Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 903 - 923 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15295/bmij.v8i1.1314 İndeks Tarihi: 16-11-2020

RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY

Öz:
First of all, this study aims to show how the power size and currency affect the return on investmentpercentages of unlicensed solar energy projects in Turkey. Commonly, the investors have confusions on theirminds while taking investment decisions. Particularly, there are definite variables which may affect a solar energyproject’s return on investment percentage and so the research question of how a multiple regression model canrepresent this percentage comes back to mindstoo. In order to simulate investment scenarios, this study is designedby using the sample of unlicensed solar energy installations which have the capacity of 250 KW, 500 KW and 1000KW. According to the cash flow analyses for these samples the effects of power size and currency variables toreturn on investment percentages are observed. Therefore, the multiple regression model of return on investmentpercentagesis offered by taking into account the power capacity and currency as independent variables to estimatethe future cash flows by comparing each cases. As a result, the correlations are observed between dependentvariable and independent variables. Especially, the power capacity has significant effect on return on investmentrates of projects in accordance with the fundamental rule of risk-reward relation in finance. Also, the share ofcurrency risk is calculated to prove how the volatility in currency index may affect the return on investment rates.
Anahtar Kelime:

TÜRKİYE’DEKİ LİSANSLI OLMAYAN GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ YATIRIMLARININ GETİRİ ORANLARININ ANALİZİ

Öz:
Bu çalışma, öncelikle, Türkiye’deki lisanslı olmayan güneş enerji projesi yatırımlarının getiri yüzdelerine güç hacminin ve döviz kurunun etkisinin hangi seviyelerde olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Genellikle, yatırımcılar yatırım kararlarını alırlarken zihinlerinde karışıklık yaşarlar. Bilhassa, bir güneş enerjisi projesi yatırımının getiri yüzdesine tesir edebilecek belirli değişkenler bulunmakla beraber, getiri oranını temsil edebilecek bir çoklu regresyon modeli nasıl oluşturulabilir sorusu da akıllara gelmektedir. Bu çalışma, 250 KW, 500 KW ve 1000 KW kapasiteye sahip lisanslı olmayan güneş enerjisi kurulumlarının örneklem olarak kullanılması ile elde edilen yatırım senaryolarını simüle etmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden, yatırımların getiri yüzdelerini öngören çoklu regresyon modeli ile, güç kapasitesi ve döviz kuru bağımsız değişkenleri hesaba katılarak, her vaka için gelecek nakit akımlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Özellikle, finansmanın temel prensibi olan risk ve getiri ilişkisine uyumlu bir şekilde, güç kapasitesinin, projelerin getiri oranlarına önemli miktarda etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, döviz kuru riskinin payı hesaplanarak kurdaki dalgalanmaların yatırımların getiri oranlarını nasıl etkileyebileceği ispatlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Bazilian, M., Onyeji, I., Liebreich, M., MacGill, I., Chase, J., Shah, J., Gielen, D., Arent, D., Landfear, D., Zhengrong, S. (2013). Re-considering the economics of photovoltaic power. Renewable Energy, 53, 329-338.
  • Büyüközkan, G., Güleryüz, S. (2016). An integrated DEMATEL-ANP approach for renewable energy resources selection in Turkey. International Journal of Production Economics, 182, 435-448.
  • Büyüközkan, G., Güleryüz, S. (2017). Evaluation of Renewable Energy Resources in Turkey using an integrated MCDM approach with linguistic interval fuzzy preference relations. Energy, 123, 149-163.
  • El-Sebaii, A.A., Al-Ghamdi, A.A., Al-Hazmi, F.S., Faidah, S. (2009). Estimation of global solar radiation on horizontal surfaces in Jeddah, Saudi Arabia. Energy Policy, 37(9), 3645-3649.
  • Kıray, V., Şağbanşua, L. (2013). Barriers in front of solar energy plants in Turkey and investment analysis of solution scenarios-case study on a 10 MW system. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 5(4), 041812.
  • Muhammad-Sukki, F., Hawa Abu-Bakar, H., Munir, A.B., Hajar Mohd Yasin, S., Ramirez-Iniguez, R.,
  • McMeekin, S.G., Stewart, B.G., Sarmah, N., Mallick, T.K., Ruzairi (2014). Feed-in tariff for solar photovoltaic: The rise of Japan. Renewable Energy, 68, 636-643.
  • Shrimali, G., Kniefel, J. (2011). Are government policies effective in promoting deployment of renewable electricity resources? Energy Policy, 39(9), 4726-4741.
APA Ertuğrul M, Saldı M (2020). RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. , 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
Chicago Ertuğrul Murat,Saldı Mustafa Hakan RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. (2020): 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
MLA Ertuğrul Murat,Saldı Mustafa Hakan RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. , 2020, ss.903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
AMA Ertuğrul M,Saldı M RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. . 2020; 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
Vancouver Ertuğrul M,Saldı M RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. . 2020; 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
IEEE Ertuğrul M,Saldı M "RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY." , ss.903 - 923, 2020. 10.15295/bmij.v8i1.1314
ISNAD Ertuğrul, Murat - Saldı, Mustafa Hakan. "RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY". (2020), 903-923. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1314
APA Ertuğrul M, Saldı M (2020). RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. Business and Management Studies: An International Journal, 8(1), 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
Chicago Ertuğrul Murat,Saldı Mustafa Hakan RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. Business and Management Studies: An International Journal 8, no.1 (2020): 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
MLA Ertuğrul Murat,Saldı Mustafa Hakan RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, 2020, ss.903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
AMA Ertuğrul M,Saldı M RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(1): 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
Vancouver Ertuğrul M,Saldı M RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY. Business and Management Studies: An International Journal. 2020; 8(1): 903 - 923. 10.15295/bmij.v8i1.1314
IEEE Ertuğrul M,Saldı M "RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY." Business and Management Studies: An International Journal, 8, ss.903 - 923, 2020. 10.15295/bmij.v8i1.1314
ISNAD Ertuğrul, Murat - Saldı, Mustafa Hakan. "RETURN ON INVESTMENT ANALYSIS OF UNLICENSED SOLAR ENERGY PROJECTS IN TURKEY". Business and Management Studies: An International Journal 8/1 (2020), 903-923. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1314