Yıl: 2020 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 183 - 186 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24898/tandro.2020.71676 İndeks Tarihi: 23-11-2020

D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi

Öz:
D vitamini, obezite, kas iskelet sistemi, kronik hastalıklar, böbrek hastalıkları,kanserler (kolon, prostat, meme vb.), kardiyovasküler hastalıklar,metabolik sendrom, otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoidartrit vb.) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda,D vitaminin cinsellik üzerine de etkisi olduğu belirtilmektedir. Dvitamini her iki cinste de cinsel yaşamın yanı sıra üreme fonksiyonunuda etkilemektedir. D vitamini eksikliğinin cinsel yaşamı primer olaraketkilediği gibi, neden olduğu hastalıklar nedeniyle sekonder olarak daetkileyebileceği düşünülmektedir. Bu derleme, D vitaminin cinselliküzerine etkisinin gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelime:

The effect of vitamin D deficiency on sexuality

Öz:
Vitamin D is known to be related with obesity, musculoskeletal, chronic diseases, kidney diseases, cancers (colon, prostate, breast, etc.), cardiovascular diseases, metabolic syndrome, autoimmune diseases (multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, etc.). Recent studies indicate that vitamin D also has an effect on sexuality. Vitamin D affects sexual life as well as reproductive function in both sexes. As of vitamin D deficiency affects sexual life as the primary cause is thought to affect as secondary diseases that are due. This review was conducted to review the effect of vitamin D on sexuality.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Fidan F, Alkan BM, Tosun A. Çağın pandemisi: D vitamini eksikliği ve yetersizliği. Türk Osteoporoz Derg 2014;20:71–4. [CrossRef ]
 • 2. Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. D vitamini, kalsiyum & mineral metabolizması, d vitaminin iskelet dışı etkileri ve kronik böbrek yetmezliğinde nütrisyonel d vitamini kullanımı. Ankara Med J 2014;14:162–71. [CrossRef ]
 • 3. Özkan B, Döneray H. D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 2011;54:99–119. http://www.cshd. org.tr/uploads/pdf_CSH_422.pdf
 • 4. İ nce B, Yıldırım ME, İsmayılzade M, Dadacı M. Vitamin D and systemic effects of Vitamin D deficiency. Selcuk Med J 2018;34:84–9. [CrossRef ]
 • 5. Wimalawansa SJ. Vitamin D and cardiovascular diseases: Causality. J Steroid Biochem Mol Biol 2018;175:29–43. [CrossRef ]
 • 6. Kinuta K, Tanaka H, Moriwake T, Aya K, Kato S, Seino Y. Vitamin D is an important factor in estrogen biosynthesis of both female and male gonads. Endocrinology 2000;141:1317–24. [CrossRef ]
 • 7. Çayan S, Akbay E, Bozlu M, Canpolat B, Acar D, Ulusoy E. The prevalence of female sexual dysfunction and potential risk factors that may impair sexual function in Turkish women. Urol Int 2004;72:52–7. [CrossRef ]
 • 8. İncesu C. Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları. Klinik Psikiyatri 2004;Ek 3:3–13. https://www.journalagent.com/kpd/ pdfs/KPD_7_70_3_13.pdf
 • 9. Gereklioğlu Ç, Başhan İ, Akpınar E. Erkek cinsel işlev bozukluklarında aile hekimliği yaklaşımı. Marmara Med J 2010;23:308–15. https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/ 2430
 • 10. Ortaç M, Amasyalı AS, Khodr M, Kadıoğlu A. Erkek ve kadın cinsel disfonksiyonu. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2011;4:72–82. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/enerkek- ve-kadin-cinsel-disfonksiyonu-60022.html
 • 11. Barassi A, Pezzilli R, Colpi GM, Corsi Romanelli MM, Melzi d’Eril GV. Vitamin D and erectile dysfunction. J Sex Med 2014;11:2792–800. [CrossRef ]
 • 12. Canat M, Canat L, Öztürk FY, Eroğlu H, Atalay HA, Altuntaş Y. Vitamin D3 deficiency is associated with female sexual dysfunction in premenopausal women. Int Urol Nephrol 2016;48:1789–1795. [CrossRef ]
 • 13. Rafiq R, van Schoor NM, Sohl E, Zillikens MC, Oosterwerff MM, Schaap L, De Jongh RT. Associations of vitamin D status and vitamin D-related polymorphisms with sex hormones in older men. J Steroid Biochem Mol Biol 2016;164:11–17. [CrossRef ]
 • 14. Öztürk O, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2016.
 • 15. Dicken CL, Israel DD, Davis JB, Sun Y, Shu J, Hardin J, Neal- Perry G. Peripubertal vitamin D3 deficiency delays puberty and disrupts the estrous cycle in adult female mice. Biol Reprod 2012;87:51–1. [CrossRef ]
 • 16. Lerchbaum E, Obermayer-Pietsch B. Mechanisms in endocrinology: Vitamin D and fertility: a systematic review. Eur J Endocrinol 2012;166:765–78. [CrossRef ]
