Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 47 Sayfa Aralığı: 325 - 346 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-11-2020

Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Entegre raporlama, kuruluşların değer yaratmasürecini bilgi kullanıcılarına aktaran kurumsal raporlamatürlerinden birisidir. Uluslararası EntegreRaporlama Konseyi (IIRC) kuruluşlara entegre raporhazırlama sürecinde rehber niteliğinde bir EntegreRaporlama Çerçevesi geliştirmiştir. Entegre raporlamaTürkiye'de henüz çok yeni uygulanmaya başladığıiçin bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarincelendiğinde genel itibarıyla çoğunun teoriyedayandığı, dünyadaki uygulama örneklerinin incelendiğiya da kuruluşların hazırladıkları sürdürülebilirlikraporları ve yıllık faaliyet raporları üzerindenincelemeler yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanınamacı öncelikle entegre raporlama hakkında teorikbilgi vermek, ardından ise Türkiye'de 2016 yılına aitentegre rapor yayımlayan beş kuruluş bulunmaktaolup, bu beş kuruluşun entegre raporlarını UluslararasıEntegre Raporlama Çerçevesi'nin içerik öğelerineuygunluğu açısından değerlendirmektir. Nitelanaliz tekniklerinden birisi olan içerik analizi kullanılançalışma, entegre raporlamanın Türkiye'dekimevcut durumunu ortaya koymak açısından vekuruluşların bundan sonra hazırlayacakları entegreraporlama uygulamalarına yol göstermesi açısındanönem arz edeceği düşünülerek yapılmıştır. Analizsonucu kuruluşların entegre raporları faaliyet gösterdiklerisektöre bağlı olarak sermaye öğeleri ve işmodeli noktasında farklılık göstermekle birlikteincelenen tüm entegre raporların Uluslararası EntegreRaporlama Çerçevesi'nin içerik öğeleri gereklilikleriniönemli ölçüde karşıladığı fakat entegre edilereksunulma noktasında eksiklikleri olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime:

A Research on the Concept of Integrated Reporting and the Application Examples of Integrated Reporting in Turkey

Öz:
Integrated reporting is an enterprise reporting type that transfers the value creation process of organizations to information users. International Integrated Reporting Council (IIRC) has developed an Integrated Reporting Framework as a guide for establishments for the preparation process of the integrated report. Since that integrated reporting has very early applications in Turkey when examined the fieldworks in general terms, it is seen that they all based on theory, and the application examples are examined in World or the establishments are making examinations through annual sustainability reports and through annual reports. The aim of this study provide theoretical information about the firstly integrated reporting, then there is 5 establishment in Turkey who had published integrated reports for 2016, and the integrated reports of these 5 establishments are evaluated as per the suitability of the content items of International Integrated Reporting Framework. Qualitative analysis techniques from one study used the content analysis it has been made integrated reporting in terms reveals the current situation in Turkey and the organizations will be important in terms of showing the way to integrated reporting application to be prepared thereafter. As the result of the analysis; it has been observed that the capital items and business models differ depending on the sector in which the enterprises operate. Although all the integrated reports examined have met the Content requirements of the International Integrated Reporting Framework to a significant extent, they are considered as having some deficiencies in the presentation of these content items.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞİMŞEK A, TERİM B (2020). Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. , 325 - 346.
Chicago ŞİMŞEK Aybüke,TERİM Burak Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. (2020): 325 - 346.
MLA ŞİMŞEK Aybüke,TERİM Burak Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. , 2020, ss.325 - 346.
AMA ŞİMŞEK A,TERİM B Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. . 2020; 325 - 346.
Vancouver ŞİMŞEK A,TERİM B Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. . 2020; 325 - 346.
IEEE ŞİMŞEK A,TERİM B "Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma." , ss.325 - 346, 2020.
ISNAD ŞİMŞEK, Aybüke - TERİM, Burak. "Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma". (2020), 325-346.
APA ŞİMŞEK A, TERİM B (2020). Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(47), 325 - 346.
Chicago ŞİMŞEK Aybüke,TERİM Burak Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.47 (2020): 325 - 346.
MLA ŞİMŞEK Aybüke,TERİM Burak Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.47, 2020, ss.325 - 346.
AMA ŞİMŞEK A,TERİM B Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(47): 325 - 346.
Vancouver ŞİMŞEK A,TERİM B Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(47): 325 - 346.
IEEE ŞİMŞEK A,TERİM B "Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.325 - 346, 2020.
ISNAD ŞİMŞEK, Aybüke - TERİM, Burak. "Entegre Raporlama Kavramı ve Entegre Raporlamanın Türkiye'deki Uygulama Örnekleri Üzerine Bir Araştırma". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 47 (2020), 325-346.