Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 59 - 73 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17671/gazibtd.423231 İndeks Tarihi: 12-11-2020

Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması

Öz:
İşletmeler bilişim sistemlerini (BS) uzunca bir süre sabit kaynaklar olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım yakınzamanda değişerek BS uygulamalarının değer yaratan bir ekosistem oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Genelliklearaştırmalar işletmelerdeki BS uygulamalarının göreli kullanımları ile performans değerlendirmesi arasındaki ilişkiüzerine yapılmaktadır. Firmaya özgü durumların - sahiplik örüntüsü, firma büyüklüğü, sektör, firma yaşı - ise literatürdedeğişmeyen unsurlar olarak görüldüğünden yeteri kadar üzerinde durulmadığı saptanmıştır. Bu yüzden, firmaya özgü buolası durumlar temel unsurlar olarak kabul edilerek, Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 204 firma ile sahaaraştırması yapılmıştır. Toplanan veriler t-testi ve ANOVA metodları ile analiz edilerek BS uygulamalarının görelikullanımı ile firmaya özgü durumlar arasındaki etkileşim incelenmiştir. Araştırmamızın sonucunda, farklı BSuygulamalarının göreli kullanımının firmaya özgü olası durumlarda değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamandaçalışmamız, BS uygulamalarının göreli kullanımı sonucunda oluşan firmaya özgü durumlardaki değişimin etkilerihakkında çıkarımlar yapmamıza katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelime:

A Survey on the Use of Information Systems Applications: A Case Study of Turkish Companies

