Yıl: 2020 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 30 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/dentalsci.2019-66077 İndeks Tarihi: 08-11-2020

Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmada Reciproc®, WaveOne™ ve OneShape®nikel-titanyum (NiTi) eğelerinin torsiyonel dirençlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 20 adet Reciproc R25 (25/,08), 20 adet WaveOne Primary (25/,08) ve 20 adet OneShape (25/,06) eğesi dâhil edildi. Eğelere ISO 3630-1 şartnamesineuygun olarak torsiyon testi uygulandı. Eğelerin apikal 3 mm’lik kısımları sabitlendi ve eğelerin şaftı, eğeler kırılıncaya kadar 2 rpm hız değeri ile döndürüldü. Eğelerin kırılması için gereken en fazla yük miktarıve eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açılar kayıt edildi. Eğelerde oluşankırık tipinin belirlenmesi için 6 eğenin kırık yüzeyleri (n:2 her grupiçin) taramalı elektron mikroskopu ile incelendi. Elde edilen verilerSPSS 21,0 (IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) programı kullanılarak,tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile istatistiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel önem seviyesi %5 olarak ayarlandı (p<0,05). Bulgular: Torsiyona karşı en yüksek direnç Reciproc grubunda görülürken,en az direnç ise One Shape grubunda görülmüştür (p<0,05). WaveOnegrubu, One Shape grubundan daha yüksek torsiyon direnci göstermiştir (p<0,05). Eğelerin kırılıncaya kadar yaptığı açı miktarları göz önünealındığında, One Shape eğesi, Reciproc ve WaveOne eğelerinden dahafazla açı yaparak kırılmıştır (p<0,05). Reciproc ve WaveOne eğeleriarasında kırılma açıları bakımından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Çalışmanın sınırları dâhilinde Reciproc NiTitek eğe sistemi test edilen diğer WaveOne ve One Shape eğelerindendaha yüksek torsiyonel direnç göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Comparison of Torsional Resistance of Reciproc®, WaveOne™ and One Shape® Nickel-Titanium Instruments

Öz:
Objective: The aim of this study is to evaluate the torsional resistance of Reciproc®, WaveOne™ and OneShape® nickel-titanium (NiTi) instruments. Material and Methods: 20 Reciproc R25 (25/.08), 20 WaveOne Primary (25/.08) and 20 One Shape (25/.06) files were used in this study. Torsional resistance test was applied to files according to ISO 3630-1. Three millimeters of each file tip was fixed and shaft of the files were rotated with 2 rpm speed until the fracture. Load amount involved and angle of rotation of the files at failure were recorded. The fracture surfaces of 6 files (n:2 for each group) were examined under a scanning electron microscope. The data were analyzed with one-way analysis of variance using SPSS 21.0 (IBM-SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program. Statistical significance level was set as 5% (p<0.05). Results: Reciproc instruments showed the highest torsional resistance, while the lowest resistance was shown at One Shape group (p<0.05). WaveOne group showed higher torsional resistance than One Shape group (p<0.05). On the other hand, One Shape file showed significantly higher angular rotation to fracture than Reciproc and WaveOne files (P<0.05). No statistical difference was found between Reciproc and WaveOne files (p>0.05). Conclusion: Within the limitations of the study Reciproc NiTi single file system had higher torsional resistance than WaveOne and One Shape files.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Shen Y, Zhou HM, Zheng YF, Peng B, Haapasalo M. Current challenges and concepts of the thermomechanical treatment of nickel-titanium instruments. J Endod. 2013;39(2):163- 72. [Crossref] [PubMed]
 • 2. Sattapan B, Nervo GJ, Palamara JE, Messer HH. Defects in rotary nickel-titanium files after clinical use. J Endod. 2000;26(3):161-5. [Crossref]
 • 3. Pedullà E, Lo Savio F, Boninelli S, Plotino G, Grande NM, La Rosa G, et al. Torsional and cyclic fatigue resistance of a new nickel-titanium instrument manufactured by electrical discharge machining. J Endod. 2016;42(1): 156-9. [Crossref] [PubMed]
 • 4. özyürek T, uslu G, Yılmaz K, Gündoğar M. Effect of glide path creating on cyclic fatigue resistance of Reciproc and Reciproc Blue nickel-titanium files: a laboratory study. J Endod. 2018;44(6):1033-7. [Crossref] [PubMed]
 • 5. Elnaghy AM, Elsaka SE. Torsion and bending properties of OneShape and WaveOne instruments. J Endod. 2015;41(4):544-7. [Crossref] [PubMed]
 • 6. Peters OA, Gluskin AK, Weiss RA, Han JT. An in vitro assessment of the physical properties of novel Hyflex nickel-titanium rotary instruments. Int Endod J. 2012;45(11):1027-34. [Crossref] [PubMed]
 • 7. özyürek T. Cyclic fatigue resistance of Reciproc, WaveOne, and WaveOne Gold nickel-titanium instruments. J Endod. 2016;42(10): 1536-9. [Crossref] [PubMed]
 • 8. Gündoğar M, özyürek T. Cyclic fatigue resistance of OneShape, HyFlex EDM, Wave One Gold, and Reciproc Blue nickel-titanium instruments. J Endod. 2017;43(7):1192-6. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Panitvisai P, Parunnit P, Sathorn C, Messer HH. Impact of a retained instrument on treatment outcome: a systematic review and metaanalysis. J Endod. 2010;36(5):775-80. [Crossref] [PubMed]
 • 10. Parashos P, Messer HH. Rotary NiTi instrument fracture and its consequences. J Endod. 2006;32(11):1031-43. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Kim HC, Kwak SW, Cheung GS, Ko DH, Chung SM, Lee W. Cyclic fatigue and torsional resistance of two new nickel-titanium instruments used in reciprocation motion: Reciproc versus WaveOne. J Endod. 2012;38(4):541- 4. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Elnaghy AM, Elsaka SE. Assessment of the mechanical properties of ProTaper Next Nickel-Titanium rotary files. J Endod. 2014;40(11):1830-4. [Crossref] [PubMed]
 • 13. Braga LC, Magalhães RR, Nakagawa RK, Puente CG, Buono vT, Bahia MG. Physical and mechanical properties of twisted or ground nickel-titanium instruments. Int Endod J. 2013;46(5):458-65. [Crossref] [PubMed]
 • 14. Park SY, Cheung GS, Yum J, Hur B, Park JK, Kim HC. Dynamic torsional resistance of nickel-titanium rotary instruments. J Endod. 2010;36(7):1200-4. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Yum J, Cheung GS, Park JK, Hur B, Kim HC. Torsional strength and toughness of nickel-titanium rotary files. J Endod. 2011;37(3):382- 6. [Crossref] [PubMed]
 • 16. Xu X, Eng M, Zheng Y, Eng D. Comparative study of torsional and bending properties for six models of nickel-titanium root canal instruments with different cross-sections. J Endod. 2006;32(4):372-5. [Crossref] [PubMed]
 • 17. Miyai K, Ebihara A, Hayashi Y, Doi H, Suda H, Yoneyama T. Influence of phase transformation on the torsional and bending properties of nickel-titanium rotary endodontic instruments. Int Endod J. 2006;39(2):119-26. [Crossref] [PubMed]
 • 18. da Frota MF, Espir CG, Berbert FL, Marques AA, Sponchiado-Junior EC, Tanomaru-Filho M, et al. Comparison of cyclic fatigue and torsional resistance in reciprocating single-file systems and continuous rotary instrumentation systems. J Oral Sci. 2014;56(4):269-75. [Crossref] [PubMed]
 • 19. Silva EJNL, vieira vTL, Hecksher F, Dos Santos Oliveira MRS, Dos Santos Antunes H, Moreira EJL. Cyclic fatigue using severely curved canals and torsional resistance of thermally treated reciprocating instruments. Clin Oral Investig. 2018;22(7):2633-8. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Hieawy A, Haapasalo M, Zhou H, Wang Z, Shen Y. Phase transformation behavior and resistance to bending and cyclic fatigue of ProTaper Gold and ProTaper universal instruments. J Endod. 2015;41(7):1134-8. [Crossref] [PubMed]
 • 21. Plotino G, Grande NM, Cotti E, Testarelli L, Gambarini G. Blue treatment enhances cyclic fatigue resistance of vortex nickel- titanium rotary files. J Endod. 2014;40(9):1451-53. [Crossref] [PubMed]
 • 22. Shen Y, Zhou H, Coil JM, Aljazaeri B, Buttar R, Wang Z, et al. ProFile vortex and vortex Blue Nickel-Titanium Rotary Instruments after clinical use. J Endod. 2015;41(6):937-42. [Crossref] [PubMed]
 • 23. Wycoff RC, Berzins DW. An in vitro comparison of torsional stress properties of three different rotary nickel-titanium files with a similar cross-sectional design. J Endod. 2012;38(8): 1118-20. [Crossref] [PubMed]
APA SEZGİN p, gündoğar m (2020). Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. , 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
Chicago SEZGİN pelin,gündoğar mustafa Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. (2020): 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
MLA SEZGİN pelin,gündoğar mustafa Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. , 2020, ss.26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
AMA SEZGİN p,gündoğar m Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. . 2020; 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
Vancouver SEZGİN p,gündoğar m Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. . 2020; 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
IEEE SEZGİN p,gündoğar m "Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması." , ss.26 - 30, 2020. 10.5336/dentalsci.2019-66077
ISNAD SEZGİN, pelin - gündoğar, mustafa. "Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması". (2020), 26-30. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2019-66077
APA SEZGİN p, gündoğar m (2020). Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 26(1), 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
Chicago SEZGİN pelin,gündoğar mustafa Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 26, no.1 (2020): 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
MLA SEZGİN pelin,gündoğar mustafa Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.26, no.1, 2020, ss.26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
AMA SEZGİN p,gündoğar m Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2020; 26(1): 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
Vancouver SEZGİN p,gündoğar m Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2020; 26(1): 26 - 30. 10.5336/dentalsci.2019-66077
IEEE SEZGİN p,gündoğar m "Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması." Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 26, ss.26 - 30, 2020. 10.5336/dentalsci.2019-66077
ISNAD SEZGİN, pelin - gündoğar, mustafa. "Reciproc®, WaveOne™ ve One Shape® Nikel-Titanyum Tek Eğe Sistemlerinin Torsiyonel Dirençlerinin Karşılaştırılması". Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 26/1 (2020), 26-30. https://doi.org/10.5336/dentalsci.2019-66077