 • 17. Kayalı S, Karahan AY, Soran N, Polat AD, Ordahan B, Başaran A, Akkuş MS. D vitamin eksikliğinin kadın cinsel fonksiyonlarına etkisi. Aegean J Med Sci 2018;2:32–36. [CrossRef ]
 • 18. Sorenson MB, Grant WB. Does vitamin D deficiency contribute to erectile dysfunction? Dermatoendocrinol 2012;4:128–36. [CrossRef ]
 • 19. Ahmad S, Chowdhury TA, Boucher BJ. Diabetes and cancer: Could vitamin D provide the link?. J Diabetes Complications 2013;27:184–90. [CrossRef ]
 • 20. Veronese N, Bolzetta F, De Rui, M, Zambon S, Corti M C, Musacchio E, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and orthostatic hypotension in old people. Hypertension 2014;64:481–6. [CrossRef]
 • 21. Basat S, Sivritepe R, Ortaboz D, Sevim Çalık E, Küçük EV, Şimşek B, et al. The relationship between vitamin D level and erectile dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. Aging Male 2018;21:111–5. [CrossRef ]
 • 22. Canguven O, Talib RA, El Ansari W, Yassin DJ, Al Naimi A. Vitamin D treatment improves levels of sexual hormones, metabolic parameters and erectile function in middle-aged vitamin D deficient men. Aging Male 2017;20:9–16. [CrossRef ]
 • 23. Chin KY, Ima-Nirwana S, Wan Ngah WZ. Vitamin D is significantly associated with total testosterone and sex hormonebinding globulin in Malaysian men. Aging Male 2015;18:175–9. [CrossRef ]
 • 24. Farag YM, Guallar E, Zhao D, Kalyani RR, Blaha MJ, Feldman Dl, et al. Vitamin D deficiency is independently associated with greater prevalence of erectile dysfunction: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001–2004. Atherosclerosis 2016;252:61–7. [CrossRef ]
 • 25. Krysiak R, Szwajkosz A, Okopień B. The effect of low vitamin D status on sexual functioning and depressive symptoms in apparently healthy men: a pilot study. Int J Impot Res 2018;30:224–9. [CrossRef]
 • 26. Tirabassi G, Sudano M, Salvio G, Cutini M, Muscogiuri G, Corona G, Balercia G. Vitamin D and male sexual function: a transversal and longitudinal study. Int J Endocrinol 2018:3720813. [CrossRef ]
APA SERT H, doğan s, Çetinkaya Özdemir S, Yıldız H (2020). D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. , 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
Chicago SERT HAVVA,doğan sebahat gökçe,Çetinkaya Özdemir Serap,Yıldız Hicran D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. (2020): 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
MLA SERT HAVVA,doğan sebahat gökçe,Çetinkaya Özdemir Serap,Yıldız Hicran D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. , 2020, ss.183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
AMA SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. . 2020; 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
Vancouver SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. . 2020; 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
IEEE SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H "D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi." , ss.183 - 186, 2020. 10.24898/tandro.2020.71676
ISNAD SERT, HAVVA vd. "D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi". (2020), 183-186. https://doi.org/10.24898/tandro.2020.71676
APA SERT H, doğan s, Çetinkaya Özdemir S, Yıldız H (2020). D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. Androloji Bülteni, 22(3), 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
Chicago SERT HAVVA,doğan sebahat gökçe,Çetinkaya Özdemir Serap,Yıldız Hicran D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. Androloji Bülteni 22, no.3 (2020): 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
MLA SERT HAVVA,doğan sebahat gökçe,Çetinkaya Özdemir Serap,Yıldız Hicran D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. Androloji Bülteni, vol.22, no.3, 2020, ss.183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
AMA SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. Androloji Bülteni. 2020; 22(3): 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
Vancouver SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi. Androloji Bülteni. 2020; 22(3): 183 - 186. 10.24898/tandro.2020.71676
IEEE SERT H,doğan s,Çetinkaya Özdemir S,Yıldız H "D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi." Androloji Bülteni, 22, ss.183 - 186, 2020. 10.24898/tandro.2020.71676
ISNAD SERT, HAVVA vd. "D vitamini eksikliğinin cinsellik üzerine etkisi". Androloji Bülteni 22/3 (2020), 183-186. https://doi.org/10.24898/tandro.2020.71676