Yıl: 2004 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 161 - 169 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu

Öz:
Amaç: Doğumsal brakiyal pleksus paralizisine bağlı omuzda internal rotasyonkontraktürü gelişmiş olgularda subskapularis ve pektoralis majör kaslarınınserbestleştirilmesi ve latissimus dorsi/teres majör kaslarının rotator manşetetransferinin sonuçları değerlendirildi. Çalışma planı: Yetmiş hastada (44 erkek, 26 kız; ort. yaş 7.6; dağılım 2-16)latissimus dorsi/teres majör kaslarının rotator manşete transferi yapıldı. Ondokuz olguda C5-C6, 16'smda C5-C7, 35'inde C5-T] spinal köklerinde hasar vardı. Kırk altı olguda subskapularis kasının skapula ön yüzünden serbestleştirilmesi, 55 olguda pektoralis majör kasının parsiyel tenotomi ile uzatılması uygulandı.Glenohu-meral eklem ön-arka direkt grafiler ve aksiyel manyetik rezonansgörüntüleri ile değerlendirildi. Waters ve Peljovich sınıflamasına göre tip Iile tip H'ye uyan deformiteleri olan olgulara ameliyat uygulandı. Hastalarameliyat öncesi ve sonrası ölçülen eklem hareket açıklığı değerleri ve Malletskorlaması ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 37.9 ay (dağılım 24-64 ay) idi. Sonuçlar: Ameliyat sonrasında aktif abdüksiyon ve eksternal rotasyon açılanortalamaları sırasıyla 132.6° (dağılım 90-170°; ortalama artış 60.3°) ve 81.1°(dağılım 30°-100°; ortalama artış 58.7°) ölçüldü. Ameliyat sonrası Mallet skoruortalamaları abdüksiyon ve eksternal rotasyonda 3.9; eli başa, ağza ve sırtagötürmede sırasıyla 3.7,3.4 ve 2.5 bulundu. İzlem döneminde ciddi birkomplikasyonla karşılaşılmadı. Çıkarımlar: Omuz hareketlerinin restorasyonu için uyguladığımızrekonstrüksiyonlar, hafif glenohumeral eklem deformitesi olan hastalardatatmin edici düzeyde omuz abdüksiyonu ve eksternal rotasyon sağlamaktadır.
Anahtar Kelime: Pektoralis kasları Brakial pleksus Tendon transferi Çocuk Rotator manşet Doğum yaralanmaları Paraliz, obstetrik Hareket açıklığı, eklem

Konular: Ortopedi

Reconstruction of shoulder abduction and external rotation in obstetric brachial plexus palsy

Öz:
Objectives: We evaluated the results of the subscapularis and pectoralis major muscle releases and the transfer of latissimus dorsi/teres major muscles to the rotator cuff in patients with internal rotation contractures due to obstetric brachial plexus palsy. Methods: Seventy patients (44 boys, 26 girls; mean age 7.6 years; range 2 to 16 years) underwent transfer of the latis-simus dorsi/teres major muscles to the rotator cuff. Spinal root involvement was at C5-C6in 19 patients, at C5-C7 in 16 patients, and at C5-Ti in 35 patients. In 46 patients, the sub-scapularis muscle was released from the anterior surface of the scapula, and in 55 patients, the pectoralis major muscle was released by fractional tenotomy. The glenohumeral joint was evaluated by anteroposterior direct graphics and axial magnetic resonance scans. According to the Waters-Peljovich grading system, all the patients had type I or type II deformities. Pre- and postoperative range of motion val-ues and Mallet scores were compared. The mean follow-up period was 37.9 months (range 24 to 64 months). Results: The mean shoulder abduction increased to 132.6° (range 90° to 170°; mean gain 60.3°) and external rotation increased to 81.1° (range 30° to 100°; mean gain 58.7°). The mean postoperative Mallet scores for global abduction and external rotation were 3.9; hand-to-head, to-mouth, and to-back scores were 3.7, 3.4, and 2.5, respectively. No serious complications were seen during the follow-up period. Conclusion: The results of reconstruction techniques employed in our study show satisfactory increases in shoulder abduction and external rotation in patients with a minimal glenohumeral deformity
Anahtar Kelime: Tendon Transfer Child Rotator Cuff Birth Injuries Paralysis, Obstetric Range of Motion, Articular Pectoralis Muscles Brachial Plexus

