Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 609 - 614 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 31-03-2023

On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group

Öz:
Let 𝐺 become an any group. We recall that any two elements of integral group ring ℤ𝐺 are rational conjugateprovided that they are conjugate in terms of units in ℚ𝐺. Zassenhaus introduced as a conjecture that any unit offinite order in ℤ𝐺 is rational conjugate to an element of the group 𝐺. This is known as the first conjecture ofZassenhaus [4]. We denote this conjecture by ZC1 throughout the article. ZC1 has been satisfied for some typesof solvable groups and metacyclic groups. Besides one can see that there exist some counterexamples in metabeliangroups. In this paper, the main aim is to characterize the structure of torsion units in integral group ring ℤ𝑇3 ofdicyclic group 𝑇3 = ⟨𝑎, 𝑏: 𝑎6 = 1, 𝑎3 = 𝑏2, 𝑏𝑎𝑏−1 = 𝑎−1⟩ via utilizing a complex 2nd degree faithful andirreducible representation of ℤ𝑇3 which is lifted from a representation of the group 𝑇3. We show by ZC1 that nontrivial torsion units in ℤ𝑇3 are of order 3, 4 or 6 and each of them can be stated by 3 free parameters.
Anahtar Kelime:

İki-devirli Bir Grubun İntegral Grup Halkasındaki Burulmalı Birimsel Elemanlar Üzerine

Öz:
𝐺 bir grup olsun. ℤ𝐺 integral grup halkasındaki herhangi iki birimsel elemanın, ℚ𝐺 grup cebrindeki birimseller bakımından eşlenik olması durumunda rasyonel eşlenik olarak ifade edildiklerini anımsayalım. Zassenhaus, bir konjektür olarak sunmuştur ki ℤ𝐺’deki herhangi bir sonlu mertebeli birimsel eleman, 𝐺 grubunun bir elemanı ile rasyonel eşleniktir. Bu, Zassenhaus’un ilk konjektürü olarak bilinir [4]. Biz bu konjektürü makale boyunca ZC1 ile göstereceğiz. ZC1, çözülebilir ve meta-devirli grupların bazı sınıfları için çözülmüştür. Bunun yanı sıra, biri görebilir ki metabelyen gruplarda bazı aksine örnekler vardır. Bu makalede temel amaç, 𝑇3 = ⟨𝑎, 𝑏: 𝑎 6 = 1, 𝑎 3 = 𝑏 2 , 𝑏𝑎𝑏 −1 = 𝑎 −1⟩ iki-devirli grubunun ℤ𝑇3 integral grup halkasındaki burulmalı birimsel elemanların yapısını, ikinci dereceden bir kompleks indirgenemez güvenilir temsil kullanarak karakterize etmektir. Birinci Zassenhaus konjektürü (ZC1) ile göstereceğiz ki ℤ𝑇3 integral grup halkasındaki aşikar olmayan burulmalı birimsel elemanlar 3, 4 veya 6 mertebeli ve bunların her biri üç serbest parametre cinsinden ifade edilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • [1] Bächle A., Herman A., Konovalov A., Margolis L., Singh G. 2018. The Status of the Zassenhaus Conjecture for Small Groups. Experimental Mathematics, 27: 431-436.
  • [2] Herman A., Singh G. 2015.Revisiting the Zassenhaus Conjecture on Torsion Units for the Integral Group Rings of Small Groups. Proc. Math. Sci., 125 (2): 167-172.
  • [3] Bhandari A.K., Luthar I.S. 1993. Torsion Units of Integral Group Rings of Metacyclic Groups. J. Number Theory, 17: 170-183.
  • [4] Milies C.P., Ritter J., Sehgal S.K. 1986. On A Conjecture of Zassenhaus on Torsion Units in Integral Group Rings II. Proc. Amer. Math. Soc., 97: 201-206.
  • [5] Games D.G., Liebeck M.W. 1986. Representation and Characters of Groups. Cambridge University Press.
  • [6] Hughes I., Pearson K.R. 1972. The Group of Units of the Integral Group Ring ℤ𝑆3. Canad. Math. Bull., 15: 529-534.
  • [7] Gildea J. 2013. Zassenhaus Conjecture for Integral Group Rings of Simple Linear Groups. J. Algebra Appl., 12 (6).
  • [8] Ari K. 2003. On Torsion Units in the Group Ring ℤ𝐴4 and the First Conjecture of Zassenhaus. Int. Math. J., 9 (3): 953-958.
  • [9] Caecido M., Margolis L., del Rio A. 2013 Zassenhaus Conjecture for Cyclic-by-Abelian Groups. J. London Math. Soc., 88: 65-78.
  • [10] Hertweck M. 2002. Another Counterexample to a Conjecture of Zassenhaus. Contributions to Algebra and Geometry, 43: 513-520.
  • [11] Hertweck M. 2008. Zassenhaus Conjecture for 𝐴6, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.), 118: 189- 195.
  • [12] Hertweck M. 2008. On Torsion Units in Integral Group Rings of Certain Metabelian Groups. Proc. Edinb. Math. Soc. 51: 363-385.
  • [13] Allen P.J., Hobby C. 1987. A Note on The Unit Group of ℤ𝑆3. Proc. Amer. Math. Soc., 99: 9-14.
  • [14] Jespers E., Parmenter M.M. 1992. Bicyclic Units in ℤ𝑆3. Bull. Belg. Math. Soc., 44: 141-146.
  • [15] Eisele F., Margolis L. 2018. A Counterexample to the first Zassanhaus Conjecture. Advances in Mathematics, 339: 599-641.
  • [16] Sehgal S.K. 1993. Units in Integral Group Rings. Marcel Dekker, New York, Basel.
  • [17] Bilgin T. 2004. Parametrization of Torsion Units in 𝑈1(ℤ𝑆3). Math. Comput. Appl., 9: 73-77.
  • [18] Bilgin T. 2004. Parametrization of Torsion Units in 𝑈1(ℤ𝐷4). Int. J. Math. Game Theory Algebra, 14: 83-87.
  • [19] Bilgin T., Ari K. 2007. Parametrization of Torsion Units in 𝑈1(ℤ𝐷5). Int. J. Algebra, 1: 347-352.
APA KÜSMÜŞ Ö (2020). On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. , 609 - 614.
Chicago KÜSMÜŞ Ömer On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. (2020): 609 - 614.
MLA KÜSMÜŞ Ömer On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. , 2020, ss.609 - 614.
AMA KÜSMÜŞ Ö On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. . 2020; 609 - 614.
Vancouver KÜSMÜŞ Ö On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. . 2020; 609 - 614.
IEEE KÜSMÜŞ Ö "On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group." , ss.609 - 614, 2020.
ISNAD KÜSMÜŞ, Ömer. "On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group". (2020), 609-614.
APA KÜSMÜŞ Ö (2020). On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(2), 609 - 614.
Chicago KÜSMÜŞ Ömer On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9, no.2 (2020): 609 - 614.
MLA KÜSMÜŞ Ömer On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, 2020, ss.609 - 614.
AMA KÜSMÜŞ Ö On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 609 - 614.
Vancouver KÜSMÜŞ Ö On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 9(2): 609 - 614.
IEEE KÜSMÜŞ Ö "On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group." Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9, ss.609 - 614, 2020.
ISNAD KÜSMÜŞ, Ömer. "On Torsion Units in Integral Group Ring of A Dicyclic Group". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9/2 (2020), 609-614.