Sarsık B. Sınıflandırılamayan böbrek tümörü ne demektir ve önemi nedir. Üroonkoloji Bülteni 2010; 3: 63-67.
 • 13. Mete Ö, Kılıçaslan I, Uysal V. Onkositom ile eozinofilik hücreli kromofob tipte böbrek hücreli karsinom ayırımın-da histomorfolojik özelliklerin önemi. Türk Patoloji Dergi-si 2005; 21 (3-4): 62-66.
 • 14. Przybycin CG, Harper HL, Reynolds JP, et al. Acqui-red Cyctic Disease-associated renal cell carcinoma (ACD-RCC). A multiinstitutional study of 40 cases with clinical follow-up 2018; May 30; 1-4.
 • 15. Adamy A, Lowrance WT, Yee DS, et al. Renal Oncocy-tosis: Management and Clinical Outcomes. J Urol 2011; March; 185(3): 795-801.
 • 16. Nishihara K, Shomori K, Nagashima Y, et al. Chromop-hobe renal cell carcinoma and ‘capsulomas’ with acquired cystic disease of the kidney in long-terme hemodialysis patient. International Journal of Urology 2008; 15: 543-45.
 • 17. Kim N R, Cho H Y. Oncocytic renal cell carcinoma with tubulopapillary growth having a fat component. Journal of Pathology and Translational Medicine 2015; 49: 413-17.
 • 18. Holley J L. Screening, Diagnosis, and Treatment of Cancer in Long-term Dialysis patients. Clinical Journal of The American Society of Nephrology 2007; 2(3): 604-610.
APA mutluay r, EREN A, Bakar T, BAHADIR E, SARAL H (2020). ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. , 121 - 124.
Chicago mutluay ruya,EREN Ali Kaan,Bakar Tülay,BAHADIR Eylem,SARAL Hatice Dilek ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. (2020): 121 - 124.
MLA mutluay ruya,EREN Ali Kaan,Bakar Tülay,BAHADIR Eylem,SARAL Hatice Dilek ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. , 2020, ss.121 - 124.
AMA mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. . 2020; 121 - 124.
Vancouver mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. . 2020; 121 - 124.
IEEE mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H "ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ." , ss.121 - 124, 2020.
ISNAD mutluay, ruya vd. "ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ". (2020), 121-124.
APA mutluay r, EREN A, Bakar T, BAHADIR E, SARAL H (2020). ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1), 121 - 124.
Chicago mutluay ruya,EREN Ali Kaan,Bakar Tülay,BAHADIR Eylem,SARAL Hatice Dilek ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.1 (2020): 121 - 124.
MLA mutluay ruya,EREN Ali Kaan,Bakar Tülay,BAHADIR Eylem,SARAL Hatice Dilek ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.121 - 124.
AMA mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 121 - 124.
Vancouver mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 121 - 124.
IEEE mutluay r,EREN A,Bakar T,BAHADIR E,SARAL H "ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.121 - 124, 2020.
ISNAD mutluay, ruya vd. "ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOMONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/1 (2020), 121-124.