Yıl: 2004 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 423 - 430 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları

Öz:
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılaşmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ulaştırma talebi değerlendirilirken, ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınarak incelenmesi gereklidir. Gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığı için seçilecek olan ulaştırma sisteminin hızlı, ekonomik, güvenli, çevreye az zarar veren ve ülke koşullarına uygun bir ulaştırma sisteminin olması arzu edilir. Ancak bir sistemin, sıralanan bu hususların hepsini birden bünyesinde toplaması oldukça zordur. Her sistemin birbirlerine göre üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Bu nedenledir ki, büyük yatırımlar ülke genelinde tesis edilirken ileriye yönelik çok kapsamlı planlamalar yapılmalıdır. Ayrıca ülke kaynaklarının ulaştırma sistemleri arasında akılcı bir şekilde nasıl dağıtılması gerektiği araştırılmalı ve ulaştırma sistemleri arasında koordineli çalışmayı sağlayacak bir ulaşım planı hazırlanmalıdır. Bu planın başarısı ise hiç kuşkusuz sistemlerden birine ağırlık vermek yerine kombine taşımacılık ile mümkün olacaktır. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili iken deniz yolu ile yapılan taşımacılığın % l seviyesinin çok altında olması ve karayolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ise % 95 seviyelerine çıkması Türkiye'deki ulaştırma politikalarının sorgulanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bildiride Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin ve ulaşım politikalarının tarihsel süreç içerisinde genel bir değerlendirmesi yapılarak sorunlar ortaya konulmakta ve çözüm önerilen sunulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Analyisis of transportation systems and transportation policies in Turkey

Öz:
Transportation systems have to be considered and analysed as a whole while transportation demand, becoming as a natural outcome of socioeconomic and socio-cultural structure, is being evaluated. It is desired that transportation system, which will be selected for both passenger and freight transport, should be rapid, economic, safe, causing least harm to environment and appropriate for the conditions of a country. However, it is difficult for a transportation system to have all these properties. Every transportation system has advantages and disadvantages over each other. Therefore, comprehensive plans for future periods have to be prepared and how the sources of the country should be reasonably distributed among transportation systems must be investigated. Also, transportation plans have to be prepared to get coordinated operations among transportation systems while great investments are instituted in the entire country. There is no doubt that it is possible with combined transportation instead of concentration on one transportation system. Transportation policies in Turkey should be questioned since the level of highway transportation usage reaches to 95 % and level of sea transportation usage drops to less than 1 % in spite of being surrounded with sea in three sides of our land. In this paper, transportation systems and transportation policies in Turkey are evaluated in general and problems are analysed. Proposals are presented for the solutions of these problems.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonim, 1995. DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara.
 • Anonim, 1998. T.C. Ulaştırma Bakanlığı 9. Ulaştırma Şurası 8-10 Haziran, O.D.T.Ü. Ankara.
 • Anonim, 2001a. DPT, Sekizinci Bes Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara. Anonim, 2001b. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Demiryolu Ulaştırması Alt Komisyon Raporu, Ankara.
 • Anonim, 2001c. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Denizyolu Ulaştırması Alt Komisyon Raporu, Ankara.
 • Anonim, 2001d. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Boru Hattı Ulaştırması Alt Komisyon Raporu, Ankara.
 • Anonim, 2001e. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyon Raporu, Havayolu Ulaştırması Alt Komisyon Raporu, Ankara.
 • Anonim, 2002a. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistikleri Enstitüsü, Ulaştırma İstatistikleri Özeti, Ankara.
 • Anonim, 2002b. C.H.P., Ulaştırma Komisyon Raporu, http://www.chp.org.tr/trrapor/ulas3.htm.
 • Başol, K. 1983. Türkiye Ekonomisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, No: 2, İzmir.
 • Çelik, F. 2001. "Ulaştırma-Toplumsal Kalkınma İlişkisi ve Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları" TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi III. Ulaşım ve Trafik Kongre-Sergisi 18-20. Mayıs 2001. Ankara.
 • Elmas, G., Yıldızhan, B. 1999. "Türkiye'de Ulaşım Politikaları ve Trafik Kazalarının Ekonomik Analizi" TMMOB Makine Mühendisleri Odası II. Ulaşım ve Trafik Kongre-Sergisi 29 Eylül-02 Ekim.
 • Evren, G. ve Öğüt, S. 1997. "Türkiye Ulaştırma Politikası Bağlamında Demiryollarımız" 2, Ulusal Demiryolu Kongresi, 15-17. Aralık, İstanbul.
 • Evren, G. ve Tekin, İ. 1997 "Türkiye'de Uluslararası Kombine Taşımacılığın Avrupa ile Bütünleşme Bağlamında Değerlendirilmesi" 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, 15-17. Aralık, İstanbul.
 • Gerçek., H. 1997 "Ulaştırma- Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde Türkiye'de Ulaştırmanın ve Demiryollarının Geleceği" 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, 15-17. Aralık, İstanbul.
 • Hiç, S. 1990. Türkiye Ekonomisi Menteş Kitabevi, İstanbul.
 • Umar, F. ve Yayla, N. 1997. Yol İnşaatı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
APA Akgüngör A, DEMİREL A (2004). Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. , 423 - 430.
Chicago Akgüngör Ali Payıdar,DEMİREL Abdulmuttalip Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. (2004): 423 - 430.
MLA Akgüngör Ali Payıdar,DEMİREL Abdulmuttalip Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. , 2004, ss.423 - 430.
AMA Akgüngör A,DEMİREL A Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. . 2004; 423 - 430.
Vancouver Akgüngör A,DEMİREL A Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. . 2004; 423 - 430.
IEEE Akgüngör A,DEMİREL A "Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları." , ss.423 - 430, 2004.
ISNAD Akgüngör, Ali Payıdar - DEMİREL, Abdulmuttalip. "Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları". (2004), 423-430.
APA Akgüngör A, DEMİREL A (2004). Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(3), 423 - 430.
Chicago Akgüngör Ali Payıdar,DEMİREL Abdulmuttalip Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. Mühendislik Bilimleri Dergisi 10, no.3 (2004): 423 - 430.
MLA Akgüngör Ali Payıdar,DEMİREL Abdulmuttalip Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, 2004, ss.423 - 430.
AMA Akgüngör A,DEMİREL A Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2004; 10(3): 423 - 430.
Vancouver Akgüngör A,DEMİREL A Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları. Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2004; 10(3): 423 - 430.
IEEE Akgüngör A,DEMİREL A "Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları." Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10, ss.423 - 430, 2004.
ISNAD Akgüngör, Ali Payıdar - DEMİREL, Abdulmuttalip. "Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin analizi ve ulaştırma politikaları". Mühendislik Bilimleri Dergisi 10/3 (2004), 423-430.