Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 569 - 581 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-11-2020

Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi

Öz:
Deprem etkisi altında bir yapının göstereceği davranış genel olarak yapının kütlesi ve yatay rijitliğine bağlıdır.Yapının dinamik karakterinin elbette sadece iki parametreye bağlı olmayacağı açıktır. Fakat diğer etmenlerleberaber periyod hesabın zorlaşması nedeniyle literatürde yaklaşık yöntemler verilmiştir. Bunlardan en çok kabulgöreni ise Rayleigh’in önermiş olduğu birinci doğal titreşim periyodu denklemidir. Bu çalışmada 1998, 2007 ve2018 Türk Deprem Yönetmelikleri başta olmak üzere 9 farklı ülkenin 16 farklı periyod formülleri kullanılarakanalitik bir çalışma ile periyod karşılaştırması yapılmıştır. Karşılaştırmanın yorumlanabilir sonuçlar vermesi içinbünyesinde herhangi bir düzensizlik bulunmayan çerçeve türü bir model bina seçilmiştir. Seçilen model için katsayısı 2-3-5-7-9-11 olarak değiştirilmiştir. Çerçeveler ETABS programında modellenmiş ve programdan eldeedilen sonuçlara göre periyod hesapları yapılmıştır. Karşılaştırmalarda deprem yönetmeliklerinde verilen periyodbağıntıları ve Rayleigh yöntemi kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmaya göre çatlamamış kesit kabulü ile 5 katakadar Rayleigh formülüne göre elde edilen sonuçların 2018 yönetmeliğinde verilen yaklaşık periyod formülüne0.82-1.09 oranlarında yaklaştığı fakat yaklaşık formülün daha yüksek sonuçlar verdiği görülmüştür. Bununlaberaber kesitlerin çatlamış olduğu düşünülecek olursa Rayleigh formülüne göre elde edilen sonuçların yaklaşıkyönteme göre 1.16-1.62 kat daha fazla sonuç verdiği görülmektedir. 5 kattan sonra ise söz konusu oranlarınsırasıyla 1.21-1.39 ve 1.82-2.10 oranlarında değiştiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of Periods of Frame Type Reinforced Concrete Buildings According to Different Empirical Approach

