Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 114 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu

Öz:
Amaç: Kullanılmayan süreç zarfında hava tankında ve buraya bağlı hava yollarında mikroorganizmaların üremesi görülebilmektedir. Ünitlerde kullanılan havanın çapraz kontaminasyon oluşturma riski, hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, Ankara'da bulunan bir Diş Hekimliği Fakültesinin dental ünitlerinde kullanılan hava-su spreylerindeki iş günü başlangıcında ve sonunda mikrobiyal bulaşma miktarının incelenmesi amaçlandı. Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada fakültenin değişik katlarındaki farklı kliniklerindeki diş ünitleri, rastgele olacak şekilde seçildi. Seçilen ünitlerin hava-su şırıngalarından haftanın ilk çalışma günü başlangıcında ve sonunda olmak üzere hava örnekleri alındı. Havanın mikrobiyal kolonizasyonunun değerlendirilmesi amacıyla, koyun kanlı ağar içeren petri içerisine 20 saniye süreyle hava-su şırıngasından hava sıkıldı. Negatif kontrol grubu olarak da, hava sıkılmamış koyun kanlı ağar içeren besiyeri kullanıldı. Hava numuneleri, 48 saat 37 °C' de inkübe edildi. Bu işlemler, çalışma günü başlangıcında ve sonunda olmak üzere 56 ünite uygulandı. Bulgular: Alınan tüm hava örnekleri, bakteriyel açıdan kontamine bulundu. Çalışmamızda sabahın erken saatlerinde ve gün sonunda toplanan hava örneklerinde, sabah alınan örneklerin tümünde bakteri izole edilmesine karşılık; gün sonunda alınanlarda, bakteri izolasyonunun düştüğü tespit edildi. Sonuç: Bu bulgular, dental ünitlerin hava yollarında bakterilerin bulunabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelime: Donanım kontaminasyonu Dental gereçler Çapraz enfeksiyon Dental aletler

Konular: Biyoloji

Microbiological characteristics of dental units compressed air

Öz:
Aim: The accumulation of condensate in a compressed air tank and its connected air lines during periods of inactivity would allow the bacterial contaminants. The degree of risk of cross-contamination from units with compressed air may cause the disease. Therefore, this study was aimed that examined the presence of microbial contaminants in air-water syringes of dental units at Faculty of Dentistry in Ankara at the beginning and end of the working time. Material and Method: Airline samples were collected from two-way syringe lines of units from different dental operatories at dental faculty at the beginning and end of the working time. To quantitate the microbial populations present in the air lines, the air was compressed into petri dish containing sheep blood agarfrom air-water syringes at 20 seconds. In negative control group, we used petri dish containing sheep blood agar that we were not compress the air. Air samples were incubated at 37 C° for 48 hours. These progresses were used for 56 dental units at the beginning and end of the working time. Results: All the air samples that we taken were positive for bacterial contaminants. When air samples were collected early in the morning and end of the day, bacteria were isolated from all the samples which were collected at the morning on the other hand we examined, the isolation of bacteria were decreased that collected at the end of day. Conclusion: The results suggest that airlines of the dental units will have bacteria present.
Anahtar Kelime: Cross Infection Dental Instruments Equipment Contamination Dental Equipment

