Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 198 - 206 Metin Dili: Türkçe DOI: DOI: 10.5336/nurses.2019-71122 İndeks Tarihi: 10-11-2020

Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları

Öz:
Amaç: Hemşirelerin mesleki tutumlarına göre bireyselleştirilmiş bakım algılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma bir devlet hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerde Ocak-Mayıs 2019 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Araştırma örneklem seçimi yapılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 160 hemşire ile tamamlandı. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (HMYTÖ)” ve “Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-A (BBS-A)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk testi, Levene testi, t-testi, Anova, Kruskal wallis testi, Duncan testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Tüm bulgular p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalamasının 28,23±5,39 yıl olup, 104 (%65)’ünün kadın, 90 (%56,3)’ının evli, 136 (%85)’sının lisans mezunu, 61 (%38,1)’inin cerrahi birimlerde çalıştığı, 121 (%75,6)’inin çalıştığı birimden memnun, 88 (%55)’inin mesleki çalışma süresinin 0-5 yıl arasında olduğu belirlendi. Araştırmada hemşirelerin, HMYTÖ toplam puan ortalamasının 152,63±20,36, BBS-A toplam puan ortalamasının da 3,64±0,70 olduğu belirlendi. Hemşirelerin medeni durum, çalıştığı birimden memnun olma, mesleki çalışma süresi ile HMYTÖ toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). Hemşirelerin medeni durum ile BBS-A toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). HMYTÖ ile BBS-A toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin HMYTÖ ve BBS-A toplam puan ortalamasının iyi düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin HMYTÖ toplam puan ortalaması arttığında BBS-A toplam puan ortalamasının pozitif yönde arttığı saptandı.
Anahtar Kelime:

