Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları

Öz:
Hastalıkların tedavisi ve korunmasında önemli role sahip olan ilaçların uygulanmasında hemşirenin önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar; verilen ilaç konusunda bilgi sahibi olma, İlaçları hatasız/güvenli bir şekilde verme, ilaca karşı bireyin cevabını gözleme ve yorumlama, ilaç tedavisi konusunda bireyi eğitmedir. Şüphesiz hastanelerde ilaç hatalarının açığa çıkarılması son derece önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, hemşirelerin ağız yolu ile ilaç uygulamalarına ilişkin bilgi ve uygulamalarını değerlendirmektir. Örnekleme; istanbul Üniversitesi, Sosyal-Sigorta Kurumu Hastanesi ve Devlet Hastanesinde çalışan toplam 150 hemşireden alınmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu ve görüşme formu kullanılmış, hemşirelerle bire bir görüşme yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve X2 testi kullanılmıştır. Hemşirelerin, % 45.3'ünün ön lisans mezunu olduğu, %37.3'ünün 11 ve daha fazla yıl çalışma deneyimi olduğu ve çalışma yılı ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, % 3 3.4'ünün ilaçların yapı ve özelliği, etki mekanizması, veriliş yolu ve yan etkileri gibi farkmakolojik özellikleri bildiği, % 48 'inin ilaçları veriliş saatinden hemen önce hazırladıkları ve hemşirelerin % 20 'sinin çalışma süreleri boyunca ilaç hatasına neden oldukları, hata nedeni olarak % 23.3 'ünün çalışma saatlerinin fazlalığını gösterdikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Sağlık bilgisi, tutumları, uygulamaları İlaç uygulama, oral Hemşire bakımı İlaç uygulama hataları Anketler Hemşireler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abaan S (1997). Hekim istemleri ve hemşirenin yasal sorumluluğu, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1(1):17.
 • Aksoy G, Acaroğlu R (1995). Cerrahi kliniklerinde uygulanan antibakteriyel tedavinin etkinliğinde hemşirenin rolü. II.Simpozyum, Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Türk Mikrobiyloji Cemiyeti Yayını, No: 21, Antalya.
 • Aksoy G (1994). Cerrahi kiliniklerinde antibiyotik kullanım hataları. Uluslararası Cerrahi Kongresi’94. Cerrahi Hemşireliği Konuşma ve Bildirileri, İstanbul.
 • Aştı T, Acaroğlu R (2000). Hemşirelikte sık karşılaşılan hatalı uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 4 (2): 22-27.
 • Atabek T (1994). İlaç hatalarının önlenmesinde hemşirenin sorumlulukları. Hemşirelik Bülteni, VIII (31) : 97-105.
 • Barclay L (2000). Arch Intern Med. 162: 1897-1903.
 • Bates DW (1999). Frequency, Consequences and prevention of adverse drug events. Journal of Quality in Clinical Practice 19 (1).
 • Calliari D (1995). The relationship between a calculation test given in nursing orientation and medication errors. The Journal of Continuing Education in Nursing 26 (1): 11-14.
 • Cesur S (1998). İlaç uygulamalarında hemşirenin hata olarak görmedikleri durumların saptanmasına yönelik bir çalışma. THD 38 (1): 22-25.
 • Craven RF, Hurnle CJ (2000). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. Third Edition, Lippincott, Philadelphia, 498-515.
 • Leape LL et al (1995). Systems analysis of adverse drug events. Journal of American Medical Association. 274.
 • Lilley LL, Aucker RS (1999). Pharmacology and the nursing process. Second Edition, Mosby, st.Louis Baltimore, 6-50.
 • Lilley L et al (1994). Getting back to basics. “5 rıghts” of medication administration. Amj Nurs 9: 15.
 • Osborne J, Blais K, Hayes JS (1999). Nurses’ perceptions. When is it a Medication Error?, JONA 29 (4), 33-38.
 • Roper N, Logan WW, Tierney AJ (1999). The Elements of Nursing A model for nursing based on a model of living. Fourth Edition, Churchıll Lınvingstone, London, 97-99.
 • Sabuncu N, ve ark. (1991). Hemşirelik Esasları. Anadolu Üniveristesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. No:496, Web Ofset, Eskişehir, 155-166.
 • Taylor C, Lillis C, Lemone P (2001). Fundamentals of Nursing. The Art and Science of Nursing Care. Fourth Edition, Lippincotot, Philadelphia, 567-587.
 • Tımby BK (2001). Fundamental skills and concepts in patient care. Seventh Edition, Lippincott, Philadelphia, 710-721.
 • Ülker S (1994). İlaç uygulamaları için standartlar. THD. 44:5-6.
 • Williams A (1996). How to avoid mistakes in medicine administration. Nursing Times 92 (13) 40-41.
 • Wolf ZR, Goldrick T, Flynn ER., Warwick F (1996). Factors associated with a perceived harmful outcome from medication errors a pilot study. The Journal of Continuing Education in Nursing 27 (2) 65-72
APA AŞTI T, KIVANÇ M (2003). Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. , 1 - 9.
Chicago AŞTI Türkinaz,KIVANÇ Madenoğlu Meral Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. (2003): 1 - 9.
MLA AŞTI Türkinaz,KIVANÇ Madenoğlu Meral Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. , 2003, ss.1 - 9.
AMA AŞTI T,KIVANÇ M Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. . 2003; 1 - 9.
Vancouver AŞTI T,KIVANÇ M Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. . 2003; 1 - 9.
IEEE AŞTI T,KIVANÇ M "Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları." , ss.1 - 9, 2003.
ISNAD AŞTI, Türkinaz - KIVANÇ, Madenoğlu Meral. "Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları". (2003), 1-9.
APA AŞTI T, KIVANÇ M (2003). Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(3), 1 - 9.
Chicago AŞTI Türkinaz,KIVANÇ Madenoğlu Meral Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6, no.3 (2003): 1 - 9.
MLA AŞTI Türkinaz,KIVANÇ Madenoğlu Meral Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.6, no.3, 2003, ss.1 - 9.
AMA AŞTI T,KIVANÇ M Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(3): 1 - 9.
Vancouver AŞTI T,KIVANÇ M Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(3): 1 - 9.
IEEE AŞTI T,KIVANÇ M "Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6, ss.1 - 9, 2003.
ISNAD AŞTI, Türkinaz - KIVANÇ, Madenoğlu Meral. "Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6/3 (2003), 1-9.