Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 58 Metin Dili: Türkçe

Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi

Öz:
Kişisel verilerin korunması hususunda hukukumuzda son yıllarda yaşanan hızlı değişimin etkisiyle, TCK m. 135’te kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlenmiştir. Suçun düzenlenmesinin amacı, başta elekt-ronik ortamlar olmak üzere kişisel verilerin her geçen gün daha fazla şekilde hukuka aykırı olarak işlen-mesini önlemeye yöneliktir. Hekim karşısına fiziksel ve psikolojik olarak korunmaya muhtaç bir halde gelen hastanın (bireyin) özel hayatının gizliliği, kişisel verilerinin korunmasının temelini oluşturmakta-dır. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve yerel hukukumuz açısından da hekim-hasta ilişkisi çer-çevesinde hastanın (bireyin) kişisel verilerinin korunması ve kaydedilecek verilerin hukuka uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla, kişisel verilerin kaydedilmesinin TCK m. 135 bağlamında hekim açısından sı-nırlarını çizmek ve kaydetme fiilinin hangi sınırdan sonra suç oluşturacağını aydınlatmak oldukça önem-lidir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu düzenlemesinin dar kapsamlı, soyut, yoruma muhtaç olması ve özellikle özel hayat verisi ile kişisel veri ayırımının net olmaması mahkeme kararlarında benzer suçlarla karıştırılmasına yol açmaktadır. Anılan bu yönlerden, çalışmamızda, TCK m. 135’te düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun unsurları hekimin cezai yükümlülüğü açısından değerlendirilmektedir. İncelenen ulusal yüksek mahkeme ve AİHM kararları doğrultusunda söz konusu suç tipinin kapsamının detaylıca belirlenmesi istenmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA MUTLU M (2018). Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 29 - 58.
Chicago MUTLU Muhammet Sefa Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, no.1 (2018): 29 - 58.
MLA MUTLU Muhammet Sefa Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, 2018, ss.29 - 58.
AMA MUTLU M Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 29 - 58.
Vancouver MUTLU M Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2018; 6(1): 29 - 58.
IEEE MUTLU M "Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi." Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, ss.29 - 58, 2018.
ISNAD MUTLU, Muhammet Sefa. "Hekimin Cezai Sorumluluğu AçısındanKişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun(TCK m. 135) Değerlendirilmesi". Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (2018), 29-58.