Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 38 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Öz:
Araştırma kanserli hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri değerlendirmek amacı ile 01.09.1999-20.01.2000 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ve kemoterapi polikliniklerine başvuran 105 ameliyat geçirmiş 53 ameliya,t geçirmemiş hasta olmak üzere 158 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu ve Rolls Royce yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplanmış, değerlendirmede yüzdelik, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. Ameliyat geçirmiş hastalarda yaşam kalitesi puanı evlilerde ve erkek hastalarda diğerlerine oranla yüksek belirlenmiş, aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05, p<0.01). Ameliyat geçirip geçirmeme durumuna göre yaşam kalitesi toplam puanı ameliyat geçirmiş hastalarda yüksek belirlenmiş, aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.01).
Anahtar Kelime: Hastalar Neoplazmlar Anketler Yaşam kalitesi

Konular: Hemşirelik

Evaluation of the life quality of the patients with cancer

Öz:
Evaluation Of The Lif e Quality Of The Patients With Cancer The present research was made descriptively between 01.09.1999-20.01.2000 to evaluate the life quality and factor effecting life quality of patients with cancer. The research was completed with totally 158 patient, being 105 operated and 53 not operated who reported to Atatürk University Medical Faculty Yakutiye Research Hospital Radiation Oncology Department and Chemotherapy Clinics. , : Data were collected with questionnaire form and Rolls Royce Quality of Lif e Scala, in the evaluation percentage; variance analyses and t test were used. Life quality total points in operated patients were determined to be higher in married patients and males and difference was found to be significant (p<0.05, p<0.01). Regarding the situation of the patients having undergone surgical intervention or not it was determined that life quality total points were higher in operated patients and the difference was found to be significant (p<0.01).
Anahtar Kelime: Questionnaires Quality of Life Patients Neoplasms

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akyol AD (1993). Yaşam kalitesi ve yaklaşımları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi; 9 (2):75-80.
 • Burckhardt CS (1985). The ımpact of arthritis on quality of life. Nursing Research ; 34(1): 11-16.
 • Courtens AM et al. (1996). Longitudinal study on quality of life and social support in cancer patients. Cancer Nursing ; 19 (3):162-169.
 • De Haes TCJM, Knıppenberg FCE (1986). The quality of life of cancer patients: a review of the literature. Soc. Sci. Med; 20 (8) 809-817.
 • Ganz PA et al. (1990). Assessıng the quality of life-a study in newly-diagnosed breast cancer patients. J. Clin Epidemiol;43 (1):75-86.
 • Given CW et al. (1994). The impact of age, treatment, and symptoms on the physical and mental health of cancer patients. Cancer Supplement ; 74 (7): 2128-2138.
 • Karasar N (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, .
 • Kızılcı S (1997). Kemoterapi alan hastalar ve yakınlarının yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara .
 • Özyılkan Ö et al. (1995). A questionnaire for the assessment of quality of life in cancer patients in Turkey. Materia Medica Polona ; 27 (4): 153-156.
 • Pınar R (1994). Diabetes Mellitus’lu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Yayınlan-mamış Doktora Tezi. İstanbul Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul .
 • Pınar R (1997). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi. Sendrom Eylül; 9 (9):117.
 • Rustoen T et al. (1999). Qulity of life in newly diagnosed cancer patients. Journal of Advanced Nursing ; 29 (2): 490-498.
 • Schag CAC et al. (1991). Cancer rehabilitation evaluation system short form (Cares-SF): A cancer specific rehabilitation and quality of life instrument. Cancer ; 68:1406-1414.
 • Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V (1995). Biyoistatistik. Ankara: Özdemir Basım, Yayım ve Dağıtım Ltd.Şti.
 • Yürekli A (1990). Kanserli hastanın psikolojik durumu. Ege Üniv. HYO Dergisi; 6 (1):57-67.
APA ARSLAN S, BÖLÜKBAŞI N (2003). Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. , 38 - 47.
Chicago ARSLAN Sevban,BÖLÜKBAŞI Nurgül Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. (2003): 38 - 47.
MLA ARSLAN Sevban,BÖLÜKBAŞI Nurgül Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. , 2003, ss.38 - 47.
AMA ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. . 2003; 38 - 47.
Vancouver ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. . 2003; 38 - 47.
IEEE ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N "Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi." , ss.38 - 47, 2003.
ISNAD ARSLAN, Sevban - BÖLÜKBAŞI, Nurgül. "Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi". (2003), 38-47.
APA ARSLAN S, BÖLÜKBAŞI N (2003). Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6(3), 38 - 47.
Chicago ARSLAN Sevban,BÖLÜKBAŞI Nurgül Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6, no.3 (2003): 38 - 47.
MLA ARSLAN Sevban,BÖLÜKBAŞI Nurgül Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.6, no.3, 2003, ss.38 - 47.
AMA ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(3): 38 - 47.
Vancouver ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2003; 6(3): 38 - 47.
IEEE ARSLAN S,BÖLÜKBAŞI N "Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6, ss.38 - 47, 2003.
ISNAD ARSLAN, Sevban - BÖLÜKBAŞI, Nurgül. "Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6/3 (2003), 38-47.