Yıl: 2018 Cilt: 6 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 68 - 81 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7816/nesne-06-12-04 İndeks Tarihi: 22-11-2020

Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi

Öz:
Önceki çalışmalar, benlik kurgusunun dil kullanımındaki farklılıklar ile manipüleedilebildiğini; örneğin birinci tekil şahıs zamirlerinin özerk benlik kurgusunu, birinci çoğulşahıs zamirlerinin ise ilişkisel benlik kurgusunu hazırladığını göstermiştir. Ayrıca, dilkullanımıyla yapılan bu tarz manipülasyonlara kadınların daha hassas olduğu tespit edilmiştir.Bu çalışma kapsamında “ben” veya “biz” zamirlerinin kullanımıyla benlik kurgusu manipüleedilmiş ve bu manipülasyona Türkiye örnekleminde de kadınların daha hassas olup olmadığıaraştırılmıştır. Toplam 155 üniversite öğrencisinden oluşan örneklemde, bir gruba içinde “ben”zamirinin geçtiği, diğer gruba ise “biz” zamirinin geçtiği ifadelere ne oranda katıldıklarısorulmuş ve sonrasında benlik kurguları ölçülmüştür. Sonuçlar kadınların erkeklere oranla dahailişkisel olduğunu, özerklik seviyesinde ise cinsiyet farklılığı olmadığını göstermiştir. Zamirtürü tek başına benlik kurgusunu etkilememiş, cinsiyet ve zamir türü arasında ise ilişkisel benlikkurgusu için anlamlı bir etkileşim bulunmuştur. Buna göre, “biz” zamirinin kullanımı sadecekadınlarda ilişkisel benlik kurgusunu arttırmıştır. Bu çalışma, Türkçe psikoloji literatüründe ilkdefa dilde zamir türünün manipüle edilmesi yoluyla benlik kurgusunun hazırlanabildiğini,ayrıca bunun cinsiyet farklılıklarından etkilendiğini ve kadınların bu tarz manipülasyonlaranispeten daha hassas olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalar için olası çıkarımlartartışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Sex Differences in the Effect of Pronoun Type on SelfConstrual

Öz:
Past studies showed that self-construal could be manipulated by the differences in language use; for example, the use of first-person singular pronouns in a sentence prime independent self-construal whereas first person plural pronouns prime interdependent selfconstrual. In addition, it has been demonstrated that women are more sensitive to such manipulations. In the current study, self-construal was manipulated by the use of “I” or “we” pronouns and it was investigated whether Turkish women are also more sensitive to such manipulations in pronoun types. The sample consisted of 155 university students. Participants were asked to state how much they agree with statements including either “I” or “we” as a personal pronoun. The results showed that, in general, women were more interdependent as compared to men, but there was no sex difference with regard to independence. Pronoun type alone did not influence self-construal, but it interacted with sex in predicting interdependent self-construal. Accordingly, the use of “we” as a pronoun increased interdependence only among women. The current study contributed to Turkish psychological literature by demonstrating that self-construal can be primed by manipulating pronoun types and women are more susceptible to such manipulations. Implications for future research were discussed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arkonaç, S. A. (2010). Gündelik Türkçe konuşmalarda bireyin stratejik özne konumlanışı ya da eylemine göre konumlanışı: Sıradan episodlara dayalı bir analiz. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 30, 21-32.
 • Aron, A., Aron, E. N. ve Smollan, D. (1992). Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 596-612. doi:10.1037/0022-3514.63.4.596
 • Bond, M. H. ve Yang, K. S. (1982). Ethnic affirmation versus cross-cultural accommodation: The variable impact of questionnaire language on Chinese bilinguals from Hong Kong. Journal of Cross-Cultural Psychology, 13, 169- 185. doi:10.1177/0022002182013002003
 • Brewer, M. B. ve Gardner, W. (1996). Who is this "We"? Levels of collective identity and self representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 83-93. doi: 10.1037/0022-3514.71.1.83
 • Cross, S. E., Hardin, E. E. ve Gercek-Swing, B. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. Personality and Social Psychology Review, 15, 142- 179. doi:10.1177/1088868310373752
 • Cross, S. E. ve Madson, L. (1997). Models of the self: Self-construals and gender. Psychological Bulletin, 122, 5–37. doi:10.1037//0033-2909.122.1.5
 • Cuddy, A. J., Wolf, E. B., Glick, P., Crotty, S., Chong, J. ve Norton, M. I. (2015). Men as cultural ideals: Cultural values moderate gender stereotype content. Journal of Personality and Social Psychology, 109, 622-635. doi:10.1037/pspi0000027
 • Ercan, H. (2013). Genç yetişkinlerde benlik kurgusu üzerine bir çalışma. Journal of World of Turks, 5, 257-178.
