Yıl: 2004 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 36 - 40 Metin Dili: Türkçe

Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması

Öz:
Araştırma, Samsun İli Bafra İlçesinin ova kesiminde yapılmıştır. Araştırmada, Burley tütünü ile geniş bir ekiliş alanına sahip kavun, karpuz, biber ve domates girdi kullanımı, maliyet ve kârlılık yönünden karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, Burley tütününün işletmelerdeki aile işgücünü değerlendirmesi ve kârlılık yönünden sebzelere göre daha avantajlı olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime: karlılık sebze yetiştiriciliği Türkiye Bafra Ovası Nicotiana tabacum tarım girdileri tütün Bafra aile işçiliği bitki üretimi üretim maliyeti

Comparison of input use and profitability of Burley type tobacco and vegetables in Bafra plain

Öz:
This research has been carried on the plains of Bafra district. Input use, cost and revenues of Burley type tobacco were compared to melon, water melon, green pepper, and tomato. Research results have been revealed that Burley type tobacco better utilised family labor and also more profitable than vegetable production.
Anahtar Kelime: profitability crop production production costs vegetable growing Bafra Plain Nicotiana tabacum Turkey farm inputs tobacco family labour Bafra

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Anonymous 2003. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bafra Tarım İlçe Müdürlüğü: Kayıtları. Bafra.
  • Apan, M. ve Kara, T., 1998. Bafra Ovası Tarımsal Potansiyelinin Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin Biçimde Kullanılması Yönünden Değerlendirilmesi. Bafra Ovası Tarım Sempozyumu, 2 Ekim, Samsun.
  • Esendal, E., Ayan, A.K., Aytaç, S., 1995. Karadeniz Bölgesinde Flue Cured Tütün Yetiştiriciliği ve Bölge Tütüncülüğü Üzerine Etkileri. Karadeniz Bölgesi Tarımının Geliştirilmesinde Yeni Teknikler Kongresi, 10-11 Ocak, Samsun
  • Esendal, E., Kevseroğlu, K., Cinemre, H.A., Aytaç, S.. Kılıç, O., 1997. Alternative Crops to Tobacco in Bafra District-Safflower, Sunflower, Soybeans, Corn and Wheat. IVth International safflower Confernce, Bari-Italy.
  • Kılıç, O. ve Cinemre, H.A., 2003. Samsun İli Merkez İlçesinde Makine ve Elle Fide Dikiminde Tütün Maliyetinin Karşılaştırmalı Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, sayı:l, Samsun.
  • Vural, H.,D. Eşiyok., İ. Duman., 2000. Kültür Sebzeleri. Sebze Yetiştirme. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 440 s., Bornova İzmir.
APA KILIÇ O, CİNEMRE H, KEVSEROĞLU K, AYAN A, ÇALIŞKAN Ö (2004). Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. , 36 - 40.
Chicago KILIÇ Osman,CİNEMRE Hüseyin Avni,KEVSEROĞLU Kudret,AYAN ALİ KEMAL,ÇALIŞKAN Ömer Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. (2004): 36 - 40.
MLA KILIÇ Osman,CİNEMRE Hüseyin Avni,KEVSEROĞLU Kudret,AYAN ALİ KEMAL,ÇALIŞKAN Ömer Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. , 2004, ss.36 - 40.
AMA KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. . 2004; 36 - 40.
Vancouver KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. . 2004; 36 - 40.
IEEE KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö "Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması." , ss.36 - 40, 2004.
ISNAD KILIÇ, Osman vd. "Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması". (2004), 36-40.
APA KILIÇ O, CİNEMRE H, KEVSEROĞLU K, AYAN A, ÇALIŞKAN Ö (2004). Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 19(3), 36 - 40.
Chicago KILIÇ Osman,CİNEMRE Hüseyin Avni,KEVSEROĞLU Kudret,AYAN ALİ KEMAL,ÇALIŞKAN Ömer Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 19, no.3 (2004): 36 - 40.
MLA KILIÇ Osman,CİNEMRE Hüseyin Avni,KEVSEROĞLU Kudret,AYAN ALİ KEMAL,ÇALIŞKAN Ömer Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), vol.19, no.3, 2004, ss.36 - 40.
AMA KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2004; 19(3): 36 - 40.
Vancouver KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi). 2004; 19(3): 36 - 40.
IEEE KILIÇ O,CİNEMRE H,KEVSEROĞLU K,AYAN A,ÇALIŞKAN Ö "Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması." Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi), 19, ss.36 - 40, 2004.
ISNAD KILIÇ, Osman vd. "Bafra Ovasında Burley tütünü ile sebzelerin girdi kullanımı ve karlılık yönünden karşılaştırılması". Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi) 19/3 (2004), 36-40.