Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 82 - 87 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği

Öz:
Amaç:Restorasyon Diş hekimliğinde 100 yılı aşkın süredir amalgam, 30-35 yıldır da kompozit restorasyonlar kullanılmaktadır. Fakat tüm restoratif materyallerin belli bir klinik ömrü bulunmaktadır. Bunun sonucunda da restorasyonun tamiri veya yenilenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada restorasyonun yenilenmesi için esas alınan kriterlerle ilgili olarak hastalarda memnuniyetsizliğe neden olacak restorasyonun ileri düzeydeki başarısızlık nedenlerini belirlemek amaçlandı. Materyal ve Metod: Çalışma, kliniğimize bir veya birden fazla restorasyonundan şikayetle gelen 18-57 yaşları arasındaki top-lam 228 hasta üzerinde yapılmıştır. 152'amalgam ve 76 kom-pozit restorasyon iki araştırmacı tarafından incelenmiştir. Elde edilen değerler t-testi ve ki-kare testleri ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar ve ilişkiler belirlenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Amalgam restorasyonlar için başarısızlık en fazla %44,7 ile alt molar bölgede görülürken, kompozit res-torasyonlar için %36,8 ile üst ön bölgede tespit edilmiştir. Değiştirilen restorasyonların, restoratif materyallere göre farklılık gösterdiği, restorasyonların lokalizasyonu ve kavile türünün restorasyonun başarısında etkili olduğu bulundu. Kompozit restorasyonlarda %34,2 ile restorasyonun düşmesi, amalgam restorasyonlarda ise %26,3 ile dolgunun kırılması en fazla şikayet sebebi olduğu saptandı.
Anahtar Kelime: Dental amalgam Dental restorasyon başarısızlığı Hasta memnuniyeti Dental restorasyon, sürekli

Konular: Diş Hekimliği

Reasons of restorations failure and patient unsatisfaction

Öz:
Aim: More than 100 years, amalgam restorations and 30-35 years composite restorations are being used in restorative dentistry. These materials need repair or replacement by the time due to their limited life span. In this study, we aimed to findout the failure reasons of the restorations which caused patients unsatisfaction. Material and Methods: The study was conducted on 228 patients applied to our clinic with complains about their one or more restorations. Two dentist observed 152 amalgam and 76 composite restorations. Results have been evaluated with t-test and chi-square test. The differences and relation have been evaluated among groups. Results and Conclusions: Failure in amalgam restorations were most seen in mandibular molars 44,7%, the failure of composite restorations were 36,8% in maxillary anteriors. It was found that replaced restorations had various reasons due to the material differences. Restoration location and cavity design had an effect on the success of the restorations. The main reason of replacement was falling for composite restorations (34,2%) and filling fracture was for amalgam restorations (26,3%).
Anahtar Kelime: Dental Restoration Failure Patient Satisfaction Dental Restoration, Permanent Dental Amalgam

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Dunne SM, Gainsford ID, Wilson NHF. Current materials and techniques for direct restorations in posterior teeth. J Int Dent 1997; 47: 123-36.
 • 2.Mjör IA. The reasons for replacement and the age of failed restorations in general dental practice. Acta Odontol Scand 1997; 55: 58-63.
 • 3.Üçtaşlı MB, Can HE, Ömürlü H. Amalgam restorasyonların değiştirilme nedenleri ve klinik ömürleri. A.Ü Dişhek Fak Derg 2002;29:9-16.
 • 4.Jokstad A, Bayne S, Blunck U. Quality of dentztl restorations. J Int Dent 2001; 51: 117-58.
 • 5.Gömeç Y, Dörter C, Koray F. Amalgam ve kompozit restorasyonların dağılımı. E Ü Dişhek Fak Derg 2001; 22: 131-6.
 • 6.Kelsey W, Franco S, Blankenau R. Caries as a cause of restoration replacement. Quintessence Int 1981; 9: 971-4.
 • 7.Mjör IA, Um MC. Survey of amalgam and composite restorations in Korea. J Int Dent 1993; 43: 311-6.
 • 8.Maryniuk GA, Kaplan SH. Longevity of restorations: survey results of dentist' estimates and attitudes. Am Dent Assoc 1986; 112: 39-45.
 • 9.Allender L, Birkhed D, Bratthall D. Quality evaluation of anterior restorations in private practice. J S wed Dent 1989; 13: 141-50.
 • 10.Conference Report: Criteria for Placement apd Replacement of Dental Restorations. J Dent Res 1988; 67: 795-6.
 • 12.Altınbulak H, Ergül N, Okşan T. Amalgam dolguların değiştirilme nedenleri ve sıklığı üzerine klinik bir çalışma. E Ü Dişhek Fak Derg 1994; 15: 91-7.
 • 13.Drake CW, Maryniuk GA, Bently C. Reasons for restoration replacement. Quintessence Int 1990; 21: 125-30.
 • 14.Burke FJT, Cheung SW, Mjör IA. Restoration longevity and analysis of reason for the placement and replacement of restorations provided by vocational dental practitioners and their trainers in the United Kingdom. Quintessence Int 1999; 30: 234-42.
 • 15.Burke FJT, Wilson N H F, Cheung S W. Influence of patient factors on age of restorations at failure and reason for their placement and replacement. J Dent 2001; 29: 317-24.
 • 16.Jokstad A, Mjör IA, Qvist V. The age of restorations in situ. Acta Odontol Scand 1994; 52: 234-^-2.
 • 17.Kroze HJP, Plasschaert AJM, Van't Hof MA, Truin GJ. Prevalance and need for replacement of amalgam and composite restorations in Dutch adults. J Dent Res 1990; 69: 1270-4.
APA YEŞİLYURT C, BULUCU B, KÖPRÜLÜ H (2003). Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. , 82 - 87.
Chicago YEŞİLYURT Cemal,BULUCU Bilinç,KÖPRÜLÜ Hülya Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. (2003): 82 - 87.
MLA YEŞİLYURT Cemal,BULUCU Bilinç,KÖPRÜLÜ Hülya Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. , 2003, ss.82 - 87.
AMA YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. . 2003; 82 - 87.
Vancouver YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. . 2003; 82 - 87.
IEEE YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H "Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği." , ss.82 - 87, 2003.
ISNAD YEŞİLYURT, Cemal vd. "Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği". (2003), 82-87.
APA YEŞİLYURT C, BULUCU B, KÖPRÜLÜ H (2003). Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 4(2), 82 - 87.
Chicago YEŞİLYURT Cemal,BULUCU Bilinç,KÖPRÜLÜ Hülya Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 4, no.2 (2003): 82 - 87.
MLA YEŞİLYURT Cemal,BULUCU Bilinç,KÖPRÜLÜ Hülya Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.4, no.2, 2003, ss.82 - 87.
AMA YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2003; 4(2): 82 - 87.
Vancouver YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2003; 4(2): 82 - 87.
IEEE YEŞİLYURT C,BULUCU B,KÖPRÜLÜ H "Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 4, ss.82 - 87, 2003.
ISNAD YEŞİLYURT, Cemal vd. "Restorasyonların başarısızlık nedenleri ve hasta memnuniyetsizliği". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 4/2 (2003), 82-87.