Öz:
Information systems (IS) have long been considered as an asset of firms. In recent years, this perception has been changed in a way that IS form an ecosystem that creates value for companies. While IS and its applications have become a critical component for the firms, the relative use of IS applications on firm specific contingencies - ownership pattern, firm size, industry sector, and firm age - remained hidden in the extant literature. Therefore, we examine how the relative use of IS applications vary with these firm-specific contingencies based on a survey of 204 companies operating in a wide variety of sectors in Turkey. Using t-test and ANOVA, we find that the implementation of IS applications varies most with respect to ownership type and firm size and to a modest extent with industry and firm age.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] G. Barczak, F. Sultan, E. J. Hultink, “Determinants of IT Usage and New Product Development Performance”, Journal of Product Innovation Management, 24 (6), 2007.
 • [2] S Ainin., N. Mohd Salleh Akma, S. Bahri, T. Mohd Faziharudean, “Organization’s Performance, Customer Value and the Functional Capabilities of Information Systems”, Information Systems Management, 32(1), 2–14, 2015.
 • [3] A. Bilgihan, F. Okumus, K.K. Nusair, D. J. W.Kwun, “Information Technology Applications and Competitive Advantage in Hotel Companies”, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2(2), 139–153 2011.
 • [4] S Alter, Information Systems the Foundation of E-Business, Prentice Hall, 2002.
 • [5] M. Wade, J. Hulland, “Review: The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research”, MIS Quarterly, 28(1), 107–142, 2004
 • [6] H. Chae, C. Koh, V. Prybutok, “Information technology capability and firm performance: contradictory findings and their possible causes” MIS Quarterly, 38(1), 305–326, 2014.
 • [7] X. Zhang, “The evolution of management information systems: A literature review”, Journal of Integrated Design and Process Science, 17(2), 59–88, 2013.
 • [8] A. A. Tole, N. C. Matei, “Executive Information Systems` (EIS) Structure and Their Importance in Decision-Making. A Comparison between Decision Support Computer Systems”, Journal of Information Systems & Operations Management, 10(1), 1–14, 2016.
 • [9] J. H. Mayer, S. Bischoff, R. Winter, T. Weitzel, “Extending Traditional EIS Use To Support Mobile Executives Online And Offline”, MIS Quarterly Executive, 11(2), 87–96, 2012.
 • [10] R. Sharda, D. Delen, E. Turban, D. King, Business Intelligence, International Edition: A Managerial Perspective on Analytics, Pearson, 2014.
 • [11] M. Chen, P. Taylor, “A Model-Driven Approach to Accessing Managerial Information : The Development of a Repository-Based Executive Information System”, Journal of Management Information Systems, 1 1(4), 33–63, 1995.
 • [12] D. Larson, V. Chang, “A review and future direction of agile, business intelligence, analytics and data science”, International Journal of Information Management, 36 (5), 700–710, 2016.
 • [13] G. R. J. Todd Dewett, “The role of information technology in the organization: a review, model, and assessment”, Journal of Management, (Vol. 27), 2001.
 • [14] R. Kuriyan, I. Ray, K. Toyama, “Information and Communication Technologies for Development: The Bottom of the Pyramid Model in Practice”, The Information Society: An International Journal, 24(2), 93–104, 2008.
 • [15] Y, Chen, Y. Wang, S. Nevo, J. Jin, L. Wang, W. S. Chow, “IT capability and organizational performance: the roles of business process agility and environmental factors”, European Journal of Information Systems, 23(3), 2014.
 • [16] D. Mani, A. Barua, A. Whinston, “An Empirical Analysis of the Impact of Information Capabilities Design on Business Process Outsourcing Performance”, MIS Quarterly, 34(1), 39–62, 2010.
 • [17] O. Kerimoglu, N. Basoglu, T. Daim, “Organizational adoption of information technologies: Case of enterprise resource planning systems”, Journal of High Technology Management Research, 19(1), 21–35, 2008.
 • [18] Y. Chen, Y Wang, S. Nevo, J. Benitez-Amado, G. Kou, “IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity”, Information and Management, 52(6), 643–657, 2015.
 • [19] E. Tatoglu, E. Bayraktar, O. A. Arda, “Adoption of corporate environmental policies in Turkey”, Journal of Cleaner Production, 91, 313–326, 2015.
 • [20] V. Zwass, Foundations of Information Systems, Irwin/McGrawHill, 1998.
 • [21] W. Oh, A. Pinsonneault, “On the Assessment of the Strategic Value of Information Technologies: Conceptual and Analytical Approaches”, MIS Quarterly, 31(2), 239–265, 2007.
 • [22] K. C. Laudon, J. P. Laudon, Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Pearson, 2014.
 • [23] J.C. Nunnally, Psychometric Theory (2nd ed.), New York: McGraw-Hill, 1978.
 • [24] A. Skorka, “Successful dashboard in practice. How to overcome implementation barriers and ensure long-term sustainability”, International Journal of Market Research, 59(2), 239–262, 2017.
 • [25] A. C. Marquez, C. Blanchar, “A Decision Support System for evaluating operations investments in high-technology business”, Decision Support Systems, 41(2), 472–487, 2006.
 • [26] M. Gruber, F. Heinemann, M. Brettel, S. Hungeling, “Configurations of resources and capabilities and their performance implications: An exploratory study on technology ventures”, Strategic Management Journal, 31(12), 1337–1356, 2010.
 • [27] D. Leidner, J. Elam, “Executive information systems: their impact on executive decision making”, Journal of Management Information Systems, 10, 139–155, 1993.
 • [28] S. Öztürk, H.E. Atmaca, “İlişkisel ve ilişkisel olmayan (NoSQL) veri tabanı sistemleri mimari performansının yönetim bilişim sistemleri kapsamında incelenmesi”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(2), 199-209, 2017.
 • [29] G. Giray, “Bilgi sistemlerinin toplam sahip olma maliyetini hesaplamak için bir çerçeve”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11(4), 383-397, 2018.
 • [30] E. Çiçek, “İşletmelerin rekabet avantajı sağlamasında bilgi yönetiminin rolü”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1-2), 67-77, 2009.
APA AYDINER A, TATOĞLU E (2019). Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. , 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
Chicago AYDINER Arafat Salih,TATOĞLU Ekrem Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. (2019): 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
MLA AYDINER Arafat Salih,TATOĞLU Ekrem Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. , 2019, ss.59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
AMA AYDINER A,TATOĞLU E Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. . 2019; 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
Vancouver AYDINER A,TATOĞLU E Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. . 2019; 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
IEEE AYDINER A,TATOĞLU E "Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması." , ss.59 - 73, 2019. 10.17671/gazibtd.423231
ISNAD AYDINER, Arafat Salih - TATOĞLU, Ekrem. "Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması". (2019), 59-73. https://doi.org/10.17671/gazibtd.423231
APA AYDINER A, TATOĞLU E (2019). Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(1), 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
Chicago AYDINER Arafat Salih,TATOĞLU Ekrem Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi 12, no.1 (2019): 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
MLA AYDINER Arafat Salih,TATOĞLU Ekrem Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.12, no.1, 2019, ss.59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
AMA AYDINER A,TATOĞLU E Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2019; 12(1): 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
Vancouver AYDINER A,TATOĞLU E Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2019; 12(1): 59 - 73. 10.17671/gazibtd.423231
IEEE AYDINER A,TATOĞLU E "Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması." Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12, ss.59 - 73, 2019. 10.17671/gazibtd.423231
ISNAD AYDINER, Arafat Salih - TATOĞLU, Ekrem. "Türkiye’deki İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları Üzerine Bir Saha Araştırması". Bilişim Teknolojileri Dergisi 12/1 (2019), 59-73. https://doi.org/10.17671/gazibtd.423231