Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 67 - 72 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/jaren.2020.37233 İndeks Tarihi: 24-11-2020

Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı kadınların postpartum kontraseptif tercihlerini ve tutumlarını belirle-mektir.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, İzmir’deki üç eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum ve yenidoğan poliklinikleri ile emzirme odalarında yürütülmüştür. Verileri toplamak amacıyla “Birey Tanıtım Formu” ve “Aile Planlaması Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya post-partum altıncı hafta ile 12.ay arasında ve evli olan, Türkçe konuşabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 253 kadın dahil edilmiştir. Bulgular: Postpartum kadınların %92,1’i kontraseptif yöntem kullanmayı düşünüyor ve yöntem kullanmayı düşünenlerin %82,4’ü modern bir yöntem, %14,6’sı ise geri çekme yöntemini kullan-mayı planlamaktadır. Çalışmada eğitim durumu, gelir durumu, aile yapısı, eşinin eğitim durumu, yaşayan çocuk sayıları, küretaj varlığı, doğum şekli, daha önce herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmış olma durumunun aile planlamasına ilişkin tutumu etkileyen faktörler olduğu belirlen-miştir. Sonuç: Doğum sonu aile planlaması hizmetleri özellikle doğumlar arasındaki sürenin ve doğum sayısının bilinçli bir şekilde planlanmasını sağlayarak, anne ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmeye katkı sağlayacağı için bu dönemdeki kadınların eğitimi konusunda sağlık çalışanları-nın farkındalıkları arttırılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2007-2012 Anne ve Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi Raporu. Erişim tarihi: 12.07.2018. http://www.tuseb.gov.tr/tacese/yuklemeler/Raporlar/2007-2012%20Anne%20ve%20Bebek%20%C3%96l%C3%BCmleri%20Raporu.pdf
 • 2. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013. Erişim tarihi: 12.07.2018. http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/TDHS_2013_main.report.pdf
 • 3. Cahill N, Sonneveldt E, Stover J, Weinberger M, Williamson J, Wei C, et al. Modern contraceptive use, unmet need, and demand satisfied among women of reproductive age who are married or in a union in the focus countries of the Family Planning 2020 initiative: A systematic analysis using the Family Planning Estimation Tool. The Lancet. 2018;391:870-82. [CrossRef]
 • 4. Darney BG, Sosa-Rubi SG, Servan-Mori E, Rodriguez MI, Walker D, Lozano R. The relationship of age and place of delivery with postpartum contraception prior to discharge in Mexico: A retrospective cohort study. Contraception. 2016;93(6):478-84. [CrossRef]
 • 5. James S, Toombs M, Brodribb W. Barriers and enablers to postpartum contraception among Aboriginal Australian women: factors influencing contraceptive decisions. Australian Journal of Primary Health. 2018;24(3):241-7. [CrossRef]
 • 6. Yuvacı HU, Cevrioğlu AS. Emzirme ve aile planlaması. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics. 2017;3(2):104-1.11.
 • 7. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Guideline 2017. Contraception After Pregnancy. Erişim tarihi:12.07.2018.
 • 8. Robinson CMA. Contraception following pregnancy: FAQs. Practice Nursing. 2018;29(8):368-76. [CrossRef]
 • 9. Eryılmaz N, Ege E. Doğum sonu dönemdeki kadınların aile planlaması konusundaki tutumları ve ilişkili faktör-ler. Journal of Human Sciences. 2016;13(2):3389-3401. [CrossRef]
 • 10. Engin-Üstün Y, Üstün Y, Çetin F, Meydanlı MM, Kafkaslı A, Sezgin B. Effect of postpartum counseling on post-partum contraceptive use. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2007;275(6):429-32. [CrossRef]
 • 11. Gölbaşı Z, Tümay HS, Koç D. Yıldız H. Bir sağlık ocağı bölgesindeki kadınların postpartum dönemde gebelik-ten korunma durumları ve etkileyen faktörlerin ince-lenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2005;12(1):29-38.
 • 12. Örsal Ö, Kubilay G. Aile Planlaması Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2007;15(60):155-64.
 • 13. Altınbaş ŞK, Tekin YB, Dilbaz B, Kılıç S, Taşçı Y, Kandemir Ö. İstenmeyen gebeliklerde kontraseptif yöntem bilgi düzeyi ve postpartum kontraseptif yöntem tercihleri. Nobel Medicus. 2013;9(3):64-8.
 • 14. Baş FY, Güney M, Türker Y. Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sos-yodemografik ve kültürel faktörler. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2014;16(1):23-8.
 • 15. Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E. Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası aile planlaması danışmanlığı. Ege Journal of Medicine. 2008;47(2):87-92.
 • 16. Rossier C, Bradley SE, Ross J, Winfrey W. Reassessing unmet need for family planning in the postpartum period. Stud Fam Plann. 2015;46(4):355-67. [CrossRef]
 • 17. Apay SE, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioğlu T. Kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2010;13(3):39-45.
 • 18. Tezel A, Gönenç İM, Akgün Ş, Karataş DÖ, Yıldız TA. Kadınların aile planlamasına yönelik tutumları ve etki-leyen faktörler. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2015;18(3):181-8. [CrossRef
APA CETİŞLİ N, KAHVECİ M, IŞIK S, HACILAR A (2020). Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. , 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
Chicago CETİŞLİ Nuray EGELİOĞLU,KAHVECİ Melike,IŞIK Sabiha,HACILAR Aycan Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. (2020): 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
MLA CETİŞLİ Nuray EGELİOĞLU,KAHVECİ Melike,IŞIK Sabiha,HACILAR Aycan Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. , 2020, ss.67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
AMA CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. . 2020; 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
Vancouver CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. . 2020; 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
IEEE CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A "Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*." , ss.67 - 72, 2020. 10.5222/jaren.2020.37233
ISNAD CETİŞLİ, Nuray EGELİOĞLU vd. "Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*". (2020), 67-72. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.37233
APA CETİŞLİ N, KAHVECİ M, IŞIK S, HACILAR A (2020). Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. Journal of Academic Research in Nursing, 6(1), 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
Chicago CETİŞLİ Nuray EGELİOĞLU,KAHVECİ Melike,IŞIK Sabiha,HACILAR Aycan Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. Journal of Academic Research in Nursing 6, no.1 (2020): 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
MLA CETİŞLİ Nuray EGELİOĞLU,KAHVECİ Melike,IŞIK Sabiha,HACILAR Aycan Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. Journal of Academic Research in Nursing, vol.6, no.1, 2020, ss.67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
AMA CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(1): 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
Vancouver CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*. Journal of Academic Research in Nursing. 2020; 6(1): 67 - 72. 10.5222/jaren.2020.37233
IEEE CETİŞLİ N,KAHVECİ M,IŞIK S,HACILAR A "Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*." Journal of Academic Research in Nursing, 6, ss.67 - 72, 2020. 10.5222/jaren.2020.37233
ISNAD CETİŞLİ, Nuray EGELİOĞLU vd. "Kadınların Postpartum Kontraseptif Tercihleri ve Tutumları*". Journal of Academic Research in Nursing 6/1 (2020), 67-72. https://doi.org/10.5222/jaren.2020.37233