Konular: Biyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Whitehouse R, Peters E, Lizotte J, Lilge C. Influence of biofilms on microbial contamination in dental unit water. J Dent 1991; 19: 290-5.
 • 2. Williams HN, Kelley J, Folineo D, Williams GC, Hawley CL, Sibiski J. Assessing microbial contamination in clean water dental units and compliance with disinfection protocol. J Am Dent Assoc 1994; 125: 1205-11.
 • 3. Alaçam T. Endodonti. 2. Baskı, Ankara: Barış Yayınları; 2000.
 • 4. Mayo J A Oertling KM, Andrieu SC. Bacterial biofilm: a source of contamination in dental air-water syringes. Clin Prev Dent 1990; 12: 13-20.
 • 5. Costerton JW, Lewandowski Z, Caldwell DE, Korber DR, Lappin-Scott HM. Microbial biofilm. Annu Rev Microbiol 1995; 49:711-45.
 • 6. Bodrumlu E, Bayraktar A, Alaçam T. Ankara'daki iki diş hekimliği Fakültesindeki dental ünit sularının mikrobiyolojik durumu. GÜ Diş Hek Fak Derg 2003; 20: 45-9.
 • 7. Legnani P, Checchi L, Pelliccioni GA, D'Achille C. Atmospheric contamination during dental procedures. Quintessence Int 1994; 25: 435-9.
 • 8. De Ciccio A, Chan EC. Elimination of microorganisms from dental operatory compressed air. J Can Dent Assoc 1998; 64: 42-7.
 • 9. Stout FW, Lado EA, Broumand V. Identification of pathogens in the condensates from air pressure systems in dental offices. Dent Today 1991; 10: 26-9.
 • 10. Murray JP, Slack GL. Some sources of bacterial contamination in everyday dental practice. Br Dent J 1957; 102: 172-4.
 • 11. Mayo JA, Brown CE. Effect of in-line bacteriological filters on numbers of heterotrophic bacteria in water emitted from non-autoclavable dental air-water syringes. Am J Dent 1999; 12: 256-60.
 • 12. Grenier D. Quantitative analysis of bacteria aerosols in two different dental clinic environments. Appl Environ Microbiol 1995; 61: 3165-8.
 • 13. Shuman SK, McCusker ML, Owen MK. Enhancing infection control for elderly and medically compromised patients. J Am Dent Assoc 1993; 124: 76-84.
 • 14. Lowry PW, Blankenship RJ, Gridley W, Troup NJ, Tompkins LS. A cluster of Legionella sternal-wound infections due to post-operative topical exposure to contaminated tap water. N Engl J Med 1990; 324: 109-13.
 • 15. Martin MW. The significance of the bacterial contamination of dental unit water systems. Br Dent J 1987; 163: 152-4.
 • 16. Williams HN, Baer ML, Kelley JI. Contribution of biofilm bacteria to the contamination of dental unit water supply. J Am Dent Assoc 1995; 126: 1255-60.
 • 17. Williams JF, Johnston AM, Johnson .B, Huntington MK, Mackenzie CD. Microbial contamination of dental unit waterlines: prevalence, intensity and microbiological characteristics. J Am Dent Assoc 1993; 124: 59-65.
 • 18. Pankhurst CL, Philpott-Howard JN. The microbiological quality of water in dental chair units. J Hosp Infect 1993; 23: 167-74.
 • 19. Fiehn NE, Larsen T. The effect of drying dental unit waterline bi- ofilms on the bacterial load of dental unit water. Int Dent J 2002; 52:251-4.
 • 20. Walker JT, Bradshaw DJ, Bennett AM, Fulford MR, Martin MV, Marsh PD. Microbial biofilm formation and contamination of dental unit water systems in dental practice. Appl Environ Micro-biol 2000; 66: 3363-7.
 • 21. Challacombe SJ, Fernandes LL. Detecting Legionella pneumophila in water systems. J Am Dent Assoc 1995; 126: 603-8.
 • 22. Hubar JS, Pelon W, Gardiner DM. Evaluation of compressed air used in the dental operatory. J Am Dent Assoc 2002; 133: 837-41.
 • 23. ADA statement on dental unit waterlines. J Am Dent Assoc 1996; 127:185-6.
 • 24. Kelstrup J, Funder-Nielsen TD, Theilade J. Microbial aggregate contamination of water lines in dental equipment and its control. Acta Pathol Microbiol Scand 1977; 85: 177-83.
 • 25. Sciaky I, Sulitzeanu A. Importance of dental units in the mechanical transfer of oral bacteria. J Dent Res 1962; 41: 714-8.
APA BODRUMLU E (2003). Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. , 114 - 118.
Chicago BODRUMLU EMRE Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. (2003): 114 - 118.
MLA BODRUMLU EMRE Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. , 2003, ss.114 - 118.
AMA BODRUMLU E Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. . 2003; 114 - 118.
Vancouver BODRUMLU E Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. . 2003; 114 - 118.
IEEE BODRUMLU E "Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu." , ss.114 - 118, 2003.
ISNAD BODRUMLU, EMRE. "Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu". (2003), 114-118.
APA BODRUMLU E (2003). Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 4(3), 114 - 118.
Chicago BODRUMLU EMRE Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 4, no.3 (2003): 114 - 118.
MLA BODRUMLU EMRE Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.4, no.3, 2003, ss.114 - 118.
AMA BODRUMLU E Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2003; 4(3): 114 - 118.
Vancouver BODRUMLU E Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2003; 4(3): 114 - 118.
IEEE BODRUMLU E "Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 4, ss.114 - 118, 2003.
ISNAD BODRUMLU, EMRE. "Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 4/3 (2003), 114-118.