Individualized Care Perceptions According to Professional Attitudes of Nurses

Öz:
Objective: This study was conducted for the purpose of determining the individualized care perceptions of nurses according to their professional attitudes. Material and Methods: The study was carried out as a descriptive and cross-sectional study with nurses working in a public hospital between January-May 2019. The study was completed with 160 nurses who agreed to participate in the study without selecting sample. Data were collected using the “Introductory Information Form” which was prepared by the researchers, as well as “Attitude toward Nursing Profession Scale (ATNPS)” and “Individualized Care Scale-A (ICS-A)”. In evaluation of the data; Shapiro-Wilk test, Levene test, t-test, Anova, Kruskal Wallis test, Duncan test and Pearson’s correlation analysis were used. All of the findings were evaluated at the significance level of p<0.05. Results: It was determined that age average of the nurses who were included in the study was 28.23±5.39 years; 104 (65%) of them were female, 90 (56.3%) were married, 136 (85%) had bachelor’s degree, 61 (38.1%) worked in surgical units, 121 (75.6%) were satisfied with their unit and 88 (55%) had worked for 0-5 years. In the study, it was found that the nurses’ total ATNPS score average was 152.63±20.36 and total ICS-A score average was 3.64±0.70. It was determined that the difference between the nurses’ marital status, satisfaction with their unit, duration of working and total ATNPS score average was statistically significant (p<0.05). It was determined that the difference between the nurses’ marital status and total ICS-A score average was statistically significant (p<0.05). A positively and statistically significant relationship was determined between total ATNPS and ICS-A score averages (p<0.05). Conclusion: It was found that the nurses’ total ATNPS and ICS-A score average was good. It was determined that as the nurses’ total ATNPS score average increased, their total ICS-A score average increased positively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Can Ş, Acaroğlu R. [Relation of professional values of the nurses with their individualized care perceptions]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2015;23(1):32-40. [Crossref]
 • Güven ŞD. [Determination of senior high school students’ attitudes to wards the nursing profession: Example of Nevşehir province]. Turkısh Journal of Clinics and Laboratory. 2019;10(1):6-11.
 • Kim Godwin YS, Baek HC, Wynd CA. Factors influencing professionalism in nursing among Korean American registered nurses. J Prof Nurs. 2010;26(4):242-9. [Crossref] [PubMed]
 • Alidina K. Professionalism in post-licensure nurses in developed countries. J Nurs Educ Pract. 2012;3(5):128. [Crossref]
 • Çelik AS, Pasinlioğlu T, Kocabeyoğlu T, Çetin S. [Determination of the image of nursing profession in community]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2013;21(3):147-53.
 • Adigüzel O, Tanriverdi H, Özkan DS. [Occupatıonal professionalism and the case of nurses as the members of the profession]. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9(2):238-59.
 • Zencir G. [Nursing students’ attitudes towards the nursing profession, nursing preferred with the relationship between: example of Turkey]. DEUHFED. 2016;9(2):30-7.
 • Tarhan G, Kilic D, Yildiz E. Investigation of therelationship between attitudes towards the nursing profession and occupational professionalism. Gulhane Med J. 2016;58(4):411-6.
 • Bertakis KD, Azari R. Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2011;24(3):229-39. [Crossref] [PubMed]
 • Coban GI, Kasikci M. Development of the attitude scale for nursing profession. Int J Nurs Pract. 2011;17(5):518-24. [Crossref] [PubMed]
 • Berg A, Idvall E, Katajisto J, Suhonen R. A comparison between orthopaedic nurses’ and patients’ perception of individualised care. Int J Orthop Trauma Nurs. 2012;16(3):136-46. [Crossref]
 • Suhonen R, Gustafsson ML, Katajisto J, Välimäki M, Leino Kilpi H. Nurses’ perceptions of individualized care. J Adv Nurs. 2010;66(5):1035-46. [Crossref] [PubMed]
 • Acaroglu R, Suhonen R, Sendir M, Kaya H. Reliability and validity of Turkish version of the individualised care scale. J Clin Nurs. 2011;20(1-2):136-45. [Crossref] [PubMed]
 • Coban GI, Yurdagul G. There lationship between cancer patients’ perception of nursing care and nursing attitudes to wards nursing profession. Asia Pac J Oncol Nurs. 2014;1(1):16-21. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • Suhonen R, Efstathiou G, Tsangari H, Jarosova D, Leino Kilpi H, Patiraki E, et al. Patients’ and nurses’ perceptions of individu alised care: an international comparative study. J Clin Nurs. 2011;21(7-8):1155-67. [Crossref] [PubMed]
 • Karayurt Ö, Erol Ursavaş F, İşeri Ö. [Examination of the status of nurses to provide individualized care and their opinions]. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi. 2018;9(2):163-9.
 • Cook O, McIntyre M, Recoche K. Exploration of the role of specialist nurses in the care of women with gynaecological cancer: a systematic review. J Clin Nurs. 2015;24(5-6):68395. [Crossref] [PubMed]
 • Rose PM. Individualized care in the radiation oncology setting from the patients’ and nurses’ perspectives. Cancer Nurs. 2016;39(5):41122. [Crossref] [PubMed]
 • Lee LC, Chen CH, Yang YO. [The affect of gender on care giving: a study of male nurses]. Hu Li Za Zhi. 2010;57(1):77-81. [PubMed]
 • Suhonen R, Papastavrou E, Efstathiou G, Lemonidou C, Kalafati M, da Luz MDA, et al. Nurses’ perceptions of individualized care: an international comparison. J Adv Nurs. 2011;67(9):1895-907. [Crossref] [PubMed]
 • Idvall E, Berg A, Katajisto J, Acaroglu R, Luz MDA, da Efstathiou G, et al. Nurses’ sociodemographic background and assessments of individualized care. J Nurs Scholarsh. 2012;44(3):284-93. [Crossref] [PubMed]
APA AYDIN L, BÜYÜKBAYRAM Z (2020). Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. , 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
Chicago AYDIN Leyla ZENGİN,BÜYÜKBAYRAM Zeliha Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. (2020): 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
MLA AYDIN Leyla ZENGİN,BÜYÜKBAYRAM Zeliha Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. , 2020, ss.198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
AMA AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. . 2020; 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
Vancouver AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. . 2020; 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
IEEE AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z "Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları." , ss.198 - 206, 2020. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
ISNAD AYDIN, Leyla ZENGİN - BÜYÜKBAYRAM, Zeliha. "Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları". (2020), 198-206. https://doi.org/DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
APA AYDIN L, BÜYÜKBAYRAM Z (2020). Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(2), 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
Chicago AYDIN Leyla ZENGİN,BÜYÜKBAYRAM Zeliha Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 12, no.2 (2020): 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
MLA AYDIN Leyla ZENGİN,BÜYÜKBAYRAM Zeliha Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, 2020, ss.198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
AMA AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020; 12(2): 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
Vancouver AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020; 12(2): 198 - 206. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
IEEE AYDIN L,BÜYÜKBAYRAM Z "Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları." Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12, ss.198 - 206, 2020. DOI: 10.5336/nurses.2019-71122
ISNAD AYDIN, Leyla ZENGİN - BÜYÜKBAYRAM, Zeliha. "Hemşirelerin Mesleki Tutumlarına Göre Bireyselleştirilmiş Bakım Algıları". Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 12/2 (2020), 198-206. https://doi.org/DOI: 10.5336/nurses.2019-71122