Öz:
The behavior of a structure under the effect of an earthquake is generally dependent on the mass and lateral stiffness of the structure. Apparently, the dynamic character of the structure will obviously not depend on just two parameters. However, due to the difficulty of calculating the period together with other factors, approximate methods have been given in the literature. The most widely accepted method of these is the first natural vibration period equation that is proposed by Rayleigh. In this paper period comparisons were made with 16 different period formulas of 9 different countries such as 1998, 2007 and 2018 Turkish Earthquake Code with an analytical study. In order to give explainable results of the comparison, a model frame type building without any irregularity was chosen. The story number for the selected model has been changed as 2-3-5-7-9-11. The frames were modeled in the ETABS program and period calculations were made according to the results that get from the program. In comparison, empirical period formulation in earthquake codes and Rayleigh method were used. According to the comparison made, the results obtained according to the Rayleigh formula up to 5 stories with the cracked section acceptance approach to the approximate period formula given in the regulation of 2018 at the ratio of 0.82-1.09, but the approximate formula gives higher results. However, if the cross-sections are thought to be cracked, the results obtained according to the Rayleigh formula show 1.16-1.62 times more results than the approximate method. After the 5 stories, the proportions changed into the ratios of 1.21-1.39 and 1.82-2.10 respectively.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Crowley H., Pinho R. 2004. Period-Height Relationship for Existing European Reinforced Concrete Buildings. Journal of Earthquake Engineering, 8: 93-119.
 • [2] Crowley H, Pinho R. 2006. Simplified equations for estimating the period of vibration of existing buildings. First European conference on earthquake engineering and seismology.
 • [3] Kose M.M. 2009. Parameters affecting the fundamental period of RC buildings with infill walls. Engineering Structures, 31 (1): 93-102.
 • [4] Masi A., Vona M. 2009. Estimation of the Period of Vibration of Existing RC Building Types Based on Experimental Data and Numerical Results. Increasing Seismic Safety by Combining Engineering Technologies and Seismological Data, 207-225.
 • [5] ABYYHY. 1998. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Afetinden Korunma. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/07/20070714-7.htm. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [6] TDY. 2007. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [7] TBDY. 2018. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı için Esaslar. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-2-1.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [8] ASCE7-16. 2017. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures in Seismic Design Requirements for Building Structures Structural Engineering Institute. https://www.asce.org/asce-7/. p. 89-121 ( Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [9] UBC-1997. Structural Design Requirements Earthquake Design. p. 9-22. (Erişim Tarihi: 10.09.2018)
 • [10] ATC-3-06. 1982. Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings. https://www.atcouncil.org/pdfs/atc306.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [11] CEN. 2004. Design of concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings. Brussels. https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1992.1.1.2004.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [12] NBCC. 2005. National Building Code of Canada. https://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/doc/solutionssolutions/advisory-consultatifs/codes_centre centre_codes/revisions_erratarevisions_errata/HC_ER/1990/NBC1990_1st_revision_errata.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [13] Hong L.L., Hwang W.L. 2000. Empirical formula for fundamental vibration periods of reinforced concrete buildings in Taiwan. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 29 (3): 327-337.
 • [14] Goel, R.K., Chopra A.K. 1997. Period Formulas for Moment-Resisting Frame Buildings. Journal of Structural Engineering, 123 (11): 1454-1461.
 • [15] EC8. 2004. Design of structures for earthquake resistance in Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings. https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/WS_335/report/EC8_Seismic_Design_of_BuildingsWorked_examples.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [16] Leissa A.W. 2005. The historical bases of the Rayleigh and Ritz methods. Journal of Sound and Vibration, 28 (4): 961-978.
 • [17] ICPSRDB. 2007. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings. http://iisee.kenken.go.jp/worldlist/26_Iran/Iran%20National%20Seismic%20Code_2007_3rd%2 0Version_English.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [18] EAK. 2000. Greek code for Seismic Resistant Structures in Organization for Earthquake Resistant Planning and Protection, Ministry of Environment Planning and Public Works, Greece http://iisee.kenken.go.jp/worldlist/21_Greece/21_Greece_Overall.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [19] SI-413. 2009. Design Provisions for Earthquake Resistance of Structures. https://www.iec.co.il/Suppliers/101862470/Amendment%20No%205%20to%20SI%20413.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [20] Indian-Code. 2002. Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures, in Design of Structures. http://iisee.kenken.go.jp/worldlist/24_India/24_India_Code.pdf. (Erişim Tarihi: 10.09.2018).
 • [21] Köse M.M, Karslıoğlu Ö. 2007. Dolgu Duvarların Bina Doğal Modal Periyot ve Mod Şekline Olan Etkileri. Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, pp. 261-270, 16-20 Ekim, İstanbul.
APA AKSOYLU C, ARSLAN M (2019). Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. , 569 - 581.
Chicago AKSOYLU Ceyhun,ARSLAN Musa Hakan Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. (2019): 569 - 581.
MLA AKSOYLU Ceyhun,ARSLAN Musa Hakan Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. , 2019, ss.569 - 581.
AMA AKSOYLU C,ARSLAN M Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. . 2019; 569 - 581.
Vancouver AKSOYLU C,ARSLAN M Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. . 2019; 569 - 581.
IEEE AKSOYLU C,ARSLAN M "Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi." , ss.569 - 581, 2019.
ISNAD AKSOYLU, Ceyhun - ARSLAN, Musa Hakan. "Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi". (2019), 569-581.
APA AKSOYLU C, ARSLAN M (2019). Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(2), 569 - 581.
Chicago AKSOYLU Ceyhun,ARSLAN Musa Hakan Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8, no.2 (2019): 569 - 581.
MLA AKSOYLU Ceyhun,ARSLAN Musa Hakan Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, 2019, ss.569 - 581.
AMA AKSOYLU C,ARSLAN M Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 569 - 581.
Vancouver AKSOYLU C,ARSLAN M Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 8(2): 569 - 581.
IEEE AKSOYLU C,ARSLAN M "Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi." Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, ss.569 - 581, 2019.
ISNAD AKSOYLU, Ceyhun - ARSLAN, Musa Hakan. "Çerçeve Türü Betonarme Binaların Periyod Hesaplarının Farklı Ampirik Bağıntılara Göre İrdelenmesi". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8/2 (2019), 569-581.