Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 128 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 05-11-2020

HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS

Öz:
Venöz tromboembolizm, derin ven trombozu ve/veya pul-moner emboli olarak görülen ciddi bir klinik durumdur. Derin ven trombozunun ilk atağını geçiren hastalarda tek-rarlama riski artmıştır. Trombofili tromboza yatkınlık olarak tanımlanır ve herediter ya da kazanılmış olabilir. Herediter trombofiliIdiopatikpulmonerembolizmverekürrensiiçin önemli bir risk faktörüdür. Heterozigot protrombin G20210A mutasyonu herediter trombofilinin genetik bir formudur ve herediter koagülasyon bozukluklarının ikinci en sık nedenidir. Bu yazıda tekrarlayan pulmoner emboli ve abdominal aortada mural trombüs ile başvuran ve he-rediter trombofili tespit edilen 76 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Bu olgu tekrarlayan pulmoner embolide altta ya-tan sebebin araştırılması gerektiğini vurgulamak için su-nulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1. Tapson VF. Acute pulmonary embolism. N Engl J Med 2008; 358(10):1037-52.
  • 2. Cushman M, Tsai AW, White RH, et al. Deep vein throm-bosis and pulmonary embolism in two cohorts: the longi-tudinal investigation of thromboembolism etiology. Am J Med 2004;117(1):19-25.
  • 3. Couturaud F, Leroyer C, Julian JA, et al. Factors that predict risk of thrombosis in relatives of patients with unprovoked venous thromboembolism. Chest 2009;136(6):1537-45.
  • 4. Brouwer JL, Lijfering WM, Ten Kate MK, et al. High long-term absolute risk of recurrent venous thrombo-embolism in patients with hereditary deficiencies of protein S, protein C or antithrombin. Thromb Haemost 2009;101(1):93-9.
  • 5. Cohoon KP, Heit JA. Inherited and secondary throm-bophilia. Circulation. 2014;129(2):254-7.
  • 6. Zhu T, Martinez I, Emmerich J. Venous thromboembo-lism: risk factors for recurrence. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29(3):298-310.
  • 7. Simioni P, Prandoni P, Lensing AW, et al. Risk for sub-sequent venous thromboembolic complications in car-riers of the prothrombin or the factor V gene mutation with a first episode of deep-vein thrombosis. Blood. 2000;96(10):3329-33.
  • 8. Miles JS, Miletich JP, Goldhaber SZ, et al. G20210A mutation in the prothrombin gene and the risk of re-current venous thromboembolism. J Am Coll Cardiol. 2001;37(1):215-8.
  • 9. Tait RC, Walker ID, Reitsma PH, et al. Prevalence of pro-tein C deficiency in the healthy population. Thromb Hae-most. 1995;73(1):87-93.
  • 10. Allaart CF, Aronson DC, Ruys T, et al. Hereditary pro-tein S deficiency in young adults with arterial occlusive disease. Thromb Haemost. 1990;64(2):206-10.
APA KÖSE N, YILDIRIM T, ERGÜN G, ALTUN H, AKIN H (2020). HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. , 125 - 128.
Chicago KÖSE Nuri,YILDIRIM Tarık,ERGÜN Gökhan,ALTUN Halil İbrahim,AKIN Hasan Fatih HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. (2020): 125 - 128.
MLA KÖSE Nuri,YILDIRIM Tarık,ERGÜN Gökhan,ALTUN Halil İbrahim,AKIN Hasan Fatih HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. , 2020, ss.125 - 128.
AMA KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. . 2020; 125 - 128.
Vancouver KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. . 2020; 125 - 128.
IEEE KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H "HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS." , ss.125 - 128, 2020.
ISNAD KÖSE, Nuri vd. "HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS". (2020), 125-128.
APA KÖSE N, YILDIRIM T, ERGÜN G, ALTUN H, AKIN H (2020). HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21(1), 125 - 128.
Chicago KÖSE Nuri,YILDIRIM Tarık,ERGÜN Gökhan,ALTUN Halil İbrahim,AKIN Hasan Fatih HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21, no.1 (2020): 125 - 128.
MLA KÖSE Nuri,YILDIRIM Tarık,ERGÜN Gökhan,ALTUN Halil İbrahim,AKIN Hasan Fatih HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, vol.21, no.1, 2020, ss.125 - 128.
AMA KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 125 - 128.
Vancouver KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS. Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi. 2020; 21(1): 125 - 128.
IEEE KÖSE N,YILDIRIM T,ERGÜN G,ALTUN H,AKIN H "HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS." Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi, 21, ss.125 - 128, 2020.
ISNAD KÖSE, Nuri vd. "HEREDİTER TROMBOFİLİK HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS". Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi 21/1 (2020), 125-128.