Yıl: 2004 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 339 - 346 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi

Öz:
Bilindiği üzere güneş enerjisi, çevreyle dost, yenilenebilir ve en kolay bulunabilen enerji kaynağıdır. Özellikle son yıllarda, petrol, kömür gibi yeraltı kaynaklarının sınırlı olması ve çevre kirliliğine sebep olmaları, elektrik üretiminde alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi arttırmıştır. Güneş enerjisi de, alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Fotovoltaik sistemler, güneşten elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. Yapılan bu çalışmada, fotovoltaik enerji sistemlerinde kullanılan bir seri rezonans inverter devresi incelenmiştir. Devrenin sistem üzerindeki etkileri ele alınmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Examining a series resonant inverter circuit to use in the photovoltaic energy conversion systems

Öz:
As we know, solar energy is the energy source which is environment friendly, renewable, and can be found easily. Particularly, in the recent years, interest on producing electrical energy by alternative energy sources increased because of the fact that underground sources are not enough to produce energy in the future and also these sources cause environmental pollution. The solar energy is one of the most popular one among the alternative energy sources. Photovoltaic systems produce the electrical energy from the sunlight. In this study, a series resonant inverter circuit which is used in the photovoltaic energy conversion systems has been examined. Effects of the series resonant inverter circuit on the photovoltaic energy conversion system have been investigated and examined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akkaya, R. 1997. İzole Kapılı Bipolar Tranzistör (IGBT) Güç Kayıplarının Hesaplanması, Kaynak Elektrik Dergisi, Sayı: 101, 111-120.
 • Bhat, A. K. S. and De wan, S. B. 1988. Analysis And Design Of A High Frequency Link DC to Utility Interface Using Square Wave Output Resonant Inverter, IEEE Transactions On Power Electronics, Vol. 3, No. 3, 355-363.
 • Çetin, E., Ükte, A. ve Sazak, B. S. 2000. Bir DC Alıcıyı Besleyen Güneş Pili Sisteminin Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğiyle Veriminin Arttırılması, ELECO 2000 Bildiriler Kitabı (Elektrik), 176-180.
 • Çetin, E., Keserlioğlu, M. S. ve Sazak, B. S. 2001. Fotovoltaik Panel Konum Kontrolünün Z80 Mikroişlemcisi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi, 6. Türk-Alman Enerji Sempozyumu.
 • Çetin, E. 2002. Sıfır Akım Anahtarlama Tekniğinin AC Besleme Yapan Bir Fotovoltaik Enerji Dönüşüm Sistemine Uygulanması, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Gu, W. J. and Harada, K. 1988. A New Method To Regulate Resonant Converters, IEEE Transactions On Power Electronics, Vol. 3, No. 4, 430-439.
 • Hua, G. and Lee, F..C. 1993. Soft Switching PWM Techniques And Their Applications, The European Power Electronics Association, 87-92.
 • İstanbulluoğlu, S. 1998. Güneş; Elektrik Kaynağı, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 403, 35-36.
 • Kassakian, J. G., Schlecht, M. F. and Verghese, G. Q 1992. Principles Of Power Electronics, Addison-Wesley Publishing Company, 738 p., USA.
 • Kelly, H". 1998. Fotovoltaik Teknolojiye Giriş, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 403,12-15. Luk, C. K. P. 1992. The Tranputer Control of Induction Motor Drives, Ph.D. Thesis, May, Polytechnic of Wales. U.K.
 • Marchetti, R. 1999. Does Power Conversion Topology Matter ?, Canadian Electronics Journal, Vol. 14, No. 4.
 • Miller, E. J. and Buchanan, E. E. 1995. Resonant Switching Power Conversion Technique, Power Electronics Specialist Conference Record, PESC'95 pp. 188-193. Mohan, N., Undeland, T. M. and Robbins, W. P. 1989. Power Electronics; Converters, Applications and Design, John Wiley' And Sons Publication, 667 p., USA.
 • Parmaksız, S. 1997. Ulusal Şebekeye Bağlı Güneş Pili Sistemlerinin Modellenmesi ve Gerçeklenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Pastacı, H. 1998. Elektronik Devreler, Birsen Yayınevi, 390 s., İstanbul.
 • Rashid, M. 1993. Power Electronics Circuits, Devices And Applications, Prentice Hall (Second Edition), ISBN 0-13-678996-X, 702 p., New Jersey.
 • Sazak, B. S. 1997. A New Unity Power Factor Quasi-Resonant Induction Heater, Ph. D. Thesis, University of Glamorgan, U.K.
APA ÇETİN E, SAZAK B (2004). Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. , 339 - 346.
Chicago ÇETİN ENGİN,SAZAK Bekir Sami Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. (2004): 339 - 346.
MLA ÇETİN ENGİN,SAZAK Bekir Sami Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. , 2004, ss.339 - 346.
AMA ÇETİN E,SAZAK B Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. . 2004; 339 - 346.
Vancouver ÇETİN E,SAZAK B Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. . 2004; 339 - 346.
IEEE ÇETİN E,SAZAK B "Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi." , ss.339 - 346, 2004.
ISNAD ÇETİN, ENGİN - SAZAK, Bekir Sami. "Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi". (2004), 339-346.
APA ÇETİN E, SAZAK B (2004). Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(3), 339 - 346.
Chicago ÇETİN ENGİN,SAZAK Bekir Sami Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri Dergisi 10, no.3 (2004): 339 - 346.
MLA ÇETİN ENGİN,SAZAK Bekir Sami Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, 2004, ss.339 - 346.
AMA ÇETİN E,SAZAK B Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2004; 10(3): 339 - 346.
Vancouver ÇETİN E,SAZAK B Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2004; 10(3): 339 - 346.
IEEE ÇETİN E,SAZAK B "Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi." Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, ss.339 - 346, 2004.
ISNAD ÇETİN, ENGİN - SAZAK, Bekir Sami. "Fotovoltaik enerji dönümüşüm sistemlerinde kullanılabilecek bir seri rezonans invertör devresinin incelenmesi". Mühendislik Bilimleri Dergisi 10/3 (2004), 339-346.