 • Ergenç, İ. (2008). Dilin beyinde gerçekleşimi ve konuşma eylemi. Kognitif Nörobilimler içinde (169-185). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Gardner, W. L., Gabriel, S. ve Lee, A. Y. (1999). “I" value freedom, but "we" value relationships: Self-construal priming mirrors cultural differences in judgment. Psychological Science, 10, 321-326. doi:10.1111/1467- 9280.00162
 • Göregenli, M. (1995). Kültürümüz açısından bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri: Bir başlangıç çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10, 1-14.
 • Güngör, S. (2014). Türk siyasetinde dil kullanımı: TBMM grup konuşmalarında siyasal söylem analizi. Yasama Dergisi, 26, 65-88.
 • Gur, R. C., Alsop, D., Glahn, D., Petty, R., Swanson, C. L., Maldjian, J. A., ... ve Gur, R. E. (2000). An fMRI study of sex differences in regional activation to a verbal and a spatial task. Brain and Language, 74, 157-170. doi:10.1006/brln.2000.2325
 • Herlitz, A., Airaksinen, E. ve Nordström, E. (1999). Sex differences in episodic memory: the impact of verbal and visuospatial ability. Neuropsychology, 13, 590-597. doi:10.1037//0894-4105.13.4.590
 • İmamoğlu, E. O. (2003). Individuation and relatedness: Not opposing but distinct and complementary. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129, 367-402.
 • İmamoğlu, E. O., Günaydın, G. ve Selçuk, E. (2011). Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve ilişkililik: Cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi, 26, 27-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel psikoloji – Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı. Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 403-422. doi:10.1177/0022022105275959
 • Karakitapoğlu-Aygün, Z. (2004). Self, identity, emotional well-being among Turkish university students. The Journal of Psychology, 138, 457-478. doi:10.3200/JRLP.138.5.457-480
 • Kashima, E. S. ve Kashima, Y. (1998). Culture and language: The case of cultural dimensions and personal pronoun use. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 461-486. doi:10.1177/0022022198293005
 • Kashima, E. S. ve Hardie, E. A. (2000). Development and validation of the relational, individual, and collective self-aspects (RIC) scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48. doi:10.1111/1467-839x.00053
 • Kashima, Y. ve Kashima, E. S. (2003). Individualism, GNP, climate, and pronoun drop: is individualism determined by affluence and climate, or does language use play a role? Journal of Cross-Cultural Psychology, 34, 125-134. doi:10.1177/0022022102239159
 • Kemmelmeier, M. ve Oyserman, D. (2001). Gendered influence of downward social comparisons on current and possible selves. Journal of Social Issues, 57, 129-148. doi:10.1111/0022-4537.00205
 • Kemmelmeier, M. ve Cheng, B. Y. M. (2004). Language and self-construal priming: A replication and extension in a Hong Kong sample. Journal of CrossCultural Psychology, 35,705-771. doi:10.1177/0022022104270112
 • Kurt, A. (2000). A comparison of three self-construal conceptualizations and scales with reference to issues of culture and gender. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lee, S.W. S., Oyserman, D. ve Bond, M. H. (2010). Am I doing better than you? That depends on whether you ask me in English or Chinese: Self-enhancement effects of language as a cultural mindset prime. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 785-791. doi:10.1016/j.jesp.2010.04.005
 • Madson, L. ve Trafimov, D. (2001). Gender comparisons in the private, collective, and allocentric selves. The Journal of Social Psychology, 141, 551-559. doi:10.1080/00224540109600571
 • Markus, H. ve Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224-253. doi:10.1037/0033-295X.98.2.224
 • Marian, V. ve Kaushanskaya, M. (2004). Self-construal and emotion in bicultural bilinguals. Journal of Memory and Language, 51, 190-201. doi:10.1016/j.jml.2004.04.003
 • Na, J. ve Choi, I. (2009). Culture and first-person pronouns. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1492-1499. doi:10.1177/0146167209343810
 • Oishi, S., Wyer, R. S. Jr. ve Colcombe, S. (2000). Cultural variation in the use of current life satisfaction to predict the future. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 434-445. doi:10.1037/0022-3514.78.3.434
 • Oyserman, D. ve Lee, S. W. S. (2008). Does culture influence what and how we think? The effects of priming individualism and collectivism. Psychological Bulletin, 134, 311-342. doi:10.1037/0033-2909.134.2.311
