Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 2175 - 2192 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26466/opus.449745 İndeks Tarihi: 17-11-2020

24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler

Öz:
Bu çalışma 24 Haziran 2018’de yapılan seçim sürecinde seçime katılmış olan siyasi partilerin seçim beyannamelerini inceleyecektir. Çalışmanın temel konusu bu süreçte yer alan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin nasıl ele alındığı ile alakalıdır. Söz konusu partilerin iktidar olması durumunda nasıl bir dış politika izleyecekleri, bu dış politika anlayışında Avrupa Bir-liği-Türkiye ilişkilerinin nasıl devam edeceği ve bu siyasi partiler için Avrupa Birliği ile ilişkilerin ne kadar önemli olduğu çalışmanın temel sorunsalıdır. Çalışma söylem analizi çerçevesinde bir de-ğerlendirme yapacaktır. Bu bağlamda söz konusu bu çalışma 24 Haziran seçimlerine katılmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi (SP), İyi Parti (İYİ PARTİ), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), Vatan Partisi (VP)’nin parti programlarını, tüzüklerini ve geçmiş dönem se-çim beyannamelerini de ele alarak 24 Haziran seçim beyannamesinde nasıl bir değişim yaşadıklarını değerlendirilmiş olacaktır. Bu sayede Türkiye’nin yeni dönemde Avrupa Birliği’nin siyasi partiler arasında hangi öncelikte olduğu ve ilişkilerin devamı için neler yapılabileceği analiz edilecektir.
Anahtar Kelime:

Relations with the European Union in the Political Parties' Election Manifestos during the June 24th, 2018 Elections

Öz:
This study will examine the election manifestos of the political parties that have participated in the election process on 24 June 2018. The main theme of the work is related to how the relations with the European Union are handled in the election manifestos of the political parties involved in this process. If they are ruling these parties will watch how a foreign policy, foreign policy at will how to continue the European Union-Turkey relations and the political parties are the main problematic study of how important relations with the European Union. The study will make an assessment in the context of discourse analysis. In this context, this study is aimed at examining the effects of democracy and democracy on the people of the Justice and Development Party (JDP), Nationalist Movement Party (NMP), Republican People's Party (RPP), Felicity Party (FP), Good Party (GOOD PARTY) Party (HDP), Free Trial Party (FTP), Homeland Party (HP) party programs, statutes and past election manifestos will be assessed as to how they have changed in the 24 June election manifesto. In this way, what the new era for Turkey in the European Union, which is a continuation of the relationship between political parties and the priority will be analyzed can be done.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
4
6
6
 • Akkiraz, İ. H. (2018). Milli Görüş Saadet partisi hazımsızlığı. http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Milli_Gorus_Saadet_Partisi_hazimsizligi/19014#.UyBZkz9_viI.
 • AK Parti. (2002). Her şey Türkiye için. AK Parti Seçim Beyannamesi, An-kara.
 • AK Parti. (2018). Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye: Yine ya-parsa AK Parti yapar. AK Parti 2018 Seçim Beyannamesi, Ankara.
 • CHP. (1993). İdeolojik özümüz ve temel tercihlerimiz. CHP Parti Prog-ramı, Ankara.
 • CHP. (2002). Güzel günler göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Bil-dirgesi, Ankara.
 • CHP. (2011). Özgürlüğün ve umudun ülkesi: Herkesin Türkiye’si. CHP Seçim Bildirgesi, Ankara.
 • CHP. (2018). Millet için geliyoruz. CHP 2018 Seçim Beyannamesi, An-kara.
 • Çayhan, E ve Oğurlu, E. (2014). Türkiye-AB ilişkilerine siyasal partilerin bakışı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • DTP. (1995). Demokratik Toplum Partisi programı ve tüzüğü. Ankara.
 • Erhan, Ç. (2011). CHP’nin AB’ye bakışı. Çağrı Erhan, v.d., (ed), Siyasi Partilerin Avrupa Birliği’ne Bakışı. Ankara: Ankara Üniversitesi, Basımevi.
 • Gencer, E. A. H. (2011). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Temel Ba-kışlar: Dün, Bugün ve Yarın. Akademik Bakış Dergisi. 25, 1-16 .
 • HDP. (2018a). Halkların Demokratik Partisi programı. http://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-programi/8.
 • HDP. (2018b). HDP 2018 Seçim Bildirgesi. Ankara.
 • HÜDA PAR. (2018). Hüda Par seçim beyannamesi. Ankara: Aksa Grafik.
 • İşçi Partisi. (1995). İşçi Partisi seçim bildirgesi. Ankara.
 • İyi Parti. (2018a). Milletimizle sözleşme toplumda birlik, ekonomide güven, yönetimde liyakat. İyi Parti 2018 Seçim Beyannamesi, An-kara.
 • İyi Parti. (2018b). İyi parti programı. Ankara.
 • Kavas, A. (2018). 24 Haziran seçimlerine doğru siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yerel yönetimler. TEPAV Değerlendirme Notu. 201823, 1-11.
 • MHP. (1973). Seçim beyannamesi, Ankara.
 • MHP. (2000). Milliyetçi Hareket Partisi programı, Ankara.
 • MHP. (2002). Türkiye’nin onurlu geleceği. MHP Seçim Beyannamesi, Ankara.
 • MHP. (2011). 2023’e doğru yükselen ülke Türkiye sözleşmesi: Ses ver Türkiye. MHP 2011 Seçim Beyannamesi, Ankara.
 • MHP. (2015). MHP 1 Kasım 2015 seçim beyannamesi. Ankara.
 • MHP. (2018). Cumhur ittifakı milletin aklı: Milletimize taahhütlerimiz.
 • MHP 2018 Seçim Beyannamesi, Ankara.
 • Saadet Partisi. (2018). Türkiye’nin vizyonu. Saadet Partisi 2018 Seçim Be-yannamesi. Ankara.
 • Vatan Partisi. (2015). Vatan Partisi 2015 seçim beyannamesi. Ankara. Vatan Partisi. (2018). Vatan Partisi seçim beyannamesi. http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/temel-belgeler/vatan-partisi-secim-bil-dirgesi-26769.
 • Yüksek Seçim Kurulu. (2018a). Yurt içi, yurt dişi ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucu. http://www.ysk.gov.-tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuc-lari/2018CB-416D.pdf.
 • Yüksek Seçim Kurulu. (2018b). Yurt içi, yurt dişi ve gümrük sandıkları
 • dahil milletvekili genel seçimi sonucu. http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/Ke-sinSecimSonuclari/2018MV-96C.pdf.
APA Akcay E (2018). 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. , 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
Chicago Akcay Ekrem Yasar 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. (2018): 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
MLA Akcay Ekrem Yasar 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. , 2018, ss.2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
AMA Akcay E 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. . 2018; 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
Vancouver Akcay E 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. . 2018; 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
IEEE Akcay E "24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler." , ss.2175 - 2192, 2018. 10.26466/opus.449745
ISNAD Akcay, Ekrem Yasar. "24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler". (2018), 2175-2192. https://doi.org/10.26466/opus.449745
APA Akcay E (2018). 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
Chicago Akcay Ekrem Yasar 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, no.15 (2018): 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
MLA Akcay Ekrem Yasar 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.15, 2018, ss.2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
AMA Akcay E 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
Vancouver Akcay E 24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 8(15): 2175 - 2192. 10.26466/opus.449745
IEEE Akcay E "24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler." OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8, ss.2175 - 2192, 2018. 10.26466/opus.449745
ISNAD Akcay, Ekrem Yasar. "24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8/15 (2018), 2175-2192. https://doi.org/10.26466/opus.449745