Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Yıl: 2020 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 174 - 188 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35414/akufemubid.634985

Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği

Öz:
Bu çalışmanın amacı, İzmir şehrinde biyoklimatik konfor ile arazi kullanımı arasındaki ilişkinin coğrafibilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak incelenmesidir. Bu çerçevede, İzmirşehrinde 1990, 2000, 2006, 2012 ve 2018 yıllarındaki biyoklimatik koşulların yine aynı yıllardaki arazikullanımıyla olan ilişkilerinin mevsimlik ve yıllık periyotta değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Biyoklimatikkonfor bölgeleri belirlenirken insanın fizyolojik özelliklerini de dikkate alan Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık(FES) indeksi kullanılmıştır. Elde edilen değerlerin deniz seviyesindeki alansal dağılımınınhesaplanmasında uzaklığın tersiyle ağırlıklandırma (Inverse Distance Weighting - IDW) yöntemi tercihedilmiştir. Yüksekliğe bağlı FES değerleri elde edilmiştir ve biyoklimatik konfor haritalarıoluşturulmuştur. CORINE arazi örtüsü verilerinin olduğu yıllar referans alınarak üretilen biyoklimatikkonfor haritalarının yıllarına göre kullanılarak arazi kullanım haritaları oluşturulmuştur. Çalışmasonucunda, konfor bölgelerinin büyük bir çoğunluğunun tarım alanlarından ve daha sonra sırasıyla doğalve yarı doğal alanlardan, orman alanlarından ve yerleşim yerlerinden oluştuğu gözlemlenmiştir. Ormanalanlardaki sıcaklık farkının toprak alanlara göre daha az olmakla birlikte kentsel ısı adalarına kıyasladaha fazla olduğu ve şehirde nem miktarının oldukça yüksek olması ve kent merkezinde gözlenen çarpıkkentleşme nedeniyle rüzgârın kenti soğutma etkisinin kullanılamadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Relationship Between Bioclimatic Comfort and Landuse By Using GIS and RS Techniques: A Case Study Of Izmir

Öz:
The aim of this study is to investigate the relationship between bioclimatic comfort and land use in İzmir by using geographical information systems and remote sensing technologies. In this context, it is aimed to evaluate the relationship between the bioclimatic conditions of the years 1990, 2000, 2006, 2012 and 2018 with the use of land in the same years in the province of İzmir in seasonal and annual periods. Physiological Equivalent Temperature (PET) index, which takes into consideration the physiological characteristics of human, was used when determining bioclimatic comfort zones. Inverse Distance Weighting (IDW) method was preferred in the calculation of the spatial distribution of the obtained values at sea level. Height-dependent PET values were obtained and bioclimatic comfort maps were generated. Land use maps were created by using the bioclimatic comfort maps produced by reference to the years with CORINE land cover data. As a result of the study, it was observed that the vast majority of the comfort zones consisted of agricultural areas and then natural and semi-natural areas, forest areas and settlements, respectively. It has been determined that the temperature difference in forest areas is less than the land areas, but it is more than urban heat islands and the city's cooling effect cannot be used due to the high humidity in the city and the distorted urbanization observed in the city center.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ERKEK E, BAŞARAN N, ATUN R, KALAYCI Ö, LAMBA H, ÖNER A, ÇABUK S, UYGUÇGİL H, AĞAÇSAPAN B (2020). Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. , 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
Chicago ERKEK Elif,BAŞARAN Neşe,ATUN Rutkay,KALAYCI Özge,LAMBA Hande,ÖNER Ayça,ÇABUK Saye Nihan,UYGUÇGİL HAKAN,AĞAÇSAPAN Balca Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. (2020): 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
MLA ERKEK Elif,BAŞARAN Neşe,ATUN Rutkay,KALAYCI Özge,LAMBA Hande,ÖNER Ayça,ÇABUK Saye Nihan,UYGUÇGİL HAKAN,AĞAÇSAPAN Balca Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. , 2020, ss.174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
AMA ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. . 2020; 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
Vancouver ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. . 2020; 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
IEEE ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği." , ss.174 - 188, 2020. 10.35414/akufemubid.634985
ISNAD ERKEK, Elif vd. "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği". (2020), 174-188. https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985
APA ERKEK E, BAŞARAN N, ATUN R, KALAYCI Ö, LAMBA H, ÖNER A, ÇABUK S, UYGUÇGİL H, AĞAÇSAPAN B (2020). Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
Chicago ERKEK Elif,BAŞARAN Neşe,ATUN Rutkay,KALAYCI Özge,LAMBA Hande,ÖNER Ayça,ÇABUK Saye Nihan,UYGUÇGİL HAKAN,AĞAÇSAPAN Balca Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20, no.1 (2020): 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
MLA ERKEK Elif,BAŞARAN Neşe,ATUN Rutkay,KALAYCI Özge,LAMBA Hande,ÖNER Ayça,ÇABUK Saye Nihan,UYGUÇGİL HAKAN,AĞAÇSAPAN Balca Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.20, no.1, 2020, ss.174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
AMA ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(1): 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
Vancouver ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(1): 174 - 188. 10.35414/akufemubid.634985
IEEE ERKEK E,BAŞARAN N,ATUN R,KALAYCI Ö,LAMBA H,ÖNER A,ÇABUK S,UYGUÇGİL H,AĞAÇSAPAN B "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği." Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20, ss.174 - 188, 2020. 10.35414/akufemubid.634985
ISNAD ERKEK, Elif vd. "Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20/1 (2020), 174-188. https://doi.org/10.35414/akufemubid.634985