 • Singelis, T. M. (1994). The measurement of independent and interdependent selfconstruals. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 580–591. doi:10.1177/0146167294205014
 • Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. S. ve Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240–275. doi:10.1177/106939719502900302
 • Trafimow, D., Triandis, H. C. ve Goto, S. G. (1991). Some tests of the distinction between the private and the collective self. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 649-655. doi:10.1037//0022-3514.60.5.649
 • Trafimow, D., Silverman, E. S., Fan, R. M. T. ve Law, J. S. F. (1997). The effects of language and priming on the relative accessibility of the private self and the collective self. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28, 107-123. doi:10.1177/0022022197281007
 • Tuncer, G. (2005). The self in family context and traditional family values on attitudes toward paternalistic leadership styles. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uskul, A. K., Hynie, M. ve Lalonde, R. (2004). Interdependence as a mediator between culture and interpersonal closeness for Euro-Canadians and Turks. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 174-91. doi:10.1177/0022022103262243
 • Uz, I. (2014). Individualism and first person pronoun use in written texts across languages. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45, 1671-1678. doi:10.1177/0022022114550481
 • Uz, İ., Alper, S., Kemmelmeier, M., Fetvadjiev, V., Kuittinen, S., Lun, V. M. C., …, Quero, B. (2016). The position but not the omission of pronouns influences self-construal. (Sözel bildiri). 17th Annual Convention of Society for Personality and Social Psychology (SPSP), San Diego, 28-30 Ocak 2016.
 • Uzun, L. Ş. (1996). Anlamlandırma sürecinde kimi eğilimler ve cinsiyet değişkeni. Dilbilim Araştırmaları, 7, 88-99.
 • Van Baaren, R. B., Maddux, W. W., Chartrand, T. L., de Bouter, C. ve van Knippenberg, A. (2003). It takes two to mimic: Behavioral consequences of self-construals. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1093- 1102. doi:10.1037/0022-3514.84.5.1093
 • Wasti, A. S. ve Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: benlik kurgusu ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 7, 39-66.
 • Watkins, D. ve Gerong, A. (1999). Language of response and the spontaneous selfconcept: A test of the cultural accommodation hypothesis. Journal of CrossCultural Psychology, 30, 115-121. doi: 10.1177/0022022199030001007
APA ALPER S, KUNTER E, UZ İ (2018). Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. , 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
Chicago ALPER Sinan,KUNTER Ecem,UZ İrem Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. (2018): 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
MLA ALPER Sinan,KUNTER Ecem,UZ İrem Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. , 2018, ss.68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
AMA ALPER S,KUNTER E,UZ İ Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. . 2018; 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
Vancouver ALPER S,KUNTER E,UZ İ Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. . 2018; 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
IEEE ALPER S,KUNTER E,UZ İ "Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi." , ss.68 - 81, 2018. 10.7816/nesne-06-12-04
ISNAD ALPER, Sinan vd. "Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi". (2018), 68-81. https://doi.org/10.7816/nesne-06-12-04
APA ALPER S, KUNTER E, UZ İ (2018). Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. Nesne Dergisi, 6(12), 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
Chicago ALPER Sinan,KUNTER Ecem,UZ İrem Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. Nesne Dergisi 6, no.12 (2018): 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
MLA ALPER Sinan,KUNTER Ecem,UZ İrem Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. Nesne Dergisi, vol.6, no.12, 2018, ss.68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
AMA ALPER S,KUNTER E,UZ İ Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. Nesne Dergisi. 2018; 6(12): 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
Vancouver ALPER S,KUNTER E,UZ İ Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi. Nesne Dergisi. 2018; 6(12): 68 - 81. 10.7816/nesne-06-12-04
IEEE ALPER S,KUNTER E,UZ İ "Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi." Nesne Dergisi, 6, ss.68 - 81, 2018. 10.7816/nesne-06-12-04
ISNAD ALPER, Sinan vd. "Zamir Kullanımının Erkek ve Kadınlarda Bireycilik ve Toplulukçuluğa Etkisi". Nesne Dergisi 6/12 (2018), 68-81. https://doi.org/10.7816/nesne-06-12-04