Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 85 Sayfa Aralığı: 45 - 64 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.673676 İndeks Tarihi: 16-11-2020

Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları

Öz:
Günümüzde spor kulüplerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler, kulüplerin ulaştığı ekonomik büyüklük, spor ekonomisi kavramını ortaya çıkarmıştır. Spor kulüplerinin ticari bir yapıya bürünerek yüksek teknoloji yatırımları yapması, büyük bütçelere sahip olması, gelir ve giderlerinin önemli tutarlara ulaşması ise finansal raporlama sistemi ihtiyacını doğurmuştur. Söz konusu sistemin bir gereği olarak, spor kulüplerinin uluslararası camiada doğruluk, şeffaflık, hesap verebilirlik anlamında yaptığı tüm işlemlerin, uluslararası muhasebe standartlarına uygun hale gelmesi ise spor kulüplerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına imkan hazırlamıştır. Bu çalışmada, spor kulüplerindeki finansal raporlama sistemi ve bu sistemdeki muhasebeleştirme işlemleri, Türkiye Muhasebe Standartları açısından ele alınmış ve örnekler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akşar, Tuğrul (2005), Endüstriyel Futbol. Literatür Yayınları, İstanbul, ss.41-42
 • Akşar, Tuğrul(2013), Krizdeki Futbol, 1. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul, ss.59-60
 • Aydın, AliDursun -Turgut, Murat -Bayırlı, Rıdvan (2007), “Spor Kulüplerinin Halka Açılmasının Türkiye’de Uygulanan Modeller Açısından İncelenmesi”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı, 59 ss.70-94
 • Deloitte Sports Business Group, (2018),https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/topics/sports-business-group.html. (20.05.2019)
 • Devecioğlu, Sebahattin -Çoban, Bilal -Karakaya, Yunus Emre -Karataş, Özgür (2012), “Türkiye’de Spor Kulüplerinin Şirketleşmeye Yönelimlerinin Değerlendirilmesi”. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Sayı 10, ss.22-46
 • İkiz, Mete. (2010),Bir Endüstri olarak FUTBOL.http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/yonetim/121-mete-ikiz/363-bir-enduestri-olarak-futbol.html(20.05.2019)
 • KGK(2019). Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı, http://kgk.gov.tr/ContentAssingmentDetail/2531/Finansal-Raporlama-Standartlarına-Uygun-Hesap-Planı-Taslağı, ss.47-59(20.05.2019)
 • Martin, Bengtsson., veJohan, Wallström (2014), Accounting andDisclosure of Football Player Registrations: Do TheyPresent A True andFairView of the Financial Statements? Master’sthesis, Jönköping International Business School, JönköpingUniversity.pp.101-103
 • Morrow, Stephen (2006), “Impression Management in Football Club Financial Reporting”, International Journal of Sports Finance, May, pp.78-104
 • Pavlovic, Vladan -Mijatovic, Predrag -Milacic,, Ljubisa (2014), “Controversiesaboutthe Accounting Treatment of Transfer Fee in the Football Industry.” Management JournalforTheoryandPractice Management vol, 70, pp.110-135
 • Soysal, Tamer (2010), “Kulüp ile Profesyonel Futbolcu Arasındaki Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan İhtilaflarda Yargı Yeri”, Adalet Dergisi, Sayı 36, Ocak, ss.109-133
 • Sultanoğlu, Banu (2008), Hisseleri Halka Arz Edilen Türk Futbol Kulüplerinin Mali Tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Başkent Üniversitesi, Ankara, ss.125-126
 • TFF (2016),Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Profesyonel-Futbolcularin-Statusu-ve-Transferleri-Talimati.pdf. (20.05.2019)
 • TKYD (2009). Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Türk Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları, ISBN 978-9944-702-40-9, ss.38-41
 • TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 15/01/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi GazeteTMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu, 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete
 • TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri, 15/01/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete
 • TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları, 18/09/2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, 19/12/2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazete
 • TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 15/01/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete
 • UEFA (2012), UEFA Club Licensing and Finacial Fair Play Regulations, Edition, Europe,pp.101-107
 • Yazarkan, Hakan (2016),“Futbolcu Transfer/Bonservis Ücretlerinin TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi: Trabzonspor Örneği” İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Eylül Ekim, ss.70-96
 • Zeren, Feyyaz.,ve Gümüş, Fatih (2013), “Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üzerine Bir Uygulama”. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 3, ss.61-85
APA SEVİM A, BÜLBÜL S (2020). Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. , 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
Chicago SEVİM ADNAN,BÜLBÜL SAMET Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. (2020): 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
MLA SEVİM ADNAN,BÜLBÜL SAMET Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. , 2020, ss.45 - 64. 10.25095/mufad.673676
AMA SEVİM A,BÜLBÜL S Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. . 2020; 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
Vancouver SEVİM A,BÜLBÜL S Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. . 2020; 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
IEEE SEVİM A,BÜLBÜL S "Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları." , ss.45 - 64, 2020. 10.25095/mufad.673676
ISNAD SEVİM, ADNAN - BÜLBÜL, SAMET. "Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları". (2020), 45-64. https://doi.org/10.25095/mufad.673676
APA SEVİM A, BÜLBÜL S (2020). Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(85), 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
Chicago SEVİM ADNAN,BÜLBÜL SAMET Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.85 (2020): 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
MLA SEVİM ADNAN,BÜLBÜL SAMET Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.85, 2020, ss.45 - 64. 10.25095/mufad.673676
AMA SEVİM A,BÜLBÜL S Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; 0(85): 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
Vancouver SEVİM A,BÜLBÜL S Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2020; 0(85): 45 - 64. 10.25095/mufad.673676
IEEE SEVİM A,BÜLBÜL S "Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.45 - 64, 2020. 10.25095/mufad.673676
ISNAD SEVİM, ADNAN - BÜLBÜL, SAMET. "Spor Kulüplerinde Finansal Raporlama Ve Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) Göre Özellikli İşlemlere İlişkin Örnek Yevmiye Kayıtları". Muhasebe ve Finansman Dergisi 85 (2020), 45-64. https://doi.org/10.25095/mufad.673676