Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi

Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 27 Metin Dili: Türkçe

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi

Öz:
Kültür varlıkları, bir yönüyle ulusların, toplumların kültürel kimliklerinin eşsiz birer simgesi, bir yönüyle de insan uygarlığının tanığıdır. Irak ve Suriye örneklerinde olduğu gibi, kültür varlıkları, silahlı çatışma dönemlerinde saldı-rıların doğrudan hedefi olmuştur. Bunun yanı sıra, kültür varlığı kaçakçılığı, silahlı terör örgütlerinin eylemlerinin en önemli finansman kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle, kültür varlığı tahribatı ya da kaçakçılığı gibi kültür varlıkları üzerinde işlenen fiillerle mücadele bakımından ceza hukuku aygıtları önem kazanmıştır. Kültür varlığı kaçakçılığının sınıraşan özellik taşıması dolayısıyla, kültür varlıklarına ilişkin cezai işlerde uluslararası iş-birliği de büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede, Kültür Varlıklarına Yönelik İhlallere İlişkin Avrupa Sözleşmesi, ceza hukuku aygıtları ve ceza işlerinde adli işbirliği konularına ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu çalışmada, söz konusu sözleşmenin ceza ve ceza muhakemesi hukukuna ilişkin maddeleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • AKİPEK, Serap, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Açısından Kültür Malları, Ankara, Turhan Kitabevi, 1999.
  • BASSIOUNI, M. Cherif, “The Penal Characteristics of Conventional International Criminal Law”, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 15, Issue 1, 1983, s. 27-37.
  • Explanatory Report to the Council of Europe Con-vention on Offences relating to Cultural Property, Nicosia, 19.5.2017.
  • KATOĞLU, Tuğrul, Ceza Hukuku ve Kültür Varlıkları, Ankara, Seçkin, 2017.
  • MANACORDA, Stefano, “Gli strumenti di Contrasto del Traffico Illecito di beni Culturali: Le recen-ti Initizative a Livello Internazionali”, Protecting Cultural Heritage as a Common Good of Human-ity: A Challenge for Criminal Justice, Eds. Stefano
  • MANACORDA-Arianna VISCONTI, ISPAC, Milano, 2014, s. 33-41.
  • ÖZEL, Sibel, Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması, İstanbul, Alkım, 1998.
APA KATOĞLU T (2018). Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 13 - 27.
Chicago KATOĞLU Tuğrul Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no.1 (2018): 13 - 27.
MLA KATOĞLU Tuğrul Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2018, ss.13 - 27.
AMA KATOĞLU T Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 13 - 27.
Vancouver KATOĞLU T Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 13 - 27.
IEEE KATOĞLU T "Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi." Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, ss.13 - 27, 2018.
ISNAD KATOĞLU, Tuğrul. "Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Düzenlemeleri BakımındanKültür Varlıklarına Yönelik İhlallereİlişkin Avrupa Sözleşmesi". Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (2018), 13-27.