Yıl: 2004 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 65 - 72 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi

Öz:
GPS Sisteminde, yayın efemerisi ve hassas efemeris olmak üzere, iki tür yörünge bilgisi kullanılmaktadır. Yayın efemerisi, anlık konum belirleme uygulamalarında, GPS navigasyon mesajının, bir parçası olarak yayınlanmakta olup pek çok uygulama için duyarlığı yeterli olmaktadır. Bunun, yanında yüksek duyarlık gerektiren uygulamalarda, GPS verilerinin gözlem sonrası büroda değerlendirilmesi aşamasında hassas yörünge bilgisinin kullanılması tercih edilmektedir. Bu çalışmada Konya Metropolitan sahası ve civarındaki 7 adet nokta ve uzunlukları 7~90 km arasında değişen 12 adet bazdan oluşan bir test ağında efemeris bilgisinin koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla efemeris bilgisi olarak hem gözlem esnasında kayıt edilen yayın efemerisi hem de IGS tarafından SP3 formatında internet üzerinden yayınlanan hassas efemeris bilgilerine göre değerlendirme yapılmıştır. Her iki yöntemle de elde edilen sonuçlar arasındaki farklar karşılaştırılarak, efemeris bilgisinin göreli konumlamaya etkisi yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık

GPS ephemeris effects of relative positioning on the coordinates and baseline components

Öz:
GPS system provides two types of ephemeris information for satellite orbits which are broadcast and precise ephemeris. Broadcast ephemeris is transmitted as a part of GPS navigation message and used in the applications that need real time positioning. It's precision met accuracy requirement of this applications; However for the applications requiring high accuracy, precise ephemeris data on the prefered during the post process of GPS observation. In this study, the effect of ephemeris data on the coprdinate and baselines were investigated. For this reason a test network, which is constituted of 7 points and 12 baselines in the lengths of 7 to 90 km, is used. The process was done by using broadcast ephemeris transmitted as a part of navigation message on GPS observation collected and also precise ephemeris in SP3 format broadcasted on the internet by IGS. Consequently, the differences between the result obtained from both cases were compared and the effects of orbit data was explained on relative positioning.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Federal Geodetic Control Committee (FGCC), 1989, Geometric Geodetic Accuracy Standards And Specifications For Using GPS Relative Positioning Techniques, Version 5.0, p:48
  • Geodetic Survey Division, 1992, Guidelines And Specifications For GPS Surveys, Canada Centre For Surveys, Mapping And Remote Sensing Sector, Energy, Mines And Resources Canada, s.63, Ottawa
  • Inter-Governmentel Committee On Surveying and Mapping (ICSM), 2002, Standards and Practices For Control Surveys (SP1), Version 1.5, Inter-Governmentel Committee On Surveying and Mapping, ICSM Publication No:l, s.89, Avustralya
  • International GPS Service (IGS), 2003, IGS ProductsTable, GPS Satellite Ephemerides, http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html
  • Kınık, İ., 1999, GPS Ölçme ve Değerlendirmelerinde Hata Kaynakları Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
  • Kahveci, M., Yıldız, F., 2001, Global Konum Belirleme Sistemi Teori-Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, s.184, Ankara
  • Tuşat, E., 2003, Büyük Ölçekli Harita Yapımında Jeodezik Amaçlı GPS Ölçü ve Hesap Standartlarının Araştırılması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s.179, Konya
APA Tusat E, TURGUT B (2004). GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. , 65 - 72.
Chicago Tusat Ekrem,TURGUT Bayram GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. (2004): 65 - 72.
MLA Tusat Ekrem,TURGUT Bayram GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. , 2004, ss.65 - 72.
AMA Tusat E,TURGUT B GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. . 2004; 65 - 72.
Vancouver Tusat E,TURGUT B GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. . 2004; 65 - 72.
IEEE Tusat E,TURGUT B "GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi." , ss.65 - 72, 2004.
ISNAD Tusat, Ekrem - TURGUT, Bayram. "GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi". (2004), 65-72.
APA Tusat E, TURGUT B (2004). GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 65 - 72.
Chicago Tusat Ekrem,TURGUT Bayram GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2004): 65 - 72.
MLA Tusat Ekrem,TURGUT Bayram GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2004, ss.65 - 72.
AMA Tusat E,TURGUT B GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19(1): 65 - 72.
Vancouver Tusat E,TURGUT B GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19(1): 65 - 72.
IEEE Tusat E,TURGUT B "GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi." Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, ss.65 - 72, 2004.
ISNAD Tusat, Ekrem - TURGUT, Bayram. "GPS efemeris bilgisinin göreli konumlamada koordinatlara ve baz bileşenlerine etkisi". Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19/1 (2004), 65-72.