Konular: Ortopedi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Brown KL. Review of obstetrical palsies. Nonoperative treatment. Clin Plast Surg 1984;11:181-7.
 • 2. Hoffer MM. The shoulder in neonatal brachial palsy. Clin Orthop 1999;(368):101-4.
 • 3. Yücetürk A. Obstetrik brakial pleksus yaralanmalarında erken dönem sinir tamirleri. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi 2002;1:24-35.
 • 4. Waters PM, Smith GR, Jaramillo D. Glenohumeral deformity secondary to brachial plexus birth palsy. J Bone Joint Surg [Am] 1998;80:668-77.
 • 5. Goddard NJ, Fixsen JA. Rotation osteotomy of the humerus for birth injuries of the brachial plexus. J Bone Joint Surg [Br] 1984;66:257-9.
 • 6. Waters PM, Peljovich AE. Shoulder reconstruction in patients with chronic brachial plexus birth palsy. A case control study. Clin Orthop 1999;(364):144-52.
 • 7. Price AE, Grossman JA. A management approach for secondary shoulder and forearm deformities following obstetrical brachial plexus injury. Hand Clin 1995;11:607-17.
 • 8. Clarke HM, Curtis CG. Examination and prognosis. In: Gilbert A, editor. Brachial plexus injuries. 1st ed. London: Martin Dunitz; 2001. p. 159-72.
 • 9. Hoeksma AF, Wolf H, Oei SL. Obstetrical brachial plexus injuries: incidence, natural course and shoulder contracture. Clin Rehabil 2000;14:523-6.
 • 10.Warner WC. Paralytic disorders. In: Canale ST, editor. Campbell’s operative orthopaedics. Vol. 4, 9th ed. New York: Mosby; 1998. p. 4039-44.
 • 11. Egloff DV, Raffoul W, Bonnard C, Stalder J. Palliative surgical procedures to restore shoulder function in obstetric brachial palsy. Critical analysis of Narakas' series. Hand Clin 1995;11:597-606.
 • 12. Gilbert A, Brockman R, Carlioz H. Surgical treatment of brachial plexus birth palsy. Clin Orthop 1991;(264):39-47.
 • 13. Raimondi PL, Muset Lara A, Saporiti E. Palliative surgery: shoulder paralysis. In: Gilbert A, editor. Brachial plexus injuries. 1st ed. London: Martin Dunitz; 2001. p. 225-38.
 • 14. Bennett JB, Allan CH. Tendon transfers about the shoulder and elbow in obstetrical brachial plexus palsy. J Bone Joint Surg [Am] 1999;81:1612-27.
 • 15. Birch R. Medial rotation contracture and posteior dislocation of the shoulder. In: Gilbert A, editor. Brachial plexus injuries. 1st ed. London: Martin Dunitz; 2001. p. 249-59.
 • 16. Demirhan M, Erdem M, Uysal M. Treatment of residual obstetrical brachial plexus palsy with tendon transfer. [Article in Turkish] Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36: 295-302.
 • 17. Chen L, Gu Y, Xu J. Operative treatment of medial rotation contracture of the shoulder caused by obstetric brachial plexus palsy. Chin J Traumatol 2000;3:13-17.
 • 18. Muhlig RS, Blaauw G, Slooff AC, Kortleve JW, Tonino AJ. Conservative treatment of obsterical brachial plexus palsy (OBPP) and rehabilitation. In: Gilbert A, editor. Brachial plexus injuries. 1st ed. London: Martin Dunitz; 2001. p. 173-87.
 • 19. Covey DC, Riordan DC, Milstead ME, Albright JA. Modification of the L'Episcopo procedure for brachial plexus birth palsies. J Bone Joint Surg [Br] 1992;74:897-901.
 • 20. Zancolli EA. Classification and management of the shoulder in birth palsy. Orthop Clin North Am 1981;12:433-57.
 • 21. Nualart L, Cassis N, Ochoa R. Functional improvement with the Sever L'Episcopo procedure. J Pediatr Orthop 1995; 15:637-40.
 • 22. Strecker WB, McAllister JW, Manske PR, Schoenecker PL, Dailey LA. Sever-L'Episcopo transfers in obstetrical palsy: a retrospective review of twenty cases. J Pediatr Orthop 1990; 10:442-4.
 • 23. Edwards TB, Baghian S, Faust DC, Willis RB. Results of latissimus dorsi and teres major transfer to the rotator cuff in the treatment of Erb's palsy. J Pediatr Orthop 2000;20: 375-9.
 • 24. Chuang DC, Ma HS, Wei FC. A new strategy of muscle transposition for treatment of shoulder deformity caused by obstetric brachial plexus palsy. Plast Reconstr Surg 1998;101:686-94.
 • 25. Phipps GJ, Hoffer MM. Latissimus dorsi and teres major transfer to rotator cuff for Erb's palsy. J Shoulder Elbow Surg 1995;4:124-9.
 • 26. Hoffer MM, Phipps GJ. Closed reduction and tendon transfer for treatment of dislocation of the glenohumeral joint secondary to brachial plexus birth palsy. J Bone Joint Surg [Am] 1998;80:997-1001.
APA Özkan T, AYDIN A, ÖNEL D, Ozkan S (2004). Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. , 161 - 169.
Chicago Özkan Türker,AYDIN ATAKAN,ÖNEL Defne,Ozkan Safiye Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. (2004): 161 - 169.
MLA Özkan Türker,AYDIN ATAKAN,ÖNEL Defne,Ozkan Safiye Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. , 2004, ss.161 - 169.
AMA Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. . 2004; 161 - 169.
Vancouver Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. . 2004; 161 - 169.
IEEE Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S "Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu." , ss.161 - 169, 2004.
ISNAD Özkan, Türker vd. "Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu". (2004), 161-169.
APA Özkan T, AYDIN A, ÖNEL D, Ozkan S (2004). Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38(3), 161 - 169.
Chicago Özkan Türker,AYDIN ATAKAN,ÖNEL Defne,Ozkan Safiye Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 38, no.3 (2004): 161 - 169.
MLA Özkan Türker,AYDIN ATAKAN,ÖNEL Defne,Ozkan Safiye Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.38, no.3, 2004, ss.161 - 169.
AMA Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2004; 38(3): 161 - 169.
Vancouver Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2004; 38(3): 161 - 169.
IEEE Özkan T,AYDIN A,ÖNEL D,Ozkan S "Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 38, ss.161 - 169, 2004.
ISNAD Özkan, Türker vd. "Doğumsal brakiyal pleksus felcinde omuz abdüksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstrüksiyonu". Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 38/3 (